Týmová práce – nebo hierarchie naplacato?

Sláva Kubátová Google+ Zpět do kategorie Seriál-Kultura organizace

12.02.2016 0 komentářů

Čím drží týmy pohromadě? Soudržnost hierarchie zajišťují příkazy nadřízených, směrnice a nařízení, tedy v principu mocenské rozdělení na nadřízené (odpovědné) a podřízené (pouze provádějící). Ale jak je to s týmy?

Kdykoli takovou otázku položíme pracovním týmům, které mají „táhnout za jeden provaz“, vzniknou rozpaky. Pak často někdo nabídne řešení typu: „Někdo to přece musí řídit!?“ „Ale jaký je potom rozdíl proti hierarchii?“ namítneme, a rozpaky se prohloubí. Platí-li o týmech, že je to organizační forma, kde všichni členové skupiny mají stejnou moc – i odpovědnost, těžko může jeden člen druhé řídit.  

Týmová práce – nebo hierarchie naplacato?Tým je mnohem složitější organizační formát, než to na první pohled může vypadat. I když studenti většinou shledají jeho výhody (zpracování různých pohledů a nápadů, množství zpětných vazeb, které při práci probíhají, motivace plynoucí ze síly skupiny), stále ještě není snadné v týmu spolupracovat. Když náš tým lektorů zkoumal, čím to je, jako jedno z prvních témat se objevila právě odpovědnost. Za odpovědnost považujeme pocit, který člověka zvedne ze židle, ve chvíli, kdy má pocit, že předmět jeho odpovědnosti je v ohrožení. A jak lidé nejčastěji cítí v týmech s odpovědnost? Nejčastěji si myslí, že každý je v týmu odpovědný za tu část cíle, která spadá do jeho profese. 

Nakonec se ukáže, že právě tady je zakopaný pes, kvůli kterému mnoho týmů nedoručí očekávané výsledky. V týmech je totiž každý člen odpovědný za celý výsledek práce, nikoli pouze za svůj oddělený kousek! Dělení je základním principem organizování v hierarchiích (dobře rozdělit a kontrolou nadřízeného vymáhat plnění). V týmech naopak je to společný přijatý cíl, který je základním pojítkem mezi jejich členy a podmínkou funkčnosti je právě pocit odpovědnosti každého člena za celý výsledek. 

To však vyžaduje zcela jiný postoj, než na jaký jsou lidé zvyklí z hierarchických struktur a kultur. Peter Senge říká, že „Tým je skupina lidí, kteří se navzájem potřebují.“(Pet_disciplin_umeni_a_fungovani_ucicich_se_organizaci.doc). To však znamená, že v problémech či konfliktech nenajdou členové týmu dovolání u šéfa, že je musí být schopni řešit sami, a na to potřebují zvládat významný balík tzv. měkkých kompetencí většinou souborně nazývaný sociální inteligence. Jen s ní se lidem může dařit unést onu odpovědnost za celek práce skupiny a spoléhat na něco tak nejistého, jako je věřit dokonce i lidem, které příliš neznáme nebo spoléhat na ty, kteří o věci najisto vědí zhruba stejně málo, jako já.

Naštěstí je sociální inteligence pro většinu lidí naučitelná, takže máme šanci se stále zlepšovat ve zvládání tak riskantní disciplíny, jako je týmová práce. Možnost pohodlné existence bez rizik asi není člověku dána; ne nadarmo si lidé říkají, že odvážnému štěstí přeje.

 

 

Petr Hlaveš

Hledal jsem cestu, jak se dlouhodobě rozvíjet. Chtěl jsem změnit styl řízení a vedení lidí, chtěl jsem hlouběji pochopit, co vše se skrývá pod pojmem management. 

Petr Hlaveš, ředitel nepřímého prodeje, Telefónica, ČR

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.