Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti soubory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte.

V poriadku

Referencie

Od roku 1998 prešlo našimi MBA kurzami a programami manažérskeho rozvoja viac ako 1 300 českých a slovenských manažérov z takmer 350 firiem. Veľmi si vážime ich referencie a ďakujeme za ne.

Príbehy absolventovABSOLVENTI O ŠTÚDIU MBA ACTION LEARNING

„V roku 2001 som bol vymenovaný do vedúcej funkcie a štúdium MBA výrazne prispelo k vyriešeniu praktických problémov združenia, ktorých bolo v súvislosti so vstupom do EÚ viac ako dosť. V rámci štúdia som zrealizoval množstvo projektov, ktoré mi pomohli rozpoznať problémy našej organizácie a ich úspešná realizácia bola zo strany predsedníctva združenia vysoko hodnotená."

Martin Špryňar
výkonný riaditeľ, ČESMAD Bohemia

„Štúdium Action Learning MBA mi prinieslo neskutočný nadhľad a schopnosť rozhodovať sa na základe dlhodobo platných princípov a riadiť tím manažérov, ktorí sú motivovaní neustále rozvíjať a zlepšovať procesy aj výsledky svojich oddelení."

Radek Moc
VP Solutions & Services, T-Mobile Czech Republic a.s.

„S TC Business School spolupracujeme od roku 2009. Za tú dobu už absolvovalo štúdium MBA formou Action Learning 9 našich manažérov. V súvislosti so zlepšeniami, ktoré projekty študentov – manažérov našej firme priniesli, spolu s TCBS organizujeme kurzy rozvoja manažmentu pre stredný a vrcholový manažment. "

Lubomír Slabý
riaditeľ IT a HR, SAPELI, a.s.

„Štúdiom Action Learning MBA som získala väčšiu samostatnosť, ktorá sa prejavila aj v súkromnom živote. Nedokážem oddeľovať správanie vo firme a v osobnom živote. A tak princípy, ktoré som začala uplatňovať vo firme, sa dotkli aj môjho súkromného života. Začala som viac plánovať a viac premýšľať o budúcnosti. "

Alice Žertová
riaditeľka, OCS Trading s.r.o.

„Keď ma firma vyslala na MBA, nebol som práve nadšený. Pri štúdiu som sa však venoval témam, o ktorých som veľakrát ani netušil, že existujú, a už vôbec nie, že sa nimi dá objektívne zaoberať. Štúdium MBA v TC Business School mi ukázalo, že aj na prvý pohľad zle uchopiteľné témy majú jasné a pevné obrysy, a že s nimi dá pracovať. A to najlepšie v tíme, pretože pre kvalitný tím neexistujú neriešiteľné problémy!"

Jaroslav Jančík
manažér, ZAT, a. s.

„Zaujímavá a do tej doby úplne neznáma bola pre mňa podoba výučby. Neboli to len prezentácie lektorov, ale najmä ich snaha provokovať, a potom s nadhľadom riadiť diskusiu ku konkrétnym témam. Pri diskusiách bola zvyčajne skvelá atmosféra, dochádzalo k výmene skúseností, hľadaniu súvislostí, skutočnému prepojeniu teórie a praxe."

Mario Marcolla
Obchodný riaditeľ, Sitel, spol. s r. o.

„Ak sa raz vydáte po ceste Action Learning, pripravte sa na nenápadnú revolúciu nielen vo vašich manažérskych postojoch, ale aj vo vašom osobnom živote."

Alena Lomičová
General Manager, Garp Cz s.r.o.

„Action Learning je od klasickej vysokoškolskej formy vzdelávania vzdialený na míle. Jednotlivé ALP projekty posunuli nielen naše firemné procesy, ale aj mňa osobne. Čo si však na kurzoch najviac cením sú názory a stretnutia s ľuďmi z rôznych odvetví, ktorých pohľad na problematiku mi neuveriteľne rozšíril obzory.“

Vladislav Janota
obchodný riaditeľ, Vertical, a.s.

„Dovoľte mi, aby som vám poďakoval za perfektný výkon pri vedení kurzov MBA. Do štúdia som nastupoval s obavou, či bude naozaj zamerané na prax alebo to bude zase len teória. Bol som milo prekvapený. Naozaj ste splnili to, čo sľubujete. Viete, čo robíte a robíte to veľmi zaujímavou a pôsobivou cestou."

Marcel Burdych
Engineering & Program Manager, Laird Technologies s.r.o.

„Výsledky štúdia Action Learning MBA? Získal som prehľad aj nadhľad. Ako v práci, tak v osobnom živote dokážem situácie a problémy riešiť jednoduchšie a s hlbším premyslením vplyvov a dôsledkov. Získal som strategickú výhodu oproti kolegom – to množstvo know-how, ktoré som vstrebal, mi dáva silnejšie východiská pre moje názory. A navyše mám veľa nových priateľov v podnikoch po celej republike. "

Svatopluk Beneš
obchodný riaditeľ, Tesco SW a.s.

„Na začiatku štúdia Action Learning MBA som bol presvedčený, že všetky činnosti našej spoločnosti sú na veľmi dobrej úrovni. V priebehu štúdia som však s "hrôzou" zistil, kde všade je potenciál na zlepšenie. Štúdium mi otvorilo oči, umožnilo mi preniknúť do všetkých oblastí manažmentu, a to nielen formou ALPu (projektov zlepšenia v organizácii), ale aj poskytnutím veľmi zaujímavých skúseností prostredníctvom prednášajúcich alebo spoluprácou so spolužiakmi v skupine."

Karel Beran
Sales Area Manager, Mondi Bags Štětí a.s.

„Študovať som išiel, pretože som si chcel zlepšiť svoje manažérske zručnosti. Výsledok však prekonal moje očakávania. Štúdium Action Learning MBA ma „donútilo" od základu prehodnotiť môj pohľad na manažment a na mňa ako na manažéra. Svet už nikdy nebude ako pred MBA. A to je dobre :-) "

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

„Získal som predstavu o celistvosti prístupu k riadeniu organizácie a poznaní vzájomného prepojenia jednotlivých disciplín v manažmente, kde má každý diel svoj význam. Ak má byť výsledok vyvážený, je potrebné počítať s každou časťou. Nezanedbateľným prínosom bola aj možnosť výmeny skúseností, ktorú ponúkala spoločná práca s ostatnými študentmi."

Miroslav Březina
riaditeľ služieb verejnosti, Krajský úřad Vysočina

„Štúdium Action Learning MBA prekonalo moje očakávania. Najcennejšia na kurze je jeho forma: aktívne zapojenie všetkých účastníkov, vtiahnutie do otvorených debát a výmena skúseností. Vďaka tomu som prišiel na veci, ktoré by som si nikdy neuvedomil a naučil som sa viac používať nadhľad. A ešte jedna dôležitá vec – naučil som sa tímovo spolupracovať s kolegami – spolužiakmi, ktorí majú rovnaké problémy, ale často iný názor na ich riešenie. "

Ing. Roman Pazdera
riaditeľ realizácie, Melzer, spol. s r.o.

„Vďaka tomu, že všetky projekty, ktoré som v rámci štúdia spracovával, boli zamerané na riešenie skutočných problémov v našej organizácii, sa mi podarilo skĺbiť štúdium s prácou do tej miery, že som pod vedením lektorov pracoval na zlepšovaní výkonnosti vlastnej firmy, a vlastne som „len tak mimochodom" získal aj titul MBA. Mohol som sa venovať štúdiu, ale zároveň zvyšovať svoj ​​pracovný výkon."

Jiří Černý
majiteľ spoločnosti, Stavebniny Černý, s.r.o.

„Štúdium MBA formou Action Learning znamenalo zmenu môjho myslenia, pohľadu na firmu, ľudí a ich potreby. Pri riešení problémov s kolegami v skupine som spoznal rozdielnosti jednotlivých firiem, a tým aj rozdielnosti názorov, potrieb a riešení. Štúdium ma naučilo hľadať a tvoriť alternatívy. Okrem toho som pri štúdiu získal množstvo priateľov, s ktorými môžem o veľa problémoch aj ďalej diskutovať. "

Petr Gric
obchodný riaditeľ, PEG s.r.o.

„Action Learning MBA by som odporučil každému, kto už má nejakú prax za sebou. Každému, kto sa nechce zaťažovať učením sa vzorcov, poučiek a teórií naspamäť. Každému, kto v reálnom biznise niečo rieši alebo má možnosť a chuť niečo zmeniť. Pre mňa je to ozajstné „učenie sa v praxi". "

Petr Hlaveš
riaditeľ predajní T-Mobile, T-Mobile Czech Republic a.s.

„Vzdelávací proces mal veľký vplyv na moju profesijnú kariéru – začínam byť vnímaný ako ten, kto chce a ovplyvňuje. Keby som neabsolvoval program MBA, bol by som možno stále tým, kto čaká, ako to dopadne..."

Jaroslav Charvát
finančný riaditeľ, Retos Varnsdorf s.r.o.

„Štúdium MBA formou Action Learning mi nielen pomohlo vyriešiť môj problém s delegovaním, ale prinieslo mi aj veľa nových poznatkov a naučilo ma pozerať sa na veci z rôznych uhlov. Veľmi prínosné pre mňa boli skúsenosti kolegov – študentov, ktorí pracovali v spoločnostiach s iným zameraním a odlišnou firemnou kultúrou. Navyše všetko prebiehalo v priateľskom a otvorenom prostredí, kde mohol každý prezentovať svoj ​​názor."

Jiří Šembera
obchodný manažer, Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

„Prínos štúdia Action Learning MBA nenachádzam len v zlepšení pracovných výsledkov, ktoré sa dostavili už v priebehu štúdia. Vďaka štúdiu som získal nový pohľad na svet – práca manažéra, ale aj osobný život je vlastne stavebnica, z ktorej, keď ju pochopíte, môžete veselo skladať vlastné obrazy. TCBS sa snaží študentom poskytnúť návod na použitie vlastného intelektu."

Marek Del Maschio
výrobný majster, WEFA Bohemia, s.r.o.

„Za najdôležitejší prínos štúdia považujem spoznanie rôznych odborov podnikania študijných kolegov, ktorí ma inšpirovali pri riešení problémov mojej vlastnej firmy – napríklad pri tvorbe motivačného programu pre zamestnancov, popisu pracovných miest alebo stratégie ako pracovať s trhom v štátnej správe."

Michal Szarvas
vedúcí divízie, E.ON IS Czech Republic s.r.o.

„Štúdium Action Learning MBA pre mňa bolo jedinečné osobným nasadením všetkých lektorov, ktorí nás nenechali odpočinúť a vždy hľadeli na praktickú použiteľnosť všetkých tém, ktorými sme sa zaoberali. Štúdium pre mňa predstavuje skvelú investíciu, lebo už v jeho priebehu som vďaka získaným znalostiam zvýšil kvalitu a efektivitu svojej práce tak, že si to všimli aj kolegovia v tíme."

Petr Běhávka
konzultant, CA CZ, s.r.o.

„Od štúdia MBA som očakával dlhodobý, systematický a komplexný rozvoj svojich manažérskych vedomostí a schopností. Dnes môžem povedať, že toto očakávanie sa naplnilo. Nie preto, že by som si myslel, že už viem všetko, čo budem vo svojej manažérskej budúcnosti potrebovať. Štúdium Action Learning MBA ma vybavilo niečím omnoho hodnotnejším – „naštartovalo“ môj proces učenia, ktorý môžem ovplyvňovať a riadiť."

František Váňa
E.ON IS Czech Republic s.r.o

 

„Štúdium mi pomohlo zatriediť nové aj existujúce znalosti do celku a získať manažérsky nadhľad. Tiež mi prinieslo rad cenných kontaktov a skúseností od ostatných študentov. Zhodou okolností som po absolvovaní štúdia zmenil zamestnanie a nástup do novej spoločnosti bol sprevádzaný veľkou motiváciou využiť nové poznatky v praxi. Výsledok? Po ani nie ročnom pôsobení vo firme som bol povýšený na post obchodného riaditeľa. "

Miroslav Koláček
obchodný riaditeľ, AURA, a. s.


Kontaktný formulár

Máte záujem o štúdium, alebo sa iba potrebujete na niečo opýtať? Vyplňte formulár nižše a my sa vám radi ozveme.

Položky označené hviezdičkou * sú povinné.

MENU