Rozhodování a Tvořivost - sourozenci v managementu

Sláva Kubátová Google+ Zpět do kategorie Management obecně

16.10.2020 0 komentářů

Většina publikací o managementu považuje rozhodování za klíčovou činnost pro všechny, kdo se angažují v řízení organizací nebo jejich částí. Při pohledu na současný chaos ve světě jim možná takový úkol jen málokdo závidí. Stres a frustrace takového údělu už mnoho lidí stála spoustu sil a některé dokonce i zdraví. Proč?

Svět, v němž se snažíme sebe i organizace navigovat k nějakým smysluplným cílům, se totiž v poslední době velmi zahustil a znepřehlednil. Včera nemyslitelné je dnes realitou, a zítra? Přesto organizace, tedy poměrně složitá lidská společenství, potřebují nějak rozhodovat jak o směrech dlouhodobého vývoje, tak o okamžitých krocích k řešení aktuálních a někdy i akutních problémů.

Zažitá představa managera většinou počítá s tím, že potřebná rozhodnutí udělá sám – je prostě tak dobrý. V naší době však do problémů, jež mají být rozhodnutím vyřešeny, vstupuje tak velké množství různých faktorů a souvislostí, že je nepravděpodobné, že by je kdokoli dokázal zpracovat sám – i kdyby měl hlavu jako pověstný věrtel. A tak se postavení managerů vůči rozhodování mění: v dnešní době bude patrně hlavním úkolem zapojovat lidi (kteří mají široké spektrum rozličných cenných informací i znalostí) do rozhodovacích procesů tak, aby výsledkem byla akceptovaná  (zpravidla ne individuální) rozhodnutí, která budou natolik rozumná, že se jejich spoluautorům vyplatí se angažovat jak v jejich tvorbě tak při jejich realizaci.

Oblastí, v nichž je v organizacích třeba tvořit rozhodnutí, je mnoho. Téma této poslední knížky série Action Learning – praktický management se tak musí soustředit na to, co je pro rozhodování obecně platné, tedy na jeho psychologické, procesní a komunikační aspekty; ty se projeví téměř stejně v rozhodování o marketingových segmentech, strategiích nebo organizačních strukturách

ukázka z knihy

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.