TC Club

Absolventi, studenti a přátelé TC Business School se několikrát ročně potkávají na TC Clubech. Vytvářejí tak komunitu, které říkáme společenství důvěry. Právě zde společně nacházíme prostor, kde můžeme otevřeně debatovat o záležitostech, které nás manažery a podnikatele aktuálně nejvíc pálí.

Přihlaste se na příští TC Club nebo se podívejte se na témata z předchozích setkání a stáhněte si zajímavý materiál pro přemýšlení. 

Listopad 2023

Téma: Války a dohody v managerských týmech 

Kdy: 21.11. 2023, 9:30 až cca 16:30

Kde: Váňův statek - Dubovice u Pelhřimova

Zeptali jsme se studentů a absolventů TCBS, jaké téma cítí v současné době aktuální a měli bychom se mu věnovat na nadcházejícím setkání TC klubu. Nejčastějším problémem, který jsme v návrzích našli, bylo: Co dělat, když se v našem managerském týmu často neumíme dohodnout? Místo dohod o motivujícím a hodnotném cíli ze schůzek často po dlouhém a únavném jednání vystupují nevábné kompromisy, které v nikom nevzbudí nadšení nebo radost ze společné objevné cesty a víra, že jsme vymysleli něco, co nás jako firmu posune k něčemu smysluplnému. Zbývá jen únava, frustrace, starosti nepominuly…
 
Když odečteme situace, kdy v zasedačce omylem nesedí tým, ale skupina lidí, kteří si jeden druhého neváží jako cenného zdroje nebo sledují své postranní cíle místo rozvoje firmy, pak bývá nejčastěji příčinou nedohod nějaká nešikovnost nebo chyba ve vedení debaty. Lidská komunikace je velmi složitý proces a efektivně spřádat myšlenky šesti originálně myslících hlav (navíc angažovaných v různých úkolech firmy) do úhledného, proveditelného tvaru rozhodnutí je úkol, který vyžaduje specifické dovednosti.

Navíc je důležitým cílem týmového rozhodování také vyloučit z rozhodnutí riskantní úlety a zkratky, které nevyhnutelně v debatě někoho napadnou. V debatách týmů se však lidé nechají strhnout obsahem toho, o čem se baví, a způsob, jak se debata vede a lidé spolu mluví, si často vůbec neuvědomují, nevšímají si ho, natož aby ho řídili – tedy pokud někomu nepovolí nervy a nezhroutí se nebo nezačne řvát. A právě v tom stylu vedení debaty se nejčastěji objeví pasti a propasti, do nichž se propadne možnost, že ze schůzky odejdete s úsměvem a novou energií, které přináší konsensuální smysluplné rozhodnutí.
 
Skvělé, máme tedy dobré téma, které můžeme zkoumat na TC klubu.
Lektoři: neblázněte, TC klub většinou trvá asi tak 3 hodiny, z toho nějaký čas, aby se lidé pozdravili nebo i seznámili – to si z toho tématu ani nelízneme! Tak se zeptáme, jestli účastníci chtějí přijet na delší čas. Zeptali jsme se a zjistili, že 80% odpovědí je: Ano, raději přijedeme na den než na půlden. A někam do klidu.

Přihlaste se na listopadový TC Club:

Účastnický poplatek je 2000 Kč vč. DPH a můžete s sebou zdarma vzít i kolegyni nebo kamaráda (zaregistrujte ji/ho, prosím, zvlášť a ke jménu pak napište, že přijde s vámi).  

Platba účastnického poplatku*

V případě, že jste se rozhodli zaplatit bankovním převodem, použijte následující platební údaje nebo QR kód níže.
Suma: 2000,- Kč
Číslo účtu: 277480/0300
VS: 202311

Květen 23

Téma: Jak by mohl vypadat systém rozvoje manažerů ve firmě?

Tématem bylo "Jak by mohl vypadat systém rozvoje manažerů ve firmě". Účastníci si vychutnali skvělou atmosféru a otevřený dialog plný inovativních nápadů i návrhů řešení. Sešlo se přes 20 účastníků a tak se dařilo na problémy a zkušenosti nahlížet z velké perspektivy a z různých úhlů pohledu, což setkání velmi obohatilo.

Jak by mohl vypadat systém rozvoje manažerů ve firmě?

Říjen 22 - action learning

Bylo to intenzivní, seriózní a zábavné - a hlavně jsme se všichni hodně dozvěděli - o sobě, komunikačních procesech ve skupinách.Zároveň jsme odcházeli s konkrétními návrhy na řešení dvou problémů, které studenti přinesli do TC klubu.Toto byl první pokus o uspořádání TCC pouze s metodikou Action Learning, určitě si to zopakujeme.Metodě Action Learning věříme, víme, že funguje, sami ji při řízení TC Business School uplatňujeme.

Action Learning - od začátku až do konce

Červen 22

TC Club se uskutečnil 28. 6. 2022 na Váňůvě statku (u Pelhřimova). SEŠEL SE NÁS VELKÝ POČET, BYLO 20 ÚČASTNÍKŮ.  Jednalo se o celodenní setkání. Celý den jsme pracovali a přemýšleli zejména nad strategií ve firmách. 

Téma TC CLUBU: Neučíš se? Zahyneš, bohužel často i s firmou. Po setkání 28. června 2022 mohou účastníci setkání ve svých firmách hlouběji přemýšlet o strategii jako procesu učení, učících se organizacích,  o motivaci k učení a také o spolupráci a motivaci k učení. 

Tradiční obrázek z promoce BSN za účasti absolventů a lektorů programu MBA TC Business School

Neučíš se? Zahyneš, bohužel často i s firmou

Týmy - zdroj motivace, inovací a energie pro změnu

Březen 22 

Téma jubilejního desátého TC Clubu jako obvykle vybrali samotní účastníci – studenti a absolventi programů TC Business School. V čase odeznívání doby covidové  si celkem nepřekvapivě zvolili téma, které má potenciál znovu rozhýbat provozní i strategické procesy: Týmy – zdroj motivace, inovací a energie pro změnu.

O čem se jsme tedy společně uvažovali? O problémech, které omezují kvalitu spolupráce mezi lidmi. Zamýšleli jsme se nad  tím, čím se tyto problémy projevují a jaké mají důsledky. Jak se v týmech rodí motivace, inovace a energie? Jaká hodnotová nastavení jsou potřebná pro kulturu spolupráce? Co zahrnout do týmových komunikačních procesů a jak je udržovat?

Výsledkem úvah byly popisy reálné situace ve firmách klubistů a hlavně návrhy konkrétních kroků, kterými i prostřednictvím týmů nastartují inovace a změny ve firmách. Ty konkrétní kroky naneštěstí tady uvádět nelze, přeci jenom jde o specifické situace jednotlivých firem, stáhněte si však prezentaci, která rozběhly výživné diskuse ve skupinách i plénu.

Listopad 21

Zatím poslední, devátý TC Club se uskutečnil v listopadu 2021 a studenti, absolventi a lektoři diskutovali na téma Věrohodná vize – rozhodnutí o budoucím úspěchu. Pozvánku jsme sice psali již v říjnu, ale i dnes se jeví jako stále platná:

Minulé měsíce byly poznamenány bleskovými, neočekávanými a chaotickými změnami. Pod tlakem jsme činili rychlá rozhodnutí, někdy jsme se ocitli doslova ve vleku událostí, které jsme nebyli schopní ovlivnit. Teď je potřeba začít znovu přemýšlet v dlouhodobých horizontech, uvědomit si poslání a vize společnosti a oživit strategii, jak je naplňovat. Vychází vám to taky tak?

Tradiční obrázek z promoce BSN za účasti absolventů a lektorů programu MBA TC Business School

Věrohodná vize – rozhodnutí o budoucím úspěchu

Zpátky na stromy – potřebujeme strategický nadhled

Červenec 21 

Obsahem červencového, již osmého vydání TC Clubu byl Restart podnikání potřebuje strategii aneb Zpátky na stromy – potřebujeme strategický nadhled. Téma vzniklo po online diskuzích s mnoha studenty - manažery TCBS a nepřekvapivě se věnovalo návratům z krize. To odráží i anotace setkání:

Krize nemohou trvat věčně. Po dlouhém bezčasí jsme se vynořili osamělí, zahnáni do „bezpečných“ koutů, neschopni soustředit se, myslet na budoucnost, s radostí hledat kreativní řešení a tvořit vize. Pojďme společně vymyslet aspoň pár strategických kroků, ať se z toho vyhrabeme.

Únor 21

Sedmé setkání TC Clubu proběhlo v online prostoru. Není divu, osobní setkání se v době pandemie nejevilo jako dobrý nápad. A také obsah se celkem samozřejmě držel podobného tématu: Jak přejít kanál koronakrize a neztratit motivaci lidí? O aktuálních problémech vypovídá i tehdejší pozvánka na setkání: 

Nejraději bychom se s vámi samozřejmě setkali osobně a naživo, ale zatím to pořád ještě nejde. Abychom udrželi naši mnohasethlavou komunitu pohromadě a v nějakém smysluplném směru, snažíme vymýšlet různé workshopy a online setkání. Věříme, že vám snad pomohou udržet si potřebné a vzácné manažerské kompetence a alespoň někdy přemýšlet za horizont nejbližších koronavirových sevření. Výsledky testů nejsou všechno a navíc dlouho nevydrží a strategie, kultura, marketing a další manažerské nástroje stále žijí a potřebují pozornost i údržbu.

Spolupráce - naděje pro firmy v rozkmitaném světě?

Červenec 20

Šesté setkání TC Clubu se vedlo v duchu debat a nacházení konkrétních kroků jak podpořit spolupráci jako naději pro firmy v rozkmitaném světě. A proč je vůbec spolupráce ve firmě (i jinde) nutná?

Pohled z trhu: Prostředí je stále složitější a méně vypočitatelné a lepší už to určitě nebude; jednoduché produkty nejsou konkurenceschopné; potřebujeme najít společnou interpretaci informací z trhu a synergii mezi různými částmi organizace.

Pohled od lidí:  Co ještě člověk zvládne jednou hlavou? Nakolik v práci potřebujeme emocionální podporu ostatních? Potřebujeme se společně učit – učení probíhá ve skupinách a na příbězích... Více v prezentaci z debaty:

Září 19

Na stole se nám od studentů a absolventů sešlo několik témat, kolem kterých by se mohla klubová diskuze točit. O čem se tedy nakonec 26. září v hotelu Modrá růže mluvilo? Téma jsme poeticky nazvali: Na čem lze založit konkurenceschopnost, i když je venku slota, sníh a mráz?

Pod tohle široké označení jsme schovali úvahy studentů-manažerů i lektorů kolem kontrolovatelného růstu firmy, učení, které by jako kulturní hodnota zůstávalo ve firmě, a konečně patří do tohoto tematického balíku i lidé ve firmě a zdroje jejich loajality.

Konkurenceschopnost i ve slotě, sněhu a mrazu?

Změna: Řídit či čekat, co nám spadne na hlavu?

Březen 19

Jako obvykle jsme sondovali u studentů i absolventů, co je aktuálně nejvíc zajímá, co je ve firmách pálí a o čem by chtěli mluvit. Nejčastější odpovědí byly změny. Jak změny ve firmě řídit a nečekat, až nám všechno spadne na hlavu? Jak je ve firmě komunikovat a jak zapojit lidi? Jak přistoupit k jejich realizaci?

Ještě před samotným konáním TC Clubu jsme mezi studenty udělali malý průzkum. Z vyhodnocení vypadnul i jeden (ne)překvapivý závěr: Kritickými body změn jsou lidé, jejich kompetentnost, vedení lidí (motivace a delegování), kultura, struktura a nejasnost cílů nebo směřování organizace

Říjen 18

Na třetím setkání TC Clubu jsme oslavovali. A dokonce dva krát - 20 let od začátku prvního běhu programu MBA v ČR a zároveň 30 let od vzniku naší partnerské školy Business School Netherlands. Ale co by to bylo za oslavu školy bez nějakého toho učení a diskusí o aktuálních manažerských problémech. 

Lektor Tomáš Bujna po skončení setkání říká: “Ukazuje se, že manažeři o možném propadu ekonomiky vážně přemýšlejí. K jeho překonání hledají nejrůznější strategie, často však narážejí na limity. Myšlení lidí je stále více fragmentované, nouze o věrohodné vize stoupá, spolupráce v týmech bývá čím dál náročnější. Jedním z možných nástrojů řešení se tak jeví aktivní zapojení většího množství lidí do tvorby strategií a posouvání hranic odpovědnosti pracovníků směřující k celku firmy.”

Operativa nás požírá, strategie pláče?

Dlouhodobě se vám nedostává kompetentních lidí?

Březen 18

Na druhém setkání TC Clubu se rozpoutala široká a místy i vášnivá debata. Není divu, tehdy i dnes, manažery trápí podobný problém - dlouhodobě se firmám nedostává kompetentních lidí. Lidé prostě na trhu k mání nejsou a nebyli ani v roce 2018: 29 procent firem muselo v roce 2017 kvůli nedostatku zaměstnanců odmítnout nějaké zakázky (IPSOS pro HN, prosinec 2017).

Co s tím? Stáhněte si prezentaci z TC Clubu, najdete v ní myšlenky, které mohou pomoci i vám.

Říjen 17

Úplně první setkání absolventů, studentů a přátel TC Business School se neslo v duchu spolupráce. Ta byla také jedním z dvou stěžejných témat. Druhé téma také vyplynulo z průzkumu mezi účastníky. Velká skupina se chtěla věnovat vedení lidí a systémům řízení lidských zdrojů, zejména tedy systému osobního rozvoje. Zdá se totiž, že právě v této oblasti managementu tkví hlavní rozdíl v produktivitě práce v ČR oproti rozvinutějším zemím EU. 

Podívejte se, o čem debatovali a na co společně přišli účastníci prvního TC Clubu:

Spolupráce v týmech a organizační struktury / Vedení lidí a ŘLZ