Workshopy TC Business School
Dílny, kde můžete opravit  firmu

Proč se na workshop přihlásit? 

ponoříte se do světa reálných byznysových problémů a společného hledání řešení ve skupině podobně naladěných manažerek a manažerů 

 Co získáte? 

cenné nástroje a zkušenosti, které můžete okamžitě začít aplikovat ve své firmě

Pro koho se workshopy hodí? 

manažerkám a manažerům, kteří potřebují rozvíjet své dovednosti v oblasti řešení problémů, rozhodování, komunikace a týmové spolupráce atd. 

Naše workshopy

Marketing: Rozumíte svým zakazníkům? 

Marketing je vlastně trošku tajemné zvíře. Někdy na zákazníka vykoukne třeba jako reklama, v hlubinách firmy ale bývá skryta ta větší a důležitější část - strategický marketing. V jednom dnu společně probereme marketing v jeho celku od porozumění zákazníka a jeho potřeb až po plánování konkrétních kroků marketingové komunikace:

 • Marketingové koncepce - jak se stavíme k trhu?
 • Strategický marketing - zákaznické potřeby, konkurenční výhoda, segmentace, targeting, pozicování a značka
 • Taktický marketing - produkt, cena, prostor, marketingová komunikace a také jiné modely taktického marketingu
 • Marketingový proces, kultura a lidé ve firmě

Strategie v nejistých dobách

Jak zajistit dlouhodobou existenci firmy v jejím prostředí? Strategií. A patrně to vždy bude v tom nejlepším smyslu slova dobrodružným bojem o život. Den plný úvah, naučení i směru řešení v oblasti strategie společně naplníme obsahem v třech velkých balících:

 • Prostředí firmy, příležitosti a potřeba najít svou vlastní konkurenční výhodu
 • Strategický proces, jeho různé modely a nástroje - jak do strategie natáhnout lidi ve firmě
 • Vztah strategie a firemní kultury - podporují se navzájem nebo si vzájemně kladou stolky? 

Finance: K čemu jsou manažerům čísla?

Odkud se berou a co vlastně znamenají? Samy o sobě jsou smysluprázdná, význam jim dává jenom jejich interpretace manažery, kteří je sami mohou ovlivnit.

Za jeden den se nestanete finančním expertem, ale manažerem, který se dokáže ve spletitém terénu dění v organizaci orientovat více podle změřitelné skutečnosti než podle vlastních subjektivních dojmů.


 

Kultura organizace je cestou ke strategii

Kultura je tajemná a mocná síla, která organizacím a jejich manažerům může velmi pomoci stejně jako značně uškodit. Je pramenem strategických výhod i překážek rozvoje organizací. Někteří manažeři se pokouší kulturu ignorovat jako něco nehmotného, nepopsatelného nebo neuchopitelného, nakonec je však stejně dožene - jak totiž prý kdysi řekl Peter Drucker: „Kultura sežere strategii klidně i k snídani (Culture eats strategy for breakfast)“ 

Budeme tedy zkoumat něco, co se neřídí pravidly jednoduché lineární logiky, a pohybovat se v krajině nestálé, většinou mírně zamlžené a plné překvapení. Ale není potřeba se bát, na cestu se vybavíme nástroji, které pomůžou kulturu popsat, odhadnout její vhodnost vůči strategii a rozhodnout, kam kulturu organizace dál směřovat. 

Tajemství spolupráce v týmech I.

Zdá se, že ve většině případů manažer potřebuje, aby se ostatní lidé (podřízení, kolegové či nadřízení) v organizaci chtěli nechat ovlivnit, aby vyšli jeho ovlivňování vstříc, aby měli vůli s ním spolupracovat. Je samozřejmě také možné ovlivňovat lidi kolem sebe příkazy, zákazy či kontrolou. V současné době však tento způsob ovlivňování ztrácí účinnost. Samostatný a vzdělaný člověk si nerad nechá poroučet. I proto se zdá, že nejdůležitějším úkolem manažera bude najít vhodné způsoby spolupráce s ostatními. A právě k tomu budou – jak manažer, tak i jeho lidé – potřebovat širokou paletu interpersonálních dovedností.
V jednom dnu se tak podíváme na zoubek čtyřem interpersonálním dovednostem, které naši studenti-manažeři považují za klíčové pro úspěšné vedení lidí:

 • Naslouchání - základ všech ostatních interpersonálních dovedností
 • Stanovování cílů - jak ovlivnit lidi, aby sami pochopili, proč a kam chtějí dojít (a neminuli přitom ze zřetele cíle společné)
 • Zpětná vazba - nástroj učení a koordinace v organizaci
 • Delegování - jak vychovat tým manažersky alespoň stejně kompetentních spolupracovníků, kteří jsou srozuměni s tím, že se musí věnovat úkolům spojeným s vedením organizace.

Tajemství spolupráce v týmech II.

Všechny individuální interpersonální dovednosti je potřeba využívat i při práci ve skupinách, avšak skupinová práce navíc vyžaduje další nástroje k tomu, aby lidé ve skupinách či týmech pracovali efektivně. Při spolupráci ve skupinách působí totiž navíc tzv. skupinové mechanismy – jakési zákonitosti rozložení vlivu a energie, které se v jednání dvou jedinců nemohou objevit. Tento den společně naplníme úvahami, jak se tyto skupinové mechanismy projevují a jak je ovlivnit, aby společná práce přinesla potřebné výsledky. Na cestu si vezmeme zase čtyři dovednosti, které naši studenti-manažeři používají vlastně každodenně:

 • Vedení porad a schůzek - někdy je lidé považují za přehlídku ztraceného času, dobře vedené porady jsou však nezbytné pro účinné organizování lidí a úkolů v organizaci
 • Zvládání konfliktů - konflikty jsou neoblíbené, nevyhnutelné a zároveň prospěšné, vždyť jak by se jinak na stůl dostaly různé myšlenky a nápady
 • Vyjednávání - umožňuje překlenout rozdíly, udržet vzájemnou interakci ve věcné rovině a nenechat původní plodný konflikt různých názorů eskalovat do neproduktivních fází
 • Týmy a vedení týmů - V současnosti potřebujeme týmy ke zvládnutí obsahově složitých úkolů a k pochopení širokých a spletitých souvislostí, v nichž se budou realizovat.