"Učící se" organizace (Learning Organization)

Michal Henych Zpět do kategorie Řízení informací

19.01.2009 0 komentářů

Dnes se podíváme na hojně užívaný pojem "Učící se organizace". Co to vlastně je a jak se taková organizace chová? Snad vám to následující článek trochu přiblíží.

Čím více se tento pojem poslední dobou používá, tím méně se mi zdá, že mu manažeři rozumí. Pak nejsou schopni domyslet reálný dopad „učení se" do fungování jejich organizace. Definic učící se organizace najdeme desítky. Půjčil jsem si jednu od Petera Sengeho, který v této oblasti managementu znamená skoro totéž, jako Philip Kotler pro marketing :).

„Organizace, kde lidé postupně zlepšují své schopnosti dosáhnout požadovaných výsledků...kde se lidé ustavičně učí, jak se učit spolu s ostatními...kde lidé postupně objevují, jak se podílet na vytváření reality a jak ji mohou měnit."

Zdá se tedy, že mnohem důležitější, než učit lidi konkrétním znalostem, či dovednostem, je podporovat jejich schopnost učit se...což je velký rozdíl! Navíc toto učení nemůže být samoúčelné, ale musí vést ke skutečným výsledkům (zisku). Učení organizace se často přímo spojuje se vzděláváním managementu. Samozřejmě to není totéž, ale pojďme se podívat, jak se právě vzdělávání může v jednotlivých typech organizací lišit:

V případě, kdy organizace učí lidi pouze konkrétním znalostem, vzdělávací aktivita jedince přichází z venku (např. od nadřízeného, nebo od personálního oddělení). Jde spíše o proces, kdy se lidé „pasivně" účastní různých školení. Učení se někdy dokonce měří množstvím absolvovaných akcí a počtem certifikátů.

Učení se

V případě, že se bavíme o učící se organizaci, je aktivním prvkem každý zaměstnanec. Aktivita jde od něj zevnitř, školení jsou již jen důsledkem jeho fungující schopnosti učit se a jsou pouze jedním ze způsobů, jak se učit. Další způsoby jsou učení se přímo z konkrétních zkušeností, od kolegů, od jiných firem, studium knih atd. Vše vede k jedinému cíli: dělat věci lépe/jinak než konkurence.

Senge to pak v knize Pátá disciplína shrnuje význam učící se organizace do jednoduchého tvrzení: „V dnešní době je jedinou možnou konkurenční výhodou, kterou firma může získat, schopnost učit se rychleji, než konkurence."

Zamýšleli jste se někdy nad tím, jak je to s učením ve vašich organizacích?

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.