Stratégia a kooperácia

Rudolf Hauzer Zpět do kategorie Strategie a firemní kultura

06.03.2013 0 komentářů

Pomerne často sa v článkoch o managemente stretávame s odvolávaním sa na preteky Tour de France, kde viac, ako kdekoľvek inde vidieť, ako skupina môže byť úspešnejšia, ako jednotlivec. Aký mechanizmus tam zrejme funguje? Jednotlivec v takej cyklistickej skupine- pelotóne uprednostňuje zároveň svoj a aj tímový osoh...ale to už zachádzam do Nashovej teórie. Poďme v skratke odkryť myšlienky J.Nasha..

V roku 1951 matematik John Nash definoval slávnu teóriu hier. Nash, dá sa povedať, sa zaoberal stratégiou jednotlivca a skupiny. Všímal si, ako jednotlivec dosahuje svoj cieľ, resp. akú volí stratégiu v závislosti od toho, či pozná stratégiu, teda cieľ ostatných, alebo nepozná. Dokázal, že tímu sa bude dariť najviac, ak každý člen bude robiť rozhodnutia, ktoré sú najlepšie pre neho a zároveň aj pre celý tým. Definoval kooperatívne a nekooperatívne hry. V kooperatívnej je podľa neho dosiahnutá dohoda, v nekooperatívnej nedochádza k dosiahnutiu dohody.Team Work


Vráťme sa k Tour de France. Tam každý jednotlivec, predpokladáme, má svoj individuálny cieľ a stratégiu a zároveň pozná cieľ a stratégiu celej skupiny. Občas aj tam sa stane, že jednotlivec sa „utrhne" a ide iba za „seba." Väčšinou je však porazený cieľom a stratégiou nejakej menšej skupinky, ktorá ho pohltí svojou stratégiou a cieľom.

Jeho individuálny cieľ, a aj stratégia zaniká, resp. môže ostať, ale nenaplní sa.


Ako to je vo Vašej organizácii? Predstavte si svoj tým a seba v cyklistickom pelotóne, ako to bude vyzerať? Viete prečo šliapete do pedálov?, kde je cieľ, a ako to spraviť, aby práve Vaša skupina prišla do cieľa prvá? A Vy ako manažér, robíte rozhodnutia, ktoré sú najlepšie pre Vás a zároveň najlepšie pre celú organizáciu? Hráte kooperatívnu hru, či práve naopak?

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.