Projekt POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců)

POVEZ II je dotační program realizovaný Úřadem práce ČR, který firmám (i OSVČ) pomáhá financovat rozvoj zaměstnanců. 

Příspěvek pokrývá 85 % externích nákladů na vzdělávací aktivity a zároveň mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců po celou dobu školení do limitu 198 Kč za hodinu a celkem 33 000 Kč za měsíc a jednoho účastníka.

Projekt nepodporuje subjekty se sídlem v hlavním městě Praze. Zapojit se však můžou subjekty sídlící v Praze, pokud mají pobočky i mimo Prahu.

Díky zkušenostem úspěšných žadatelů z řad našich studentů umíme s obsahem žádosti poradit. Nejlepší asi bude se obrátit přímo na Petru nebo Tomáše dříve, než se pustíte do čtení oficiální dokumentace a oslovení příslušného Úřadu práce, kam se žádosti pak podávají.

Kontakt na Tomáše Bujnu - tel: 606 739 055 mail: tomas@tcbs.cz

Kontakt na Petru Sýkorovou – tel: 702 167 778 mail: petra@tcbs.cz

Informace z oficiálních zdrojů

Aktuální stav čerpání alokovaných prostředků (k 29.11.2022 je dosud nevyčerpaná částka vyšší než 500 mil. Kč) 

Aktuálně platné znění Podmínek pro žadatele a příjemce

Všechny informace o projektu POVEZ II na portálu Úřadu práce ČR