Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti soubory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte.

V poriadku

SLUŽBY PRE MANAŽMENT

Chcete zlepšiť komunikáciu vo vašej firme? Majú jednotlivé oddelenia problémy s riešením spoločných úloh? Alebo len jednoducho cítite, že niečo nie je tak, ako by to mohlo byť?

SLUŽBY ROZVOJA MANAŽMENTU

Služby rozvoje managementu

Neponúkneme vám hotové riešenia. Odpovede na najaktuálnejšie problémy vašej organizácie hľadáme vždy spoločne s vašimi manažérmi v súlade s princípmi Action Learning. To je jeden z najúčinnejších a nákladovo najefektívnejších nástrojov riešenia problémov, rozvoja manažérskych a vodcovských schopností, budovania tímov a transformovania organizácií. Obrovský potenciál Action Learning spočíva najmä v tom, že všetky spomenuté cieľov dosahuje súčasne.

Action Learning sa zameriava hlavne na skúmanie samotného jadra fungovania organizácie. Tým posúva fungovanie skupín do oblasti učenia sa, rozvíja kritické myslenie a vytvára vzájomný rešpekt medzi manažérmi na všetkých úrovniach organizácie.


 
 

ROZVOJ MANAŽÉRSKYCH ZRUČNOSTÍ

Čím má organizácia schopnejší manažment, tým efektívnejšie funguje – rýchlo reaguje na zmeny, ľudia vedia, čo majú robiť a nedochádza k nedorozumeniam. Jedným zo základov manažérskej praxe by preto malo byť priebežné vzdelávanie sa zamerané na komunikáciu, riadenie tímov, rokovaní a optimalizáciu procesov v organizácii.

AKO VÁM MÔŽEME POMÔCŤ?

Pripravíme a zabezpečíme vzdelávací program pre vybraných manažérov alebo pre celý manažment vašej firmy. Nemáme žiadne predpripravené a univerzálne fungujúce riešenia – vždy vychádzame z vašich vlastných manažérskych skúseností a reálnych problémov vašej firmy. Najvhodnejšie riešenie hľadáme spoločne s vašimi manažérmi. To sa môže týkať napríklad stratégie organizácie, spôsobu prepojenia so zákazníkmi (strategický marketing) alebo nastavenia manažérskych systémov v oblasti riadenia financií, informácií, ľudských zdrojov, procesov a pod.

Služby rozvoje managementu
Máte záujem vzdelávať vašich manažérov? Sme tu pre vás

ZMENA A ROZVOJ FIREMNEJ KULTÚRY

Chýba vašej firme jednotná vízia? Nepoznajú vaši zamestnanci spoločný cieľ? Uplatňujú jednotlivé oddelenia odlišné zásady pri rokovaní s klientmi? Vytvárajú sa vo vašej firme rôzne záujmové skupiny a tímová spolupráca nefunguje? Hlavným vinníkom je s najväčšou pravdepodobnosťou nevhodná firemná kultúra.

 

AKO VÁM MÔŽEME POMÔCŤ?

V úzkej spolupráci s vašimi manažérmi a vybranými zamestnancami vám pomôžeme nájsť hodnoty, ktoré by mali byť uznávané celou organizáciou. Aby boli nové princípy vašej novej firemnej kultúry správne pochopené, pre kľúčové osoby vašej organizácie zorganizujeme sériu individuálnych seminárov.

Služby rozvoje managementu
Ptrebujete pomoc pri zmene vašej firemnej kultúry? Obráťte sa na nás

 


 

RIADENIE MEDZINÁRODNÝCH TÍMOV

Pri spolupráci v medzinárodných tímoch majú ľudia z rôzneho kultúrneho prostredia rôzne etické a morálne zásady, zvyky, či systém hodnôt. Na rovnaké argumenty reagujú inak ako ľudia z našej kultúry a sú zvyknutí na iný spôsob rokovania. Tieto problémy výrazne ovplyvňujú produktivitu aj fungovanie takýchto medzinárodných tímov.

AKO VÁM MÔŽEME POMÔCŤ?

Všetky spomenuté problémy môžete vyriešiť pomocou vzdelávacích programov a konzultácií zameraných na riadenie medzinárodných tímov. Naučíte sa, ako rozumieť kultúrnym rozdielom a využiť ich vo váš prospech, ako v medzinárodnom tíme viesť rokovania a ako ľudí v takýchto tímoch motivovať. V prípade zahraničných manažérov sa vzdelávacie programy a konzultácie dajú zamerať na slovenskú a českú mentalitu.

Potrebujete pomôcť s riadením medzinárodných tímov? Nájdeme pre vás účinné riešenie

INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE A KOUČING

Špecializujeme sa na individuálne poradenstvo a vzdelávacie manažérske programy. Pre našich klientov definujeme firemné procesy, pomáhame s nájdením ich strategických cieľov a s orientáciou firmy na hospodárnosť. Zameriavame sa aj na oblasť marketingu, ľudských zdrojov a riadenia informácií.

Zaujíma vás individuálny koučing či konzultácie? Radi vám poskytneme viac informácií

Kontaktný formulár

Máte záujem o štúdium, alebo sa iba potrebujete na niečo opýtať? Vyplňte formulár nižše a my sa vám radi ozveme.

Položky označené hviezdičkou * sú povinné.

MENU