Vyhraje, kdo se adaptuje? Vymřou manažeři nebo v evoluci zvítězí?

Lucka Kolomazníková Google+ Zpět do kategorie Management obecně

10.11.2014 0 komentářů

Už Darwin říkal, že schopnost přizpůsobit se je tou nejdůležitější vlastností organismů pro přežití na Zemi. V našem moderním, rychle se měnícím světě potřeba adaptovat se neustále roste.

Adaptabilita je:
•    umění pružně reagovat na změny okolí
•    schopnost učit se a nalézat ponaučení z minulých chyb
•    dovednost vyrovnávat se inovativně a tvůrčím způsobem s měnícím se prostředím.  

Proč je adaptabilita důležitá?
Neschopnost reagovat na změny v okolí způsobuje stres, což v důsledku vede ke ztrátě efektivnosti. V živočišné říši mívá ztráta adaptability za následek úhyn jednotlivce nebo dokonce i vymření celého druhu. A to platí i v managementu smiley. Neschopnost reagovat na nové podmínky a orientovat se v nových trendech, lpění na starých pořádcích mívá za následek pokles výkonů i výsledků, ztrátu konkurenceschopnosti a může vést i k úpadku celé firmy. To je dost stresující představa…

A jak jste na tom vy? Zkuste si na sobě malý testík – čím víc bodů, tím lépe smiley.

                          

Jo, změna je život!
Nevěřte, že je možné dosáhnout stádia trvalé dokonalosti. Nevěřte, že znalosti a dovednosti, které máte, vám vystačí až do důchodu. Naopak, váš učící proces by se neměl nikdy zastavit! To, co jste se naučili včera, totiž možná zítra nemusí platit.
Mnohem důležitější než se naučit, je naučit se schopnosti učit se smiley.

 

 

Proč má smysl studovat MBA?

Studium na TC Business School mi zásadně změnilo pohled na řízení firmy a na způsob, jak dosáhnout trvalého růstu. Za zmínku stojí, že prakticky tři roky za sebou, dosahujeme navýšení výkonu firmy o 40 %.

Lubomír Dvořák, DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o., Česká hlava 

A co přinese MBA studium Vám?

Ověřte si přínos již v květnu, kdy pořádáme  Den otevřených dveří programu MBA 2018

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) školou, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými službami poskytovanými školou a to i v případě, že se nestanu studentem školy, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání.