Sebereflexe aneb Když k vám promluví obraz v zrcadle

Hassan Amouneh Zpět do kategorie Rozvoj osobnosti manažéra

27.01.2017 1 komentář

Studenti TC Business School jsou během kurzů MBA vystavováni řadě konfrontací. S názory a postoji lektorů, svých kolegů a, pokud můžeme soudit, také se sebou samými. Náhled na vlastní konání z perspektivy nezatížené každodenním „musím, chci, potřebuji“, bez časové tísně, s níž se valná většina manažerů budí i uléhá, otevírají často dveře do netušených pokojů.

Sebereflexe je výborným způsobem, jak získat potřebné sebeuvědomění, prohlédnout své iluze, přijmout vlastní příběhy coby možnost nových naučení se. Je to disciplína obtížná, vyžadující upřímnost k sobě sama a otevřenost novým myšlenkám.

Zaručený návod, jak mají studenti sebereflexi „provést“, nenabízíme. To ostatně neděláme ani v žádných jiných případech. Bez svolení autorů nikdy žádnou sebereflexi nezveřejňujeme, ani o ní s nikým nediskutujeme.

Výjimkou je sebereflexe, kterou lektorce a koučce Slávě Kubátové poslal student MBA studia, Hassan Amouneh. Pozoruhodný sedmistránkový útvar se rozhodl sdílet s ostatními. Poznání, ke kterým ve své sebereflexi došel, i proces, díky němuž se dokázal zbavit iluzí, skvěle ukazují potenciál sebereflexe v životě manažera. 

S Hassanovým svolením vám předkládáme útržky jeho ponoření se do sebe.

Hassan Amouneh, sebereflexe, MBA, TC Business SchoolJediný, kdo mě zlobí, jsem já sám!
Pár dní po tréninku Action Learning se snažím podívat na sebe tak, abych viděl, jaký ve skutečnosti opravdu jsem. Je to velmi nové, velmi neobvyklé. Ten moment pravdy ve mně vzbuzuje úžas. Stojím před zrcadlem a poprvé se snažím hledět na svůj obraz, svůj skutečný obaz bez deformace a retušování. Dívám se na živou bytost, která je mi navíc povědomá! Živá, samostatná osoba! Jako bych ji slyšel: Konečně se na sebe přímo díváme." Aha! On se na mě taky dívá? Jako bych ten hlas důvěrně znal. Ptá se: Proč jsi zmatený, uklidni se, dnes se ti konečně povedlo se na mě podívat. Teď vidíš, že tvé obavy byly přehnané.” Nemůžu se od něj odtrhnout. 

"Snad neděláš sebereflexi? Ty? Snad si nemyslíš, že budu tvůj pokusný králík, kterého budeš pozorovat?! Jestli tady někdo pozoruje, pak jsem to já. Tak nevyrušuj a laskavě se vrať jako němý obraz do zrcadla, ať si tě v klidu prohlédnu a svůj úkol splním."

Opět jsem sebral odvahu… Spíš střepy sebevědomí a odvahy, chtěl být k němu upřímný, cítil jsem potřebu mu nabídnout partnerství (asi pracovní deformace). Zkrátka, byl jsem otevřený a připravený se učit.

To bylo klíčové. „ Nedělá mi potíže učit se něčemu novému, a to mi v práci otevírá širší možnosti změn a doladění přístupu k vlastnímu učení a chápání”, říkám.

„ Pomalu, pomalu s tím vychvalováním příteli!” usměvavě mě zklidnil a vlastně přerušil ten v zrcadle. “To je sice pravda” doplnil, „ všiml jsem si, že se v poslední době neustále snažíš něco nového zkoušet a experimentovat. Můžu klidně dodat, že tvoje manažerská efektivita taky není úplně k zahození. Jak dlouho ti trvalo, než sis uvědomil, že výhoda a síla týmu je v myšlení více mozků najednou a vidění z více úhlů najednou?

Ale zůstaňme na zemi. Ten potenciál k získání a posílení nových kompetencí je mnohem větší, než jaký dnes ovládáš! Neber to, prosím jako negativum, ale inspiraci pro zlepšení tvých dovedností. Například víme oba, že delegování je tvou slabší stránkou, co s tím uděláš? Nebo přesněji - neuděláš? No, povídej! Byly ti dobře vysvětleny jeho výhody a nutnost, pochopil jsi to! Udělal jsi realistický koncept a slíbil jsi, že ho budeš aplikovat a dáš lektorům zpětnou vazbu! Co ti v tom ještě brání? Tvůj strach, že se práce pokazí? Nebo snad strach, že se s tebou někdo podělí o slávu? Nebo strach, že budeš muset vstoupit do neznáma? Hlavně to neházej na zlopověstný prvek v našem životě, čas! Čas má každý, kdo si ho udělá! Jsem si jistý, že se delegování trénovat a naslouchání zlepšovat."

Velmi se mi ulevilo: „ Je snadné, příteli, hrát si na moudrého, když se díváme dozadu a hodnotíme minulost. Vážím si tvých připomínek. Posílení delegování trénuji, není to pro mě snadné. A občasné rychlé myšlení je snad jediný rušivý element, který snižuje kvalitu mého naslouchání.”

„ Zkus si zachovat ten svobodný pohled na mě v zrcadle. Už si neber žádné brýle! Akceptuj sám sebe bez výhrad! Při hledění na mě se nesnaž křečovitě soustředit jen na nedostatky, nestyď se vnímat i své pozitivní dovednosti, když na ně narazíš. Je velmi důležité, aby člověk realisticky hodnotil sám sebe a aby si sám sebe vážil!  Důsledky sebezapření jsou stejně vážné jako důsledky egoismu. Racionální sebereflexe, přes kterou se od sebe odtrhneš a hledíš sám na sebe do zrcadla – to je hluboké a upřímné lidské cítění, kdy člověk vnímá čerstvou vůni svobody. Ta ho může povznést k poznání dalších lidských hodnot jako láska, estetika, otevřenost, upřímnost a pokora.

Na oplátku ti věnuji citát Aristotela:
Je-li tedy život sám o sobě dobrý a žádoucí, a když si pak vidoucí uvědomí, že vidí, slyšící, že slyší, jdoucí, že jde a když máme i pro všechny ostatní činnosti vědomí, že jsme činní, takže vnímáme, že vnímáme, a myslíme, že myslíme, je to pro nás známka, že jsme.

"Ruku na to, že budeš trénovat neutrální dívání se na mě, bez snahy mě utlačovat? Ruku na to? Ano?”

A já, mlčky, přehloupě a hypnotizovaně natahuji ruku, až mě probudí náraz mé hrudi do skla obyčejného zrcadla. Zrcadla, které bylo ještě před malou chvíli vyleštěné.

 

 

Více článků na podobné téma:

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku

Sebereflexe je také o umění se zastavit. Autor to opisem vyjádřil velmi přesně a s citem.

Lenka Zedková 07.02.2017 11:24Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.