Vzdělávání a učení se manažerů

Sláva Kubátová Google+ Zpět do kategorie Rozvoj osobnosti manažéra

20.01.2014 1 komentář

Ve většině případů, kdy se v organizaci začne mluvit o rozvoji managementů, myslí se na to, že manažer potřebuje jednou za čas nějaké školení, tedy že se musí vzdělávat, někdy je slyšet i termín zvyšovat si kvalifikaci. Už ne tak často se přemýšlí o tom, čeho je potřeba zmíněným rozvojem dosáhnout.

Formalizované vzdělávání nemusí vždy nutně přinést naučení. Ve většině kurzů se totiž spíše jedná o transfer informací a znalostí od „učitele“ ke vzdělávanému člověku, málokdy se však zkoumá, zda a jak si „žák“ s předaným materiálem poradí, čeho s jeho pomocí dosáhne. V učících se organizacích je však učení viděno jinak.

Většinou je tím nejzákladnějším, co si vzdělávaný člověk potřebuje osvojit, schopnost sebereflexe, neboli neustálý zkoumavý pohled na vlastní názory, postoje, postupy a především stále přítomná vůle a schopnost je měnit – podle toho, co jsme se právě naučili. Naučit se tak vlastně znamená zjistit, že něco je jinak, než jsme se domnívali a hlavně být připraven původní nastavení změnit s jasným vědomím toho, proč je změna nutná.

Takový postoj není lehký, člověk si jím totiž stále znovu a znovu podrývá vlastní „jistoty“, napadá své vlastní myšlenky, snaží se měnit návyky…. K tomu potřebuje nejen odvahu, ale i psychickou sílu. V kulturách učících se organizací tuto sílu lidé nejčastěji čerpají ze spolupráce v týmech, z dobrých a otevřených lidských vztahů, jak uvádíme také v knize Tajemství spolupráce v týmech. Pouze v ovzduší vzájemné důvěry lidé nebudou druhé podezírat z toho, že když jim dávají negativní zpětnou vazbu, nedělají to s nekalými úmysly.

Současně jen lidé důvěřující jsou schopni nést i rizika své důvěry: „Samozřejmě mne můžete chtít podvádět, ale dopředu podezírat nebudu, raději věřím, že na tom, co mi říkáte, něco musí být, proč by vás to jinak napadlo…“ Toto riziko není zadarmo, občas si důvěra vybere svou daň – ale ve srovnání s celkovými náklady permanentní nedůvěry jsou většinou ztráty takových překvapení zanedbatelné.

Kultura týmové spolupráce, která je na důvěře založená, se tak stává nepominutelnou podmínkou učení se. Také mí týmoví kolegové sami na sobě poznali, jak bolestivé takové učení někdy bývá a tak většinou poskytnou i prostou citovou podporu a povzbuzení; a s vědomím, že na zvládání nejistot člověk není sám, se množství odhodlání znovu si podrýt vlastní přesvědčení a návyky velmi rychle a násobně zvýší. Cesta k opravdovému učení je otevřená. Bohužel, ve většině formálních vzdělávacích aktivit, se o těchto cestách přemýšlí jen zřídka.

 

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku

Å kolení dnes již opravdu nejsou efektivním nástrojem pro firemní vzdÄ

Karolína Šrahůlková 15.04.2014 12:03Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.