Zpětná vazba jako koordinační nástroj?

Sláva Kubátová Google+ Zpět do kategorie Rozvoj osobnosti manažéra

06.03.2014 0 komentářů

Kapitola o zpětné vazbě je v MBA tréningu interpersonálních dovedností téměř vždy překvapením: většina lidí si uvědomuje, že význam i složitost tohoto nástroje tak nějak podcenili.

Je pravdou, že funkce a význam zpětné vazby ve smyslu ověření si toho, jak mé jednání nebo má řešení vypadají z jiného pohledu, se v poslední době významně změnily. Tak jak se zvyšuje nesrozumitelnost a těkavost prostředí, v němž žijeme a pracujeme, stává se postupně víc a víc iluzí, že bychom každý sám dokázali realisticky interpretovat, co se kolem nás děje. A tak musíme spoléhat na zpětné vazby, které dostáváme od druhých lidí.

Současně se ale také snižuje možnost ovládat tekutou realitu strukturovanými manažerskými postupy, například organizovat a koordinovat práci lidí pomocí úhledně nakreslených a napsaných organizačních struktur a řádů. Zdály se sice možná téměř geniální ve chvíli, kdy jsme je psali – ale jak dlouho tato chvíle potrvá v nezměněné podobě, kdy přiletí ta první zásadní informace, kterou jsme v ní nedokázali zachytit? Zpětná vazba se tak stává mnohem flexibilnějším nástrojem organizování a koordinace, který se navíc pomocí mozků autorů zpětných vazeb neustále aktualizuje a adaptuje: mozky totiž, na rozdíl od směrnic, tu důležitou novou informaci dříve či později zachytí.

V této situaci však nastoupí další otázka: jak zpětnou vazbu podat, abychom dosáhli výsledku a nezničili vztahy s lidmi, na nichž jsme závislí. Dovedností potřebných pro účinné zacházení se zpětnou vazbou je mnoho, jejich soubor tvoří základ celé sociální inteligence a lidé je málokdy doceňují a uplatňují. Dokonce se termín zpětná vazba často používá jako zástěrka k ponižování, vyřizování si účtů, soupeření a jiným vztahovým nešvarům.

Taková užití určitě nepovedou k pozitivním výsledkům, k otevřenosti a k lepší koordinací lidí. A tak chceme-li zpětnou vazbu používat, je třeba nejprve začít od debat o potřebných vztazích a dovednostech.

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.