Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti soubory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte.

V poriadku

 

 

 

 

 

PRÍNOS ACTION LEARNING PRE JEDNOTLIVCOV AJ ORGANIZÁCIU

ACTION LEARNING VEDIE K NEUSTÁLEMU VZDELÁVANIU SA

Action Learning je metóda vzdelávania sa formou vzájomného zdieľania skúseností, úspechov i neúspechov a cyklickým používaním vlastnou činnosťou získaných poznatkov pre riešenie problémov. Vzdelávanie všetkých členov skupiny prebieha neustále, pri každej ich akcii aj interakcii priamo v rámci reálneho pracovného procesu.


 
 

ACTION LEARNING RIEŠI REÁLNE PROBLÉMY

Sila Action Learning ako nástroja skupinového riešenia problémov spočíva v jeho pragmatickosti, pretože je „ukotvený“ v reálnom svete. V rámci Action Learning rieši tím jednotlivcov iba dôležité, konkrétne a jasne zadefinované problémy vlastnej organizácie a výsledky vzdelávania prenáša späť do reálneho fungovania firmy.

ACTION LEARNING VYCHOVÁVA LÍDROV

Action Learning poskytuje veľké množstvo podnetov na zlepšenie zručnosti vedenia ľudí i tímov. Manažéri sa tak neustále učia: hľadajú nové cesty objavovaním a napravovaním nedostatkov vlastnej činnosti, dozvedajú sa o sebe nové veci, učia sa porozumieť ďalším členom tímu aj organizácii ako celku.

 

ACTION LEARNING BUDUJE TÍMY

Action Learning núti jednotlivca kriticky premýšľať, vzájomne spolupracovať a spoločne hľadať originálne riešenia a inovatívne myšlienky, ktoré zlepšia fungovanie organizácie. Tímové hľadanie riešenia problému či výzvy so zásadným významom pre celú organizáciu zvyšuje motiváciu a pracovné nasadenie všetkých jeho členov.

ACTION LEARNING MENÍ FIREMNÚ KULTÚRU

Skupina si v rámci Action Learning sama organizuje svoju prácu, vytvára vlastné modus operandi, vnútornú štruktúru i spôsoby sociálneho správania. Tým dochádza k zániku zabehaných postupov, prelomeniu generačných bariér, rozvoju tolerancie, zvýšeniu kreativity i odvahy jednotlivcov aj celej skupiny. Riešenie aj modely spolupráce vytvorené v rámci Action Learning často pozitívne ovplyvnia rozvoj celej organizácie.


 
 

CIEĽOM ACTION LEARNING JE UČIACA SA ORGANIZÁCIA

Významným prínosom Action Learning je intenzívny rozvoj systematického procesu učenia sa v organizácii. V ideálnom prípade sa dokonca zmení na tzv. učiacu sa organizáciu, ktorá je schopná pružne a vynaliezavým spôsobom čeliť zmenám a vie ich vo svojom „ekosystéme" stimulovať a tvorivo a úspešne implementovať.

Učiaca sa organizácia zapája do úsilia o organizačnú a individuálnu efektívnosť všetkých svojich členov, a to na základe neustáleho reflektovania riešení strategických i každodenných úloh. Takáto organizácia povzbudzuje všetkých svojich zamestnancov k priebežnému sebavzdelávaniu, ktoré je využívané k jej neustálemu rozvoju.

PREČÍTAJTE SI O ACTION LEARNING

ACTION LEARNING: „Účinná metoda řešení problémů a nácviku interpersonálních dovedností pro vedení a rozvoj týmů“

Management Press, 2011

Michael J. Marquardt je jedným z propagátorov metódy Action Learning a zároveň je špecialistom na rozvoj ľudských zdrojov. V knihe vám predstaví možnosti optimálneho využitia tejto metódy v podnikovej praxi pre efektívne riešenie problémov prostredníctvom inovatívnych a udržateľných stratégií, rozvoja vodcovských zručností manažérov, budovania vysoko funkčných a flexibilných tímov, presadzovania organizačných zmien a získavania, zdieľania a využívania informácií na úrovni jednotlivca, skupiny aj organizácie.

Súčasťou publikácie je aj kapitola venovaná skúsenostiam s praktickým uplatňovaním Action Learning v ČR, ktorej obsah s povolením autora pripravili lektori TC Business School.

 

 

 

 

 Kontaktný formulár

Máte záujem o štúdium, alebo sa iba potrebujete na niečo opýtať? Vyplňte formulár nižše a my sa vám radi ozveme.

Položky označené hviezdičkou * sú povinné.

MENU