Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti soubory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte.

V poriadku

 

 

 

 

 

Action Learning Project (ALP)

ACTION LEARNING PROJECT MANAŽÉRA NIELEN "UČÍ" POUŽIŤ NADOBUDNUTÉ VEDOMOSTI V PRAXI, ALE TIEŽ MU POMÁHA PRIEBEŽNE A METODICKY REFLEKTOVAŤ PROFESIJNÝ AJ OSOBNOSTNÝ RAST.

Action Learning Projekt (ALP) nie je prípadová štúdia, ani riešenie fiktívneho problému. ALP vždy rieši reálny problém v reálnej firme. ALP má štruktúru, ktorá priamo podporuje neustály proces učenia. Núti manažéra formulovať skutočný prínos toho, čo chce robiť, zbierať dáta nielen z literatúry, ale aj z vlastnej praxe aj praxe kolegov, zvažovať varianty, a nakoniec navrhnúť takú formu implementácie, pomocou ktorej dosiahne očakávané výsledky v praxi.

Action Learning Project (ALP) je neoddeliteľnou súčasťou a jedným zo základných pilierov metódy Action Learning. Poskytuje metodiku pre vytváranie projektov, ktoré sú prospešné pre organizáciu a súčasne je aj silným nástrojom vzdelávania jednotlivcov i tímov.

 
 

PRÍPRAVA, A TO DÔKLADNÁ

Alfou a omegou úspešného Action Learning Projektu (ALP) je dôkladná niekoľkofázová príprava. Súčasťou každej z týchto fáz je pripomienkovanie zo strany lektorov a ďalších manažérov v študijnej skupine. Príprava projektu vrátane implementačného plánu je až posledným krokom.

ALP = NEUSTÁLE UČENIE SA

Hoci je vyžadované, aby sa Action Learning Projekt (ALP) opieral o teoretické modely a štúdium literatúry, manažér je neustále vedený k intenzívnemu premýšľaniu o súvislostiach, hľadaniu vlastných riešení a adaptácii teórie pre podmienky vlastnej organizácie. Študent kriticky rozmýšľa aj nad svojou úlohou v danej problematike. Záver každého ALP patrí reflexii vlastného učenia, v ktorej manažér zhrnie všetko, čo sa pri tvorbe ALP naučil a toto zistenie zovšeobecňuje, aby ho mohol využiť vo vlastnej každodennej práci.


 
 

ALP A UMENIE PREDAŤ VLASTNÝ NÁPAD

Action Learning Projekt (ALP) sa v organizácii nepresadzuje autoritatívne. Manažér vytvárajúci ALP musí vo vlastnej organizácii nielen zaistiť dostatočnú podporu pre realizáciu zamýšľaných zmien, ale predovšetkým musí medzi nadriadenými alebo kolegami nájsť „zákazníka", ktorý jeho projekt „kúpi".

Viac o štúdiu Action Learning MBA
 

 

 

 

 

 


Kontaktný formulár

Máte záujem o štúdium, alebo sa iba potrebujete na niečo opýtať? Vyplňte formulár nižše a my sa vám radi ozveme.

Položky označené hviezdičkou * sú povinné.

MENU