Strategie a provoz firmy

Michal Henych Zpět do kategorie Seriál-Často zaměňovaná slova

01.10.2011 0 komentářů

Může se manažerům plést slovo strategie a provoz? Nevypadá to moc pravděpodobně – minimálně jsou to slova dost odlišná. Jenže skutečnost může být úplně jiná. Již teď můžeme prozradit, co je zřejmé - podobností slov to nebude. Podívejme se tedy na možné příčiny podrobněji…

Dnes pokračujeme v seriálu dvojic slov, které se manažerům často pletou. Strategie a provoz jsou ale trochu jiným případem, než předchozí dvojice. Jejich nerozlišování spíše plyne z konkrétních aplikací ve firmě - často jsou totiž čistě provozní rozhodnutí označována strategickými a opravdu strategická rozhodnutí se pak vůbec nedělají.


Pojďme na to nejdřív „selským rozumem". Jak vnímáte slovo strategie? Já jako něco, co je dlouhodobé. Řekněme tak 3-4 roky, ale klidně i 5-10 let. V podstatě pokud se bavíme o horizontu do jednoho roku, tak se o strategii vůbec nedá mluvit.


Strategie v dnešním pojetí také už není jen o tom, jak uspět na trhu. Jde hlavně o to, aby organizace dlouhodobě dosahovala výsledků. K tomu je třeba přemýšlet nejen o trhu, ale i chování organizace vůči zaměstnancům, majitelům, konkurenci, dokonce i státu, či regionu. Jinými slovy těžko již dnes bude organizace dlouhodobě úspěšná, když sice udělá vše, co zákazníkům na očích uvidí, ale nebude přitom myslet na ostatní tzv. zainteresované strany.

Strategie
Dost teorie, podívejme se na příklady a zkusme identifikovat, zda se jedná o strategické, či o provozní rozhodnutí:

  • Postavíme novou provozovnu - no spíš strategické rozhodnutí, ale asi by důvody měly mít zřetelnější vazbu na rozvoj organizace, než jen „do staré budovy se už nevejdeme". To je pak provozní rozhodnutí a velmi rychle se může opět stát strategickým, až budeme řešit, kde sehnat peníze na splátky úvěrů a přitom přežít.
  • Budeme lidi učit - odbornost většinou padá do provozních rozhodnutí - rychle zastarává, řeší se tím často jen efektivita. Např. schopnosti přizpůsobit se, dovednosti spojené s vedením lidí, proaktivita apod. patří spíše do strategické části - má to vliv na schopnost organizace „přežít" na budoucích trzích.
  • Vyměníme dodavatele služeb - často to je jen provozní řešení nějaké naší nespokojenosti. Pokud ale je jedním z našich strategických rozhodnutí „mít dodavatele, se kterými spolupracujeme dlouhodobě", pak by bylo vhodnější hledat jiné (strategické) cesty.

Jak vidíte, určitě není jednoznačný klíč, jak rozlišit provozní a strategická rozhodnutí. Spíš je to o nastavení manažerů - na jak dlouho dopředu přemýšlejí, když rozhodnutí činí. Často totiž vidíme, že horizont příliš dlouhý nebývá ...

PS: Ilustrativní obrázek jsem si "vygoogloval" a půjčil z www.prosperitypartnership.org


Články weblogu na podobná témata:

Články weblogu ze seriálu "Často zaměňovaná slova":

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.