To nejdůležitější na první místo

Michal Henych Zpět do kategorie Rozvoj osobnosti manažéra

01.11.2011 0 komentářů

Knihy Stephena Coveyho jsou v oblasti rozvoje osobnosti manažerů jedny z nejprodávanějších. Nedávno vyšel nový překlad knihy "To nejdůležitější na první místo" a v tomto článku najdete zajímavý test "závislosti na naléhavém" pocházející právě z této knihy.

Management Press nedávno vydal nový překlad další knihy Stephena Coveyho „To nejdůležitější na první místo". Kdo znáte jeho bestseller „7 Návyků skutečně efektivních lidí", tak v této právě vydané knize je v podstatě rozpracován návyk číslo 3 - tedy řízení priorit.


Covey hned na začátku rozebírá, jak lidé mohou vnímat jednotlivé úkoly, které se jim staví do cesty. Hodně mě zde zaujala myšlenka, že tak jako existuje závislost např. na alkoholu, cigaretách, nebo drogách, existuje i „závislost na naléhavém", která je zvláště pro manažery podobně škodlivá, jako výše jmenované závislosti.


Takto „postižení" lidé nejsou schopni vůbec rozeznávat priority vůči dlouhodobým cílům. Za prioritní považují jen to, co spěchá a tedy samo se hlasitě hlásí o slovo. Vše ostatní jim přijde nepodstatné. Návykové je to proto, že pokud se člověk nachází v prostředí plném těchto naléhavých podnětů příliš dlouho, nemusí již být schopen si představit prostředí jiné a pak se doslova stává „otrokem toho, co mu zrovna spadne na hlavu".


Toto jednání je o to nebezpečnější, že je i nakažlivé - přenáší se na ostatní lidi v okolí. Zajímavé na tom je, že tradiční způsoby plánování času toto jednání navíc podporují. Koho toto téma zajímá, rozhodně knihu doporučuji. Pro všechny ještě připojuji test, který doporučuji si zkusit. Na každou otázku je možná odpověď na škále 0-nikdy, 2 - občas, 4 -vždy a čím vyšší celkové číslo vám vyjde, tím rychleji byste měli začít přemýšlet o změně svého chování:

 1. Nejlépe pracuji, když jsem pod tlakem
 2. Neschopnost věnovat čas zpytování a rozjímání o sobě samém často přičítám tlakům a shonu vyvolaného záležitostmi mimo mě.
 3. Pomalost lidí a věcí mě často rozčiluje. Nesnáším čekání a fronty.
 4. Trpím pocity viny, když si vezmu v práci volno.
 5. Neustále spěchám z místa na místo, od jedné věci k druhé.
 6. Abych mohl dokončit práci na projektu, často odsouvám ostatní lidi stranou, aby mi nepřekáželi.
 7. Jsem nervózní, když několik minut nevím, co se v kanceláři děje.
 8. Když něco dělám, často moji pozornost poutá něco jiného.
 9. Nejlépe se cítím, když zvládám krizovou situaci.
 10. Vzrušení a adrenalin vyvolané novou krizí mi přinášejí větší uspokojení než vyrovnané a spolehlivé dosahování dlouhodobých výsledků.
 11. Řešení krizí často obětuji čas, který bych mohl hodnotně strávit s lidmi, kteří pro mě mnoho znamenají.
 12. Předpokládám, že lidé zcela přirozeně pochopí, že je musím zklamat nebo že si něčeho nemohu všímat, pokud mám zvládat krizovou situaci.
 13. Aby měl den pro mě smysl a význam, potřebuji řešit nějakou krizi.
 14. Často obědvám, nebo jím přímo v práci.
 15. Nepřestávám přemýšlet o tom, že přijde čas, kdy budu moci dělat to, co skutečně dělat chci.
 16. Když toho hodně udělám, vyvolává to ve mně pocit, že jsem skutečně produktivní.
 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.