Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku

„Studium Action Learning MBA jsem dokončil již před mnoha lety. Ale podobně komplexní manažerské vzdělávání jsem prozatím nenalezl.“

Martin Bígl, absolvent Action Learning MBA 2006

Martin Bígl
Ředitel HBPO Czech, s.r.o.

Firma HBPO je společným podnikem německých koncernů Hella KG GmbH, Behr GmbH a francouzského Plastic Omnium. Koncern HBPO má centrálu v Německu a dalších 17 výrobních závodů a 3 vývojová centra po celém světě. HBPO se specializuje na vývoj, výrobu a dodávky čelních modulů tzv. frontendů pro osobní a dodávkové automobily. HBPO Czech s.r.o. je dodavatelem frontendů pro modely vozů Škoda a Seat.

Proč jsem si vybral Action Learning MBA?

V roce 2003, kdy jsem ve firmě HBPO Czech pracoval na pozici Sales & Program Manager, jsem začal pociťovat potřebu dalšího profesního růstu a chtěl jsem poznat aktuální trendy managementu. Vnitřně jsem hledal potvrzení, do jaké míry je můj pohled na management „správný“ a chtěl jsem se dozvědět, jak funguje management v jiných firmách, zda jsou jejich problémy stejné jako naše a jakým způsobem je řeší.

Prošel jsem řadou manažerských školení. Tato školení však byla, a i nadále jsou, většinou jedno či dvoudenní. Lidé se navzájem neznají a můj pocit z těchto školení je, že účastníci nejsou zcela otevření a mají zábrany hovořit o skutečných problémech. Z toho důvodu se často podobají klasické výuce, kdy jen sedíte a někoho posloucháte. I přes nezpochybnitelné dílčí přínosy těchto školení jsem však stále cítil, že se nedozvídám to, kvůli čemu jsem se na ně přihlásil.

V té době tehdejší ředitel naší firmy již studoval Action Learning MBA u TC Business School. Princip studia, kdy se učíte tím, že řešíte problémy vlastní firmy, mě oslovil. Díky úzkému kontaktu s mým nadřízeným jsem celé jeho studium s odstupem sledoval a stále více jsem nabýval dojmu, že to je to pravé. Proto jsem se rozhodl svého předchůdce požádat o umožnění studia Action Learning MBA u TC Business School.

Co mi studium přineslo a proč ho doporučuji?

Při studiu jsem si potvrdil, že mnoho oblastí v naší firmě sice funguje, ale zdaleka ne optimálně a efektivně, že je potřeba hledat inovace a nové cesty. To vidím jako jednu z velkých výhod studia na TC Business School. Studium nejenom ukazuje, jaké řešení je použitelné a vhodné, ale také ukazuje nejčastější chyby, a to přímo z tuzemské praxe. Díky tomu jsem dokázal snadno najít paralely s naší firmou a zaměřit se na nejpalčivější problémy.

Při studiu jsem však o tom, co se mi v naší firmě nelíbí a co bych rád zlepšil, nejenom přemýšlel a hovořil. Lektoři TC Business School jsou buď aktivní nebo bývalí manažeři. Vše, co jsem se dozvěděl, jsem díky jejich přispění přenášel do praxe prostřednictvím ALP projektů. Zde mi byl velkou oporou můj nadřízený, který již studium absolvoval. To bylo oboustranně velice prospěšné, jelikož jsme byli „na stejné vlně“ a mohli jsme začít společně měnit zaběhané stereotypy a působit na kolegy studiem nedotčené, kteří se mnohdy drželi oblíbeného rčení všech, kdo nemají rádi změny: „Nešťourej do toho, co funguje“.

Dalším plusem způsobu studia Action Learning MBA u TC Business School je globální záběr studia, jelikož se postupně proberou všechny oblasti fungování firmy. Díky tomu se výuka postupem času stále více zintenzivňuje, protože vše je provázáno a lze se odkazovat na již dříve probíraná témata z jiných oblastí, než které jsou právě obsahem daného kurzu. Studium krásně ukazuje, jak v managementu skutečně vše souvisí se vším.

Jeden z nejdůležitějších přínosů studia však spatřuji v tom, že jsem poznal, jak se management dělá jinde. V rámci studia MBA jsem si mohl vyměňovat zkušenosti minimálně se 14 dalšími manažery ze 14 různých firem ze 14 různých oborů a získal ohromné množství informací, zpětné vazby i inspirace. Při studiu, které trvá několik let, je velký prostor se s ostatními studenty hlouběji poznat. Ostych zmizel již po několika prvních soustředěních a mezi studenty navzájem i lektory panovala uvolněná, přátelská a především zcela otevřená atmosféra.

Co jsem díky studiu dokázal a jak to změnilo naši firmu?

Po skončení studia v roce 2006 jsem pracoval na své pozici, ale v roce 2009 mi byla nabídnuta pozice ředitele HBPO Czech s.r.o. S odstupem času mohu říci, že mě studium na tuto pozici dobře připravilo. Jednak jsem při studiu díky zpracovaným ALP projektům firmu důkladně zanalyzoval a poznal ze všech stran a v neposlední řadě mi studium dalo do rukou užitečné nástroje, které jsem mohl postupně začít aktivně používat. Jedním z mých prvních kroků v pozici ředitele byla organizační i personální restrukturalizace firmy.

Jelikož jsem byl ovlivněn svojí předchozí pozicí Sales & Program Manager, snažil jsem z pozice naší pobočky ovlivňovat strategii mateřské společnosti. V rámci studia jsem vytvořil ALP, který v rámci analýzy marketingové strategie navrhoval rozšíření záběru společnosti z „the front-end company“ na „the module company“. K mé radosti tato myšlenka naši centrálu zaujala a projekt byl, byť s odstupem několika let, postupně implementován. Má vize se naplnila, co více si přát?

Ve firmě je dobré mít lidi, kteří, ač mají odlišný pohled na věc, myslí podobě jako vy, a s kterými jste schopni konzultovat své názory. Možnost studovat Action Learning MBA jsem proto nabídl všem manažerům ve firmě. Aktuálně v TC Business School studuje jeden kolega a další kolegyně má studium v plánu. Jelikož vím, co studium obnáší, přemýšlím, co mě ve firmě trápí a zadávám kolegovi témata pro zpracování ALP projektů, abych co nejlépe využil prostředky, které firma do jeho vzdělávání investovala.

Studium Action Learning MBA jsem dokončil již před 7 lety a nyní cítím rostoucí potřebu dále se vzdělávat a opět se ujistit, že můj pohled na management je „správný“. To je důvodem, proč aktivně hledám možnosti dalšího manažerského vzdělávání. Bohužel však musím konstatovat, že bezvýsledně, jelikož podobně komplexní manažerské studium jako Action Learning MBA u TC Business School jsem prozatím nenalezl.


 

Kontaktní formulář

Máte zájem o studium, nebo se jen potřebujete na něco zeptat? Vyplňte formulář níže a my se vám rádi ozveme.

Položky označené hvězdičkou * jsou povinné.

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.

MENU
int(0)