Učící se organizace a vzdělávání zaměstnanců

Michal Henych Zpět do kategorie Řízení informací

13.01.2011 0 komentářů

Po delším čase zase navážeme na volný seriál často zaměňovaných slov. Tentokrát trochu více rozebereme učící se organizaci. Sice jsme o tom psali celkem nedávno, ale opakováním určitě nic nepokazíme.

Již jsem viděl mnoho organizací, kde si mysleli, že pokud se budou lidé neustále vzdělávat, je to dostatečné k tomu, aby se dalo říct, že se jedná o učící se organizaci. Paradoxně existuje mnoho učících se organizací, kde vzdělávání tak, jak ho většinou vnímáte je velmi málo. Mám na mysli různé individuální kurzy a školení.

Smyslem učící se organizace je „neustále se zlepšovat tím, že využívají zkušeností a znalostí všech členů". Z čehož je zřejmé, že opravdu individuální vzdělávání potřebujete až v poslední řadě :).

O nástrojích učící se organizace jsme už také psali článek s názvem Učící se orgranizace - jak se pozná? Pokud vás předchozí seznam nestačil (nebo byl třeba příliš neuchopitelný), tak zde je pár dalších nápadů, jak můžete podpořit učení celé organizace:

  • Aktivity by neměly vést primárně ke zvyšování znalostí a dovedností jednotlivců, ale týmů/skupin. Nechte proto lidi za každých okolností pracovat v týmu, nebo aspoň ve dvojicích, či trojicích. Při vytváření nabídky pro zákazníka, při hledání řešení problémů, ... prostě kdykoliv je to jen trochu možné.
  • Učení je třeba dostat na vědomou úroveň. Zkuste se lidí po každé poradě, či schůzce zeptat na nejzajímavější učící moment...ale dělejte to opravdu důsledně po každé delší poradě.
  • Přemýšlejte, kolik „položek" hodnocení a kolik „složek" odměňování vašich lidí má přímou vazbu na učení se.
  • Nejlepší výměnu zkušeností zajistíte pouze při osobních schůzkách, ne z databází znalostí. Zkuste na tyto elektronické formy aspoň na chvilku zapomenout... Často je lidé po čase začnou sami používat znovu, ale tak, aby jim opravdu pomáhaly.

Máme nějaké další zajímavé zkušenosti s podporou učení se celé organizace?


Články weblogu na podobná témata:

Články weblogu ze seriálu "Často zaměňovaná slova":

 

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.