Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku

Reference

Od roku 1998 prošlo našimi MBA kurzy a programy rozvoje managementu více než 1300 českých a slovenských manažerů z bezmála 350 firem. Jejich referencí si velmi vážíme a děkujeme za ně.

Příběhy absolventů

 
 

Řekli o studiu MBA Action Learning

„V roce 2001 jsem byl jmenován do vedoucí funkce a studium MBA mi výrazně přispělo k vyřešení praktických problémů sdružení, kterých bylo v souvislosti se vstupem do EU víc než dostatek. V rámci studia jsem realizoval mnoho projektů, které mi výrazně napomohly rozpoznat problémy naší organizace a úspěšná realizace těchto projektů byla vysoce hodnocena ze strany předsednictva sdružení.“

Martin Špryňar
výkonný ředitel, ČESMAD Bohemia

„Mně osobně studium Action Learning MBA přineslo neskutečný nadhled a schopnost rozhodovat se na základě dlouhodobě platných principů a schopnost řídit tým manažerů, kteří jsou motivováni neustále rozvíjet a zlepšovat procesy i výsledky svých oddělení.“

Radek Moc
VP Solutions & Services, T-Mobile Czech Republic a.s.

„S TC Business School spolupracujeme od roku 2009. Za tu dobu již 9 našich manažerů absolvovalo studium MBA formou Action Learning. V návaznosti na zlepšení, která projekty studentů-manažerů naší firmě přinesly, spolu s TCBS organizujeme kurzy rozvoje managementu pro střední a vrcholový management.“

Lubomír Slabý
ředitel IT a HR, SAPELI, a.s.

„Studiem Action Learning MBA jsem získala větší samostatnost, která se projevila i v soukromém životě. Nedokážu oddělovat chování ve firmě a v osobním životě. A tak principy, které jsem začala uplatňovat ve firmě, se dotkly i mého soukromého života. Začala jsem více plánovat, více promýšlet budoucnost.“

Alice Žertová
ředitelka, OCS Trading s.r.o.

„Když mne firma vyslala na MBA, nebyl jsem vůbec nadšený. Při studiu jsem se však zabýval tématy, o kterých jsem mnohdy ani netušil, že existují, natož, že se jimi lze objektivně zabývat. Studium MBA v TC Business School mi přineslo poznání, že i na první pohled špatně uchopitelná témata mají zřetelné a pevné obrysy, a že s nimi lze pracovat. A to nejlépe v týmu, neboť pro kvalitní tým není neřešitelných problémů!“

Jaroslav Jančík
manažer, ZAT, a. s.

„Zajímavé a do té doby zcela neznámé bylo pro mě podoba výuky. Nebyly to jen vlastní prezentace lektorů, ale zejména jejich snaha provokovat, a pak s nadhledem řídit diskuzi ke konkrétním tématům. Při diskuzích byla obvykle skvělá atmosféra, docházelo k výměně zkušeností, hledání souvislostí, skutečnému propojení teorie a praxe.“

Mario Marcolla
Obchodní ředitel, Sitel, spol. s r. o.

„Pokud se jednou vydáte po cestě Action Learning, připravte se na nenápadnou revoluci nejen ve vašich manažerských postojích, ale i ve vašem osobním životě.“

Alena Lomičová
General Manager, Garp Cz s.r.o.

„Action Learning je od klasickej vysokoškolskej formy vzdelávania vzdialený na míle. Jednotlivé ALP projekty posunuli nielen naše firemné procesy, ale aj mňa osobne. Čo si však na kurzoch najviac cením sú názory a stretnutia s ľuďmi z rôznych odvetví, ktorých pohľad na problematiku mi neuveriteľne rozšíril obzory.“

Vladislav Janota
obchodní ředitel, Vertical, a.s.

„Dovolte mi, abych vám poděkoval za perfektní výkon při vedení kurzů MBA. Do studia jsem nastupoval s otázkou, zda bude skutečně zaměřeno na praxi nebo to bude zase jen teorie. Byl jsem mile překvapen. Opravdu jste dostáli tomu, co hlásáte. Víte, co děláte a děláte to velice zajímavou a působivou cestou.“

Marcel Burdych
Engineering & Program Manager, Laird Technologies s.r.o.

„Výsledky studia Action Learning MBA? Získal jsem přehled i nadhled. Jak v práci, tak v osobním životě dokážu situace a problémy řešit jednodušeji, s hlubším promyšlením vlivů a dopadů. Získal jsem strategickou výhodu oproti kolegům - to množství know-how, které jsem vstřebal, mi dává silnější východiska pro mé názory. A navíc mám spoustu nových kamarádů a kamarádek v podnicích po celé ČR.“

Svatopluk Beneš
obchodní ředitel, Tesco SW a.s.

„Na počátku studia Action Learning MBA jsem byl přesvědčen, že veškeré činnosti naší společnosti jsou na velmi dobré úrovni. Nicméně v průběhu studia jsem s „hrůzou" zjistil, kde všude je potenciál ke zlepšení. Studium mi otevřelo oči, umožnilo mi proniknout do všech oblastí managementu, a to nejen formou ALPů (projektů zlepšení v organizaci), ale i poskytnutím velmi zajímavých zkušeností prostřednictvím přednášejících nebo spoluprací se spolužáky ve skupině.“

Karel Beran
Sales Area Manager, Mondi Bags Štětí a.s.

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium Action Learning MBA mě „donutilo“ od základu přehodnotit můj pohled na management a na mě jako na manažera. Svět už nikdy nebude jako před MBA. A to je dobře!“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

„Získal jsem představu o celistvosti přístupu k řízení organizace, poznání vzájemného propojení jednotlivých disciplín v managementu, kde každý díl má svůj význam, a má-li být výsledek vyvážený, je potřeba počítat s každou částí. Nezanedbatelným přínosem byla i možnost výměny zkušeností, kterou společná práce s ostatními studenty nabízela.“

Miroslav Březina
ředitel služeb veřejnosti, Krajský úřad Vysočina

„Studium Action Learning MBA předčilo mé očekávání. Nejcennější na kurzu je jeho forma: aktivní zapojení všech účastníků, vtažení do otevřených debat a výměna zkušeností. Díky tomu jsem přišel na věci, které bych si nikdy neuvědomil a naučil jsem se více používat nadhled. A ještě jedna důležitá věc, naučil jsem se týmově spolupracovat s kolegy-spolužáky, kteří mají stejné problémy, ale často jiný názor, jak je řešit.“

Ing. Roman Pazdera
ředitel realizace, Melzer, spol. s r.o.

„Díky tomu, že všechny projekty, které jsem v rámci studia zpracovával, byly zaměřeny na řešení skutečných problémů v naší organizaci, se mi podařilo skloubit studium s prací do té míry, že jsem pod vedením lektorů pracoval na zlepšování výkonnosti vlastní firmy, a vlastně „jen tak mimochodem“ získal i titul MBA. Mohl jsem se věnovat studiu, ale zároveň nešidit svůj pracovní výkon.“

Jiří Černý
majitel společnosti, Stavebniny Černý, s.r.o.

„Studium MBA formou Action Learning znamenalo změnu mého myšlení, pohledu na firmu, lidi a jejich potřeby. Při řešení problémů s kolegy ve skupině jsem poznal rozdílnosti jednotlivých firem, a tím i rozdílnosti názorů, potřeb a řešení. Studium mě naučilo hledat a tvořit alternativy. Kromě toho jsem při studiu získal řadu přátel, se kterými mohu spoustu svých problémů dále diskutovat.“

Petr Gric
obchodní ředitel, PEG s.r.o.

„Action Learning MBA bych doporučil každému, kdo již má nějakou praxi za sebou. Každému, kdo se nechce zatěžovat učením se vzorců, pouček a teorií nazpaměť. Každému, kdo v reálném businessu něco řeší, anebo má možnost a chuť něco změnit. Pro mě je to opravdové „učení se v praxi“.“

Petr Hlaveš
ředitel prodejen T-Mobile, T-Mobile Czech Republic a.s.

„Učící proces měl vliv i na moji profesní kariéru - začínám být vnímán jako ten, „kdo chce a ovlivňuje". Kdybych neabsolvoval program MBA byl bych možná pořád tím „kdo čeká, jak to dopadne".“

Jaroslav Charvát
finanční ředitel, Retos Varnsdorf s.r.o.

„Studium MBA formou Action Learning mi nejen pomohlo vyřešit můj problém s delegováním, ale přineslo i mnoho nových poznatků a naučilo mě dívat se na věci z různých úhlů. Velmi přínosné pro mě byly zkušenosti kolegů studentů, kteří pracovali ve společnostech s jiným zaměřením a odlišnou firemní kulturou. Vše navíc probíhalo v přátelském a otevřeném prostředí, kde mohl každý prezentovat svůj názor.“

Jiří Šembera
obchodní manažer, Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

„Přínos studia Action Learning MBA neshledávám jen ve zlepšení pracovních výsledků, které se dostavily už v průběhu studia. Díky studiu jsem získal nový pohled na svět: práce manažera, ale i osobní život, je vlastně stavebnice, ze které, když ji správně pochopíte, můžete vesele skládat vlastní obrazy. TCBS se snaží studentům poskytnout návod k použití vlastního intelektu.“

Marek Del Maschio
výrobní mistr, WEFA Bohemia, s.r.o.

„Za nejdůležitější přínos studia považuji poznání různých oborů podnikání studijních kolegů, kteří mě inspirovali při řešení problémů mé vlastní firmy, například při tvorbě motivačního programu pro zaměstnance, popisu pracovních míst nebo strategie jak pracovat s trhem ve státní správě.“

Michal Szarvas
vedoucí divize, E.ON IS Czech Republic s.r.o.

„Studium Action Lenarning MBA pro mě bylo jedinečné osobním nasazením všech lektorů, kteří nás nenechali odpočinout a vždy hleděli na praktickou použitelnost všech témat, kterým jsme procházeli. Studium pro mě představuje skvělou investici, neboť už v průběhu studia jsem díky získaným znalostem zvýšil kvalitu a efektivitou své práce tak, že si toho všimli i kolegové v týmu.“

Petr Běhávka
konzultant, CA CZ, s.r.o.

„Od studia MBA jsem očekával dlouhodobý, systematický a komplexní rozvoj svých manažerských znalostí a schopností. Dnes mohu říci, že toto očekávání se naplnilo. Ne proto, že bych si myslel, že již umím vše, co budu ve své manažerské budoucnosti potřebovat. Studium Action Learning MBA mě vybavilo něčím mnohem cennějším – „nastartovalo“ můj proces učení, který mohu ovlivňovat a řídit.“

František Váňa
E.ON IS Czech Republic s.r.o

„Studium mi pomohlo zatřídit nové i stávající znalosti do celku a získat manažerský nadhled. Mimo to mi přineslo řadu cenných kontaktů a zkušeností od spolustudujících. Shodou okolností jsem po absolvování studia změnil zaměstnání a nástup do nové společnosti byl provázen velkou chutí nové poznatky využít v praxi. Výsledek? Po bezmála ročním působení ve firmě jsem byl povýšen na post obchodního ředitele.“

Miroslav Koláček
obchodní ředitel, AURA, a. s.


Kontaktní formulář

Máte zájem o studium, nebo se jen potřebujete na něco zeptat? Vyplňte formulář níže a my se vám rádi ozveme.

Položky označené hvězdičkou * jsou povinné.

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.

MENU
int(0)