Zvýšení produktivity práce – jenom manažerská mantra?

Tomáš Bujna Google+ Zpět do kategorie Management obecně

20.11.2015 0 komentářů

Produktivita práce a její zvýšení je častým tématem rozhovorů mezi manažery a podnikateli. Není divu, je jedním z klíčů k dlouhodobé úspěšnosti firem. Lze na ni nahlížet ze dvou perspektiv – firmy jako celku a jednotlivých lidí ve firmě.

Z pohledu firmy jako celku lze uvažovat nad produktivitou práce spíše z hlediska přidané hodnoty: čím vyšší přidanou hodnotu dokáže firma vyprodukovat – tím má vyšší i produktivitu práce. Z této perspektivy je tedy potřeba uvažovat hlavně o tom, ve které části procesu tvorby hodnoty je firma aktivní. Jak jsme psali v jednom z předchozích článků, nejzajímavější jsou pak operace vyžadující vysokou míru kompetentnosti lidí, kteří je vykonávají. 

Na produktivitu práce však lze nahlížet i z perspektivy jednotlivých lidí. Vyšší produktivity lze dosáhnout dvěma způsoby: větším úsilím nebo jeho chytřejším nasměrováním. První způsob víceméně odpovídá heslu koníka Boxera z Farmy zvířat: „Budu pracovat tvrději!“[1] . Lidé, kteří vyvíjejí jenom čím dál tím větší úsilí, aby tak zvýšili svou produktivitu práce, však obvykle celkem brzy poznají, že strop jejich sil je blízko. Pokud u něj zůstávají po delší dobu, taky mohou zažít vyčerpání vlastních zdrojů podobně jako v případě již zmiňovaného Boxera. Zvýšení produktivity práce tím, že lidé vyvinou větší úsilí, je tak spíše menší a krátkodobé.

Jiným způsobem jak zvýšit produktivitu práce, je nechat lidi pracovat podle hesla: „Budu pracovat chytřeji!“[2]  – tedy věnovat úsilí jenom aktivitám, které vedou k potřebným výsledkům a naopak ignorovat činnosti, které leží vedle této pomyslné cesty. K tomu je však potřeba zvláštní kompetence, někdy se ji říká „výsledková orientace“, která však není úplně samozřejmou výbavou lidí v ČR (a jinde tomu taky není jinak). Výsledek a činnosti, ke kterým je potřeba nasměrovat úsilí, proto lidé jen tak sami neodhalí. Vést je po cestě za cílem je spíše úkolem manažerů, kteří proto takové kompetence potřebují jako sůl.

Jak je však používají? Podle některých studií až třetina potenciálního výkonu firem v ČR se nedaří realizovat právě kvůli nedostatku disponibilních manažerských kompetencí. Ne, že by je manažeři vůbec neměli, jenom nejsou k dispozici. Manažeři totiž často dělají věci, které s managementem jako dosahováním výsledků s pomocí jiných lidí příliš nesouvisí - např. prodávají, sestavují výkazy nebo vyrábějí. Jejich vlastní kapacita je pak naplněná natolik, že na vedení lidí jim už nezůstává čas – dělají tvrdě, ale možná, že ne až tak chytře. Cesta manažerů k výsledkům vede přes vedení lidí, jen tak se lidé sami naučí pracovat chytřeji produktivita práce ve firmě poroste.

[1] V originálu: „I will work harder!“, v českém překladu: „Budu pracovat lépe a radostněji.“.  Orwell, G.: Farma zvířat/ Animal Farm. Argo. Praha, 2008. [2] V angličtině: „I will work smarter!“

 

Petr Hlaveš

Hledal jsem cestu, jak se dlouhodobě rozvíjet. Chtěl jsem změnit styl řízení a vedení lidí, chtěl jsem hlouběji pochopit, co vše se skrývá pod pojmem management. 

Petr Hlaveš, ředitel nepřímého prodeje, Telefónica, ČR

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.