Strategie aneb jak to budeme dělat

Helena Rosslerová Zpět do kategorie Strategie a firemní kultura

10.06.2012 0 komentářů

Když jsem se poprvé setkala s marketingovým plánem, nabyla jsem dojmu, že strategie je dlouhodobý plán investic a prodejů. Bylo to krátce po sametové revoluci a obchodu jsme se teprve učili. Po pravdě řečeno se toho od té doby zas tak moc nezměnilo. Alespoň na pracovištích, kterými jsem za ten čas prošla, se strategie diskutovala minimálně, ještě se máme co učit. Pojďme se na strategii podívat trochu blíž - co to vlastně je?

Všechny organizace mají strategii, i když ji třeba se svými členy vůbec neřeší, dokonce i tehdy, když ji vedení podniku oficiálně nevytyčilo. Ať je strategie dobrá nebo špatná, lidé v podniku se podle ní chovají, sdílejí určité pochopení toho, o co firma dlouhodobě usiluje a jakou cestou se k cíli ubírá.

Strategie firmy

Poslání

Ústředním bodem strategie je poslání (mise): proč vlastně organizace existuje, čím chce být? Dobré poslání přitahuje lidi a dá se vyjádřit několika prostými slovy. Například posláním firmy, v níž pracuji, je zlepšovat zdraví lidí, kteří trpí duševními a nervovými chorobami. To je poslání, s nímž se snadno ztotožní ti, kdo se zajímají o zdraví a duševní život. Proto v naší firmě nenajdete oceláře ani IT experty, zato tu máme mnoho biologů, zdravotníků a učitelů.

Vize

Vize je dlouhodobý cíl, to, kam firma v budoucnu spěje, kde se chce nacházet po dlouhou dobu své existence. Např. naše firma usiluje o pozici jedničky na trhu výrobců farmak pro léčbu nervových a duševních chorob.

Strategie

Víme, kdo jsme a kam jdeme, ale JAK to chceme dělat? Dobrou strategii si nevymyslíme snadno. Ze všeho nejdříve je třeba se trochu rozhlédnout: v jakém prostředí a na jakém trhu se pohybujeme, jak se chová naše konkurence, v čem je naše konkurenční výhoda. Měli bychom také prozkoumat sami sebe - jaké lidi ve firmě chceme mít, jak je chceme zapojovat do tvorby a realizace strategie. Až provedeme podrobnou analýzu, můžeme začít se syntézou - definováním své vlastní strategie: která cesta je pro nás ta pravá? Budeme fungovat jako stroj, který vytrvale a jednotvárně dělá totéž (jako např. velké automobilky), anebo jako banda nadaných nadšenců, kteří každý den přijdou s novým nápadem (např. grafická studia)? Studiem strategií úspěšných firem se zabývá řada expertů, sem se nám už víc nevejde, ale věřte, že zkoumání strategií a hledání té naší, to je krásné dobrodružství a zajímavá, tvořivá práce.

Strategický proces

Sebelepší strategie nebude v praxi k ničemu, pokud v podniku nefunguje strategický proces. Strategii firma nějak vytváří, deklaruje a realizuje. Do tohoto procesu je třeba zapojit ostatní členy organizace. Strategie sepsaná jednou provždy a uložená v šuplíku je mrtvá. Může se snadno stát, že skutečná strategie je úplně jiná. Ke sdílení a šíření strategie není třeba plamenných řečí ani masových shromáždění. Stačí si s lidmi často povídat. Ostatně, dobrý manažer svým chováním strategii firmy vyzařuje - strategie je v tom, jak jedná, co oceňuje, co podporuje a proti čemu se staví.


Články weblogu na podobná témata:

 

Proč má smysl studovat MBA?

Studium na TC Business School mi zásadně změnilo pohled na řízení firmy a na způsob, jak dosáhnout trvalého růstu. Za zmínku stojí, že prakticky tři roky za sebou, dosahujeme navýšení výkonu firmy o 40 %.

Lubomír Dvořák, DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o., Česká hlava 

A co přinese MBA studium Vám?

kontaktujte nás

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.