Různé způsoby spolupráce

Lucka Kolomazníková Google+ Zpět do kategorie Management obecně

01.10.2011 0 komentářů

Je jasné, že v každé organizaci je spolupráce jednotlivých lidí naprosto nezbytnou podmínkou. Co je ale při spolupráci důležité? Je to dosažení výsledků, nebo vztah? Jak jistě tušíte, jednoznačná odpověď na tuto otázku asi nebude. Autorka článku vám ale popíše dvě odlišné zkušenosti. Ty pro vás mohou být inspirací.

Co by mělo hrát větší roli při spolupráci dvou či více pracovníků - vztah nebo výkon?
Pokusím se o porovnání z mých vlastních zkušeností :).

Téměř od dětství jsem pracovala v rodinném podniku. „Nadřízenými" mi přímo i nepřímo byli moji vlastní rodiče. Naprosto přirozeně hrály hlavní prim vztahy. Spolupráce byla založena na dobrých vztazích napříč firmou, ne vždy s ohledem na výkon. Na tom by nebylo nic špatného. Vždyť například v zemích blízkého východů je business na dobrých vztazích postaven. Ono to má, ale háček, v takové spolupráci chybí objektivita. Vše je měřeno přes vztahy. Buď mám dobrý vztah a tudíž i prima „job" nebo ne.

Zkušenost z druhé firmy je naprosto odlišná. Vše je založeno na objektivně měřitelných ukazatelích. Podstatný je výsledek. Je to tzv. výkonnostně orientovaná spolupráce. Ovšem přílišná objektivizace může mít dopad na samotnou spolupráci. Lidé totiž v tomto případě mohou zapomenout na to, že jsou ve vztahu. Což může paradoxně vést ke snížení výkonu bez, na první pohled, objektivních důvodů.

Co si z toho tedy odnést? Metaforicky by se dalo říct, že při spolupráci jsou vztahy jakýmsi základem a výkon stavební jednotkou. Jinými slovy, při spolupráci je vztah vstupem a výkon výstupem.

Spolupráce


Články weblogu na podobná témata:

 

Proč má smysl studovat MBA?

Studium na TC Business School mi zásadně změnilo pohled na řízení firmy a na způsob, jak dosáhnout trvalého růstu. Za zmínku stojí, že prakticky tři roky za sebou, dosahujeme navýšení výkonu firmy o 40 %.

Lubomír Dvořák, DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o., Česká hlava 

A co přinese MBA studium Vám?

Ověřte si přínos již v květnu, kdy pořádáme  Den otevřených dveří programu MBA 2018

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.