Vyrobeno v SZÚ

Lucka Kolomazníková Google+ Zpět do kategorie MBA Studium

05.11.2018 0 komentářů

Strojírenský zkušební ústav je sice státní podnik, ale přesto není příjemcem peněz z veřejných rozpočtů a na svůj provoz a rozvoj si vydělává sám. SZU se pohybuje ve vysoce konkurenčním trhu v oboru, který se nazývá TIC (Test, Inspection, Certification). Byly jsme se podívat, jak to tam chodí.

A chodí to tam náramně :) 

Historie a počátky SZU sahají až do roku 1898 (tehdy to byl Zemský ústav pro zvelebování živností), pak se přejmenoval na Kovotechnu a od roku 1965 je to Strojírenský zkušební ústav. Má asi 140 zaměstnanců působí nejen v ČR a na Slovensku, ale obchodní zastoupení má po celém světě.

Tomáš Hruška, ředitel a také student MBA u TC Business School nás ochotně provedl celým podnikem.

SZU má velmi široký záběr v oblasti testování a zkouší mimo jiné například kotle, hořáky, radiátory, tepelná čerpadla, vodovodní baterie, ale i dětské kočárky a jízdní kola. Prověřuje například výtahy, plynová i jaderná zařízení, technologické celky i lanovky.

V neposlední řadě se ve Strojírenském zkušebním ústavu věnují certifikaci výrobků a personálu a samozřejmě také odborným školením v oblasti BOZP, požární ochrany, stavebních strojů a podobně.

SZU nezapomíná ani na rozvoj svých zaměstnanců, a to jak v odborných školeních, tak také v oblasti interpersonálních dovedností a managementu. Neustále tak zvyšuje potenciál celého podniku a jeho konkurenceschopnost v ČR i na mezinárodních trzích. Kurzy rozvoje managementu u TC Business School prošlo už více než 20 zaměstnanců.

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.