Tým versus skupina

Helena Rosslerová Zpět do kategorie Řízení lidských zdrojů

05.03.2012 0 komentářů

Tým je organismus, v němž všichni vědomě spolupracují na dosažení společného cíle. Ruku na srdce, jak často se u vás důležitá rozhodnutí opravdu diskutují v širší skupině? A když už diskutujete, jak často jsou na konci jednání všichni spokojeni s výsledkem? Také u nás by odpověď na obě otázky zněla: málokdy. A to pracuji ve firmě s přátelskou a tvůrčí kulturou.

Mezi týmem a skupinou lidí je rozdíl. I když jde o skupinu nadaných a motivovaných lidí, ochotných ke spolupráci, neznamená to, že jsou automaticky týmem. Členové týmu se vzájemně ani nemusejí znát, ale měli by umět v praxi využívat základní týmové dovednosti.

Než se tým pustí do práce, měl by si dohodnout pravidla, například:

  • každý má právo na svůj názor
  • žádný názor nezavrhujeme
  • pozorně si nasloucháme
  • neskáčeme si do řeči
  • ...

Důležitou roli v týmových diskusích hraje moderátor. Tento člen týmu by se neměl zapojovat do vlastní debaty, ale měl by jen napomáhat, aby diskuse běžela hladce. Mimo jiné hlídá:

  • vyjasnění cíle diskuse
  • dodržování časového plánu setkání
  • soustředění na zadané téma, neodbíhání od tématu
  • dodržování týmových pravidel
  • ...

Když tým hledá nové řešení, nehledá jen kompromis nebo řešení, na němž se shodne většina. V týmu se na výsledku musejí shodnout všichni. K řešení se sice dospívá déle, dá to více práce, ale výsledek je v praxi mnohem uspokojivější. Klasik s trochu nadsázky dodává, že velbloud je kůň, kterého nenavrhoval tým, ale komise.

Máte-li možnost zažít synergii lidí v týmu, je to tak objevný pocit, že už ho nikdy nezapomenete a vždycky o něj budete usilovat. Uvědomit si, to je ale jedna věc. Změnit, to je věc jiná. Chce to nejen čas a praktické dovednosti, ale také kus odvahy ode všech. Tak přeji hodně odvahy... a co nejméně velbloudů :).

 

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.