Workshopy TC Business School
Dílny, kde můžete opravit  firmu

REZERVACE TERMÍNU WORKSHOPU

FORMULÁŘ PRO REZERVACI WORKSHOPU

Jaké téma vás zajímá? *

Naše workshopy

Marketing: Rozumíte svým zakazníkům? 

Marketing je vlastně trošku tajemné zvíře. Někdy na zákazníka vykoukne třeba jako reklama, v hlubinách firmy ale bývá skryta ta větší a důležitější část - strategický marketing. V jednom dnu společně probereme marketing v jeho celku od porozumění zákazníka a jeho potřeb až po plánování konkrétních kroků marketingové komunikace:

 • Marketingové koncepce - jak se stavíme k trhu?
 • Strategický marketing - zákaznické potřeby, konkurenční výhoda, segmentace, targeting, pozicování a značka
 • Taktický marketing - produkt, cena, prostor, marketingová komunikace a také jiné modely taktického marketingu
 • Marketingový proces, kultura a lidé ve firmě
 • Budeme tedy zkoumat něco, co se neřídí pravidly jednoduché lineární logiky, a pohybovat se v krajině nestálé, většinou mírně zamlžené a plné překvapení. 

Strategie v nejistých dobách

Jak zajistit dlouhodobou existenci firmy v jejím prostředí? Strategií. A patrně to vždy bude v tom nejlepším smyslu slova dobrodružným bojem o život.

 • Den plný úvah, naučení i směru řešení v oblasti strategie společně naplníme obsahem v třech velkých balících:
 • Prostředí firmy, příležitosti a potřeba najít svou vlastní konkurenční výhodu
 • Strategický proces, jeho různé modely a nástroje - jak do strategie natáhnout lidi ve firmě
 • Vztah strategie a firemní kultury - podporují se navzájem nebo si vzájemně kladou stolky?


 

Finance: K čemu jsou manažerům čísla?

Odkud se berou a co vlastně znamenají? Samy o sobě jsou smysluprázdná, význam jim dává jenom jejich interpretace manažery, kteří je sami mohou ovlivnit.Za jeden den se nestanete finančním expertem, ale manažerem, který se dokáže ve spletitém terénu dění v organizaci orientovat více podle změřitelné skutečnosti než podle vlastních subjektivních dojmů.
 

 

Kultura organizace je cestou ke strategii

Kultura je tajemná a mocná síla, která organizacím a jejich manažerům může velmi pomoci stejně jako značně uškodit. Je pramenem strategických výhod i překážek rozvoje organizací. Někteří manažeři se pokouší kulturu ignorovat jako něco nehmotného, nepopsatelného nebo neuchopitelného, nakonec je však stejně dožene - jak totiž prý kdysi řekl Peter Drucker: „Kultura sežere strategii klidně i k snídani (Culture eats strategy for breakfast)“ Budeme tedy zkoumat něco, co se neřídí pravidly jednoduché lineární logiky, a pohybovat se v krajině nestálé, většinou mírně zamlžené a plné překvapení. Ale není potřeba se bát, na cestu se vybavíme nástroji, které pomůžou kulturu popsat, odhadnout její vhodnost vůči strategii a rozhodnout, kam kulturu organizace dál směřovat. 

Tajemství spolupráce v týmech I.

Zdá se, že ve většině případů manažer potřebuje, aby se ostatní lidé (podřízení, kolegové či nadřízení) v organizaci chtěli nechat ovlivnit, aby vyšli jeho ovlivňování vstříc, aby měli vůli s ním spolupracovat. Je samozřejmě také možné ovlivňovat lidi kolem sebe příkazy, zákazy či kontrolou. V současné době však tento způsob ovlivňování ztrácí účinnost. Samostatný a vzdělaný člověk si nerad nechá poroučet. I proto se zdá, že nejdůležitějším úkolem manažera bude najít vhodné způsoby spolupráce s ostatními. A právě k tomu budou – jak manažer, tak i jeho lidé – potřebovat širokou paletu interpersonálních dovedností.
V jednom dnu se tak podíváme na zoubek čtyřem interpersonálním dovednostem, které naši studenti-manažeři považují za klíčové pro úspěšné vedení lidí:

 • Naslouchání - základ všech ostatních interpersonálních dovedností
 • Stanovování cílů - jak ovlivnit lidi, aby sami pochopili, proč a kam chtějí dojít (a neminuli přitom ze zřetele cíle společné)
 • Zpětná vazba - nástroj učení a koordinace v organizaci
 • Delegování - jak vychovat tým manažersky alespoň stejně kompetentních spolupracovníků, kteří jsou srozuměni s tím, že se musí věnovat úkolům spojeným s vedením organizace.

Tajemství spolupráce v týmech II.

Všechny individuální interpersonální dovednosti je potřeba využívat i při práci ve skupinách, avšak skupinová práce navíc vyžaduje další nástroje k tomu, aby lidé ve skupinách či týmech pracovali efektivně. Při spolupráci ve skupinách působí totiž navíc tzv. skupinové mechanismy – jakési zákonitosti rozložení vlivu a energie, které se v jednání dvou jedinců nemohou objevit.Tento den společně naplníme úvahami, jak se tyto skupinové mechanismy projevují a jak je ovlivnit, aby společná práce přinesla potřebné výsledky. Na cestu si vezmeme zase čtyři dovednosti, které naši studenti-manažeři používají vlastně každodenně:

 • Vedení porad a schůzek - někdy je lidé považují za přehlídku ztraceného času, dobře vedené porady jsou však nezbytné pro účinné organizování lidí a úkolů v organizaci
 • Zvládání konfliktů - konflikty jsou neoblíbené, nevyhnutelné a zároveň prospěšné, vždyť jak by se jinak na stůl dostaly různé myšlenky a nápady
 • Vyjednávání - umožňuje překlenout rozdíly, udržet vzájemnou interakci ve věcné rovině a nenechat původní plodný konflikt různých názorů eskalovat do neproduktivních fází
 • Týmy a vedení týmů - V současnosti potřebujeme týmy ke zvládnutí obsahově složitých úkolů a k pochopení širokých a spletitých souvislostí, v nichž se budou realizovat.