Action Learning - hledání praktických řešení v managementu

Sláva Kubátová

Action Learning – hledání praktických řešení v managementu Action Learning – učení se v akci – je specifickým komunikačním nástrojem pro týmy lidí, které hledají řešení nestandardních a složitých problémů. Základním rysem tohoto postupu je, že se účastníci navzájem vyptávají na souvislosti a specifické rysy zvoleného problému a nejdříve tímto postupem problém přesně popíší a poté stejným způsobem hledají optimální řešení.

Komunikace ve stylu Action Learning má tu výhodu, že její proces je jasně strukturovaný (otázka - odpověď - otázka - odpověď...). Navíc jsou účastníci coachem skupiny v pravidelných intervalech přinuceni se zamyslet, jak se jim rozhovor daří a co by šlo dělat lépe. Tímto postupem se zpravidla podaří udržet mezi členy skupiny otevřený dialog, který umožní prohledat souvislosti a kreativně pracovat s nápady.

Zkusili jsme metodu použít v různých prostředích, účastníky byli manageři různých úrovní i specializací. Téměř vždy po překonání počátečních nejistot a nezvyklostí považovali členové skupin postup Action Learning za přínosný. Na počátku je samozřejmě nezvyklé, když účastníci místo toho, aby ostatní přesvědčovali svými oznámeními, musí je přizvat do debaty pokud možno zvídavou otázkou. Tuto obtíž však lidé zdolávají poměrně rychle.

Jedním z největších překvapení je ale proměna základního přístupu k problému jako takovému. U managerů se většinou oceňuje, že pokud možno všechno vědí.

V Action Learning se ale situace poněkud obrací: lidé se ptají a tím implicitně dávají najevo, že výchozí situace kolem skutečného problému je: „Nevím".

Kupodivu většina účastníků toto nastavení vítá, poskytuje totiž určitou úlevu: tady vědět nemusím, nečeká se to, musím se umět hlavně šikovně zeptat. Atmosféra těchto rozhovorů je tak volná, bez stresu a někdy dokonce až zábavná.

Metodu popsal M.Marquardt v knize Action Learning: Účinná metoda řešení problémů a nácviku interpersonálních dovedností pro vedení a rozvoj týmů.