Action Learning

= učte se jinak  

Action Learning = Unikátní metoda vzdělávaní

Dospělí pracující lidé se většinou do škol nehrnou, i když uznávají, že svět se jim mění pod rukama a nic už není, jak to kdysi bývalo. V průzkumech se ukazuje, že totiž nevěří, že jim škola pomůže. Proto jsme zvolili jiný než tradiční přístup: nebudete se učit (zpaměti) teorie, co se počítá je vaše schopnost doručit řešení reálného akutního problému, které pomůže vám  i vaší organizaci.

Pojďte se učit jinak  

Ohromný potenciál a univerzální uplatnění metody Action Learning využívají velké nadnárodní společnosti i malé firmy s několika zaměstnanci. Cyklické „učení se“ pomáhá dosáhnout stanovených cílů. 

Lidé se mnohem snáze, rychleji i trvaleji učí sdílením vlastních chyb. Mnohem více než vstřebáváním teoretických znalostí. 
Reg Evans, zakladatel Action Learning 

Takovou schopnost nelze načíst. Vytváří se v otevřených debatách ve skupině podobně postižených v konfrontaci názorů a zkušeností, pocitů i pochybností. Vzájemné zpětné vazby mezi účastníky kurzu – včetně lektorů – jsou jedním z nejbohatších zdrojů pro hledání netuctových řešení.

Metoda Učení se akcí (Action Learning) si klade ambiciózní cíl: hlavně v úvahách neopouštět realitu. Naopak: největší práci dá realitu popsat tak přesně, abychom se mohli jasně rozhodnout, jaký nástroj je pro ni použitelný a jaký se naopak pro ni nehodí. I když je lopat k mání mnoho, na zašití kalhot se většina z nich nehodí – přemýšlejte dál. 

S podobnou ambicí jsme si napsali vlastní učebnice pro všechny oblasti managementu od kreativity až po finance. Nečekáme, že si je přenesete do hlavy. Doufáme, že s našimi knížkami budete diskutovat podle toho, v jakém světě opravdu žijete a pracujete. 

Action Learning využívá cyklické učení se. Na získání nových zkušeností (AKCE) navazuje potřeba je nahlédnout zblízka a důkladně promyslet (PŘEZKOUMÁNÍ). Následuje formování obecných závěrů postavené na předchozích zkušenostech a jejich porovnávání s teorií (UČENÍ). Dalším krokem je samozřejmě praktické odzkoušení (POUŽITÍ). Přirozeně vede k získání nových zkušeností, jejich přezkoumání…

Lektoři TC Business School za bezmála 30 let práce se studenty programu MBA i ve speciálních programech ve firmách získali  mnoho zkušeností s aplikací metody Action Learning v České republice. Michael J. Marquardt, nestor komunity Action Learning v USA, je proto vyzval, aby kapitolou o svých zkušenostech přispěli do českého vydání jeho knihy Action Learning - účinná metoda řešení problémů a nácviku interpersonálních dovedností pro vedení a rozvoj týmů.

„Metoda Action Learning je efektivní cestou k dosahování vytyčených cílů, na níž se obohacujeme i o zkušenosti druhých. Tato cesta nám současně přináší poučení a připravuje nás na naše další cesty.“
HELENA LANGŠÁDLOVÁ ministryně pro vědu a výzkum, naše absolventka

Lektor Tomáš Bujna hovoří o výhodách metody Action Learning

Napsali jsme 7 knih o praktickém managementu.
Ponořte se do světa Action Learningu.