Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti soubory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte.

V poriadku

SVOJ MANAŽERSKÝ RAST MÁTE VO VLASTNÝCH RUKÁCH!

Titul? To je len čerešnička na torte! Prínosom Action Learning MBA je preukázateľné zlepšenie manažérskych zručností a naštartovanie osobnostného rastu.

 • Action
  learning

  Ako jediní na Slovensku poskytujeme praktické MBA štúdium formou Action Learning.
  Po celú dobu štúdia sa budete venovať riešeniu reálnych problémov vlastných firiem.

 • Kvalitná
  akreditácia

  Štúdium MBA je prispôsobené prostrediu slovenského trhu, prebieha v slovenskom a českom jazyku a pokrýva všetky oblasti manažmentu s dôrazom na vzájomné súvislosti.

 • 2 lektori
  na 15 študentov

  Dostanete 200% našej pozornosti! Ponúkame vám v SR unikátny nadštandard 2 lektorov na kurze.
  Štúdium v skupinách max. 15 manažérov vo forme sérií intenzívnych 3-denných blokov.

UČENIE NEZNAMENÁ NIEČO SI ZAPAMÄTAŤ A VEDIEŤ TO ZOPAKOVAŤ. SKUTOČNÉ UČENIE ZAČÍNA AŽ VO CHVÍLI, KEĎ ZNALOSŤ POUŽIJETE V REÁLNOM ŽIVOTE A POUČÍTE SA Z VÝSLEDKOV.

Prečo s nami

 


 

Štúdium ako prax...

Jedným z jedinečných znakov nášho manažérskeho vzdelávania je vlastná metodika, ktorá je založená na princípoch Action Learning. Čas strávený takýmto MBA štúdiom nie je čas, ktorý musíte obetovať navyše popri práci. V rámci štúdia sa budete venovať strategickým problémom vašej organizácie, ktorými sa musíte zaoberať aj tak, no v bežnom pracovnom procese na ne akosi nezostáva čas.

Prínos Action Learning MBA očami našich študentov »

... a prax ako štúdium

Štúdium MBA formou Action Learning nie je len prepojené s praxou – je praxou samo o sebe. Naše kurzy majú témy stanovené len rámcovo a konkrétny obsah vytvárajú sami študenti. Už od začiatku štúdia budete riešiť reálne problémy vlastných firiem formou Action Learning projektov (ALP), ktoré budete po dôkladnej príprave s lektormi, ostatnými manažérmi v študijnej skupine a manažérmi zavádzať priamo vo vašich firmách.

Unikátny charakter manažérskeho štúdia Action Learning MBA »

Komplexné manažérske vzdelávanie

Ako jedna z mála manažérskych škôl v SR a ČR ponúkame v TC Business School nielen MBA (Master of Business Administration), ale aj nadväzujúce doktorandské štúdium DBA (Doctor of Business Administration).

 


PRÍNOS MANAŽÉRSKEHO ŠTÚDIA ACTION LEARNING MBA

OTVORÍ VÁM OČI

Ak čakáte, že vám povieme, ako riadiť vašu firmu, sklameme vás. Nikto nepozná vašu firmu tak dobre ako vy. Našou úlohou je otvoriť vám oči, inšpirovať vás, ukázať vám možnosti, predstaviť vám úroveň, kde začnete vidieť súvislosti a dať vám do ruky nástroje, ktorými dokážete preukázateľne zlepšiť fungovanie vašej organizácie.

„Na začiatku štúdia Action Learning MBA som si myslel, že všetky činnosti v rámci našej spoločnosti sú na veľmi dobrej úrovni. V priebehu štúdia som však s „hrôzou" zistil, kde všade je potenciál na zlepšenie."

Karel Beran
Sales Area Manager, Mondi Bags Štětí a.s.

PRÁCA VÁS ZAČNE (EŠTE VIAC) BAVIŤ

Stratila pre vás vaša práca iskru? Jedným z prínosov štúdia, ktorý naši absolventi najviac oceňujú, je, že sa do ich každodennej rutiny vrátilo vzrušenie z hľadania nových obzorov, elán a väčšia chuť do práce. Od začiatku štúdia budete pracovať na projektoch vychádzajúcich z potrieb vašej organizácie a priamo vo vašej organizácii ich budete aj zavádzať.

„Štúdium Action Learning MBA mi prinieslo neskutočný nadhľad, schopnosť rozhodovať sa na základe dlhodobo platných princípov a riadiť tím manažérov, ktorí sú motivovaní neustále rozvíjať a zlepšovať procesy aj výsledky svojich oddelení."

Radek Moc
VP Solutions & Services, T-Mobile Czech Republic a.s.

ZVÝŠITE SVOJ MANAŽERSKÝ VPLYV, PRESTÍŽ A HODNOTU

Už v priebehu štúdia Action Learning MBA sa stanete iniciátorom zmien vo vašej spoločnosti i vašom živote. Budete sa aktívne podieľať na rozvoji vašej organizácie, tvoriť nové stratégie a zdolávať výzvy. A ruka v ruke s rozvojom vašich manažérskych zručností ide aj zvýšenie vašej profesijnej hodnoty na pracovnom trhu.

„Vďaka štúdiu Action Learning MBA som získal strategickú výhodu oproti kolegom – to množstvo know-how, ktoré som získal, mi dáva silnejšie východiská pre moje názory."

Svatopluk Beneš
obchodný riaditeľ, Tesco SW a.s.

NAŠTARTUJETE VÁŠ CELOŽIVOTNÝ OSOBNÝ ROZVOJ

Dá sa povedať, že ak sa zapojíte do štúdia Action Learning MBA, vaše sebavzdelávanie nikdy neskončí. Naučíte sa vidieť aj vytvárať príležitosti pre rozvoj vašej organizácie a plánovať, implementovať aj vyhodnocovať projekty zlepšujúce výkonnosť vašej organizácie.

„Do štúdia som išiel s tým, že mi pomôže zlepšiť manažérske zručnosti. Výsledok však prekonal moje očakávania. Štúdium Action Learning MBA ma donútilo od základu prehodnotiť môj pohľad na manažment a na mňa ako na manažéra. Svet už nikdy nebude ako pred MBA. A to je dobre :-) "

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

ZÍSKATE NOVÉ PROFESIJNÉ KONTAKTY

Naše štúdium prebieha v skupinách 13 až 15 osôb. Pri zostavovaní študijnej skupiny sa vždy snažíme o čo najväčšiu rozmanitosť – vyberáme manažérov z rôznych odborov, zameraní i úrovní manažmentu. Samozrejmosťou je aj snaha o rovnomerné zastúpenie mužov a žien.

„Action Learning je od klasickej vysokoškolskej formy vzdelávania vzdialený na míle. Jednotlivé ALP projekty posunuli nielen naše firemné procesy, ale aj mňa osobne. Čo si však na kurzoch najviac cením sú názory a stretnutia s ľuďmi z rôznych odvetví, ktorých pohľad na problematiku mi neuveriteľne rozšíril obzory.“

Vladislav Janota
obchodný riaditeľ, Vertical, a.s.

ZMENÍTE AJ SVOJ OSOBNÝ ŽIVOT

Keďže pracovný a osobný život nemožno oddeliť, premietnu sa vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia Action Learning MBA aj do vášho osobného života. Vďaka štúdiu sa naučíte nielen lepšie riadiť vašu organizáciu, ale získate aj väčší prehľad a nadhľad v súkromnom živote.

„Štúdiom Action Learning MBA som získala väčšiu samostatnosť, ktorá sa prejavila aj v súkromnom živote. Nedokážem oddeliť správanie vo firme a v osobnom živote. A tak princípy, ktoré som začala uplatňovať vo firme, sa dotkli aj môjho súkromného života. Začala som viac plánovať, viac premyslieť budúcnosť. "

Alice Žertová
riaditeľka, OCS Trading s.r.o.


O ŠTÚDIU - MBA (I. FÁZA)

Tento kurz MBA je prvou fázou dvojúrovňového programu MBA. Po jeho absolvovaní získate medzinárodne uznávaný certifikát General Management Programme (GMP) a možnosť pokračovať v II. fáze MBA štúdia.

Čím je unikátne naše MBA štúdium a čo o ňom povedali naši študenti?

Akreditácia

Štúdium I. fázy MBA formou Action Learning je akreditované u Business School Netherlands, najväčšieho poskytovateľa manažérskeho vzdelávania v Holandsku. V roku 2012 bola vyhlásená najlepším poskytovateľom MBA vzdelania v Holandsku.

Podmienky prijatia

Nemusíte robiť žiadne prijímacie skúšky. Podmienkou pre prijatie do kurzu I. fázy MBA je ukončené vysokoškolské, prípadne stredoškolské vzdelanie a aspoň 3 roky praxe na akejkoľvek manažérskej pozícii, prípadne na pozícii, kde je hlavnou pracovnou náplňou vedenie ľudí (napr. projektový manažér).

Priebeh a trvání kurzu MBA

Páteří studia 1. fáze MBA je pět 3denních soustředění (cca 150 hodin výuky) konaných v rozestupech 4 - 6 týdnů. Výhodou 3denních studijních bloků je, že stihnete „vypnout hlavu“ a plně se koncentrovat na věci, na které si v běžném dni nenajdete čas. Nad rámec studia se studenti také setkávají v malých skupinách bez asistence lektorů při řešení konkrétních projektů.

Organizácia štúdia

Výučba prebieha v slovenskom a českom jazyku v malých skupinách maximálne 15 študentov. Jedným z jedinečných znakov nášho štúdia je prítomnosť dvoch lektorov, ktorí aktívne ovplyvňujú priebeh výučby. Tá vychádza z princípu 50/10 – každá hodina sa skladá z 50 minútovej výučby a 10 minútovej prestávky.

Obsah štúdia

Témami I. fázy MBA sú návrh a riadenie projektov metódou LogFRAME, riadenie a vedenie ľudí, individuálne a tímové interpersonálne zručnosti, tvorivosť, Action Learning, kultúra organizácie, riadenia ľudských zdrojov, stratégie, marketing, rozhodovanie, riadenie financií, riadenie informácií a spôsoby organizovania a koordinácie ľudí.

Zaujíma vás detailný rozpis štúdia?
 
Študijné prostredie

Stretávať sa budeme v príjemnom a inšpiratívnom prostredí zámockého hotela Třešť. Pôvodne renesančný zámok obklopený rozľahlým lesoparkom sa nachádza v malebnej lokalite Třešťských vrchov asi 19 km od Jihlavy, viď mapa.

Ukončenie štúdia

Po absolvovaní I. fázy MBA získate medzinárodne uznávaný certifikát (GMP) a možnosť plynule pokračovať v štúdiu 2. fázy MBA, ktoré je zakončené titulom MBA.

Cena školného

Cena školného I. fázy MBA je 80 000 Kč bez DPH (cca 3 077 € ), t.j. cca 5 300 Kč (204 €) za 1 deň výučby. Cena zahŕňa približne 150 hodín výučby, individuálnu asistenciu 2 lektorov a všetky študijné materiály. Poslucháč tiež uhradí 23 700 Kč bez DPH (cca 912 €) za stravu a ubytovanie počas celej doby trvania kurzu. Celková cena teda je 103 700 Kč bez DPH (cca 3 989 €).

Prihláška

O ŠTÚDIU - MBA (II. FÁZA)

Tento kurz je druhou a záverečnou fázou štúdia MBA. Jeho absolvovaním získate diplom Master of Business Administration (MBA).

Čím je unikátne naše MBA štúdium a čo o ňom povedali naši študenti?

Akreditácia

Štúdium II. fázy MBA formou Action Learning je akreditované u Business School Netherlands, najväčším poskytovateľom manažérskeho vzdelávania v Holandsku. V roku 2012 bola vyhlásená najlepším poskytovateľom MBA vzdelania v Holandsku.

Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia je absolvovanie kurzu MBA 1. fáze a podanie prihlášky na toto štúdium.

Priebeh a trvanie kurzu MBA

Základom štúdia II. fázy MBA je osem 3-denných sústredení (cca 180 hodín výučby) v rozostupoch 4 - 6 týždňov. Výhodou 3-denných študijných blokov je, že stihnete "vypnúť" a viete sa plne koncentrovať na veci, na ktoré si počas bežného dňa nenájdete čas. Popri týchto blokoch sa študenti stretávajú aj v malých skupinách bez asistencie lektorov pri riešení konkrétnych projektov.

Organizácia štúdia

Výučba prebieha v slovenskom a českom jazyku v malých skupinách maximálne 15 študentov. Jedným z jedinečných znakov nášho štúdia je prítomnosť dvoch lektorov, ktorí aktívne ovplyvňujú priebeh výučby. Tá vychádza z princípu 50/10 – každá hodina sa skladá z 50 minútovej výučby a 10 minútovej prestávky.

Obsah štúdia

Tematicky sa v II. fáze MBA venuje týmto oblastiam manažmentu: riadenie ľudských zdrojov, riadenie prevádzky, riadenie marketingu, finančné riadenie, riadenie informácií a strategické riadenie. Podmienkou úspešného absolvovania štúdia je spracovanie dizertácie a šiestich projektov Action Learning zameraných na riešenie reálnych situácií vo vlastnej organizácii.

Zaujíma vás detailný rozpis štúdia?
 
Študijné prostredie

Stretávať sa budeme v príjemnom a inšpiratívnom prostredí zámockého hotela Třešť. Pôvodne renesančný zámok obklopený rozľahlým lesoparkom sa nachádza v malebnej lokalite Třešťských vrchov asi 19 km od Jihlavy, viď mapa.

Ukončenie štúdia

Po absolvovaní II. fázy MBA získate diplom, ktorý vás oprávňuje k používaniu titulu Master of Business Administration (MBA). Slávnostné odovzdanie diplomu prebehne na spoločnej promócii s ďalšími absolventmi Business School Netherlands v Holandsku.

Cena školného

II. fáza MBA stojí 205 500 Kč bez DPH (cca 7 904 €), tj cca 5 300 Kč (204 €) za 1 deň výučby. Cena zahŕňa približne 150 hodín výučby, individuálnu asistenciu 2 lektorov a všetky študijné materiály. Poslucháč tiež uhradí 34 500 Kč bez DPH (cca 1 327 €) za stravu a ubytovanie počas celej doby trvania kurzu. Celková cena teda je 240 000 Kč bez DPH (cca 9 231 €).

Prihláška

O ŠTÚDIU - DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (DBA)

Diplomom MBA vaše manažérske vzdelávanie skončiť nemusí. Ako jedna z mála manažérskych škôl na Slovensku a v Českej republike ponúkame aj DBA (Doctor of Business Administration), doktorandské štúdium nadväzujúce na MBA. A nie len to. Sláva Kubátová, riaditeľka TC Business School, sa ako akademická manažérka spoločne s Business School Netherlands a Sheffield Hallam University významne podieľa na podobe kurzov DBA a je garantom začlenenia princípov Action Learning do výučby. Dôkazom vysokej úrovne nášho know-how je aj hosťovanie lektorov TC Business School na kurzoch DBA.

Čím je unikátne naše MBA štúdium a čo o ňom povedali naši študenti »

Akreditácia

Štúdium DBA formou Action Learning je akreditované u renomovanej Sheffield Hallam University, tretej najväčšej univerzity vo Veľkej Británii.

Popis štúdia

Cieľom štúdia je poskytnúť študentom nástroje na ich presun z pozície manažérov do pozície vedcov schopných rozvíjať manažment ako disciplínu po teoretickej a metodickej stránke. Na základe výskumu problémov zostavujú študenti globálne použiteľné a adaptovateľné teoretické modely manažmentu. Vďaka silnému zameraniu na metodológiu výskumu naplňujú výskumné projekty štandardy vedeckej práce, ale súčasne sa držia aj princípov Action Learning - vychádzajú z reálnych potrieb manažérskej praxe a kladú dôraz na praktický prínos. Témy projektov boli napr. výskum súvislostí medzi kultúrou a efektivitou ekonomickej pomoci v rozvojových krajinách, skúmanie vnímania role zákazníkov v marketingu alebo kultúrne aspekty rozvoja malých firiem v rýchlo rastúcich ekonomikách.

Organizácia štúdia

Kurzy DBA sa konajú v Prahe, holandskom Burene a britskom Sheffielde a zúčastňujú sa ich študenti z celého sveta. Vzhľadom na kultúrnu rozmanitosť študijnej skupiny prebieha výučba v angličtine.

Ukončenie štúdia

Po absolvovaní DBA získa absolvent titul Doctor of Business Administration (DBA) porovnateľný s akademickým titulom PhD. Oproti doktorátu PhD., ktorý je orientovaný na teóriu, je hlavným cieľom DBA nie len vytvoriť a otvoriť nové teórie, ale taktiež ich adaptovať a využiť v praxi.

Prihláška

 Dopytový formulár

Máte záujem o štúdium, alebo sa iba potrebujete na niečo opýtať? Vyplňte formulár nižše a my sa vám radi ozveme.

Kontaktné informácie

Management TC s.r.o.
Páričkova 18 (3. poschodie)
821 08 Bratislava
Zobraziť na Google Maps

(+421) 917 314 518 info@tcbs.sk

Potrebujete viac informácií?

Vyskúšajte si ukážkovú lekciu Stretnite sa s lektorom

 Kontaktný formulár

Máte záujem o štúdium, alebo sa iba potrebujete na niečo opýtať? Vyplňte formulár nižše a my sa vám radi ozveme.

Položky označené hviezdičkou * sú povinné.

MENU