TC Club

Absolventi, studenti a přátelé TC Business School se několikrát ročně potkávají na TC Clubech. Vytvářejí tak komunitu, které říkáme společenství důvěry. Právě zde společně nacházíme prostor, kde můžeme otevřeně debatovat o záležitostech, které nás manažery a podnikatele aktuálně nejvíc pálí.

Přihlaste se na příští TC Club nebo se podívejte se na témata z předchozích setkání a stáhněte si zajímavý materiál pro přemýšlení. 

Květen 23

TÉMA? Přihlaste se a napište téma, které vás aktuálně nejvíc pálí a potřebovali byste se na něj podívat z vícero úhlů pohledu
KDY? 4.5.2023 od 13:00 do 16:30
KDE? Dům módy na Václavském náměstí

4. května, Dům módy, Praha

Účastnický poplatek je 900 Kč vč. DPH a můžete s sebou zdarma vzít i kolegyni/kolegu nebo kamarádku/kamaráda (zaregistrujte ji/ho, prosím, zvlášť a ke jménu pak napište, že přijde s vámi).

V případě, že jste se rozhodli zaplatit účastnický poplatek bankovním převodem, použijte prosím následující platební údaje:
Suma: 900,- Kč
Číslo účtu: 277480/0300
VS: 202305

Říjen 22 - action learning

Bylo to intenzivní, seriózní a zábavné - a hlavně jsme se všichni hodně dozvěděli - o sobě, komunikačních procesech ve skupinách.Zároveň jsme odcházeli s konkrétními návrhy na řešení dvou problémů, které studenti přinesli do TC klubu.Toto byl první pokus o uspořádání TCC pouze s metodikou Action Learning, určitě si to zopakujeme.Metodě Action Learning věříme, víme, že funguje, sami ji při řízení TC Business School uplatňujeme.

Action Learning - od začátku až do konce

Červen 22

TC Club se uskutečnil 28. 6. 2022 na Váňůvě statku (u Pelhřimova). SEŠEL SE NÁS VELKÝ POČET, BYLO 20 ÚČASTNÍKŮ.  Jednalo se o celodenní setkání. Celý den jsme pracovali a přemýšleli zejména nad strategií ve firmách. 

Téma TC CLUBU: Neučíš se? Zahyneš, bohužel často i s firmou. Po setkání 28. června 2022 mohou účastníci setkání ve svých firmách hlouběji přemýšlet o strategii jako procesu učení, učících se organizacích,  o motivaci k učení a také o spolupráci a motivaci k učení. 

Tradiční obrázek z promoce BSN za účasti absolventů a lektorů programu MBA TC Business School

Neučíš se? Zahyneš, bohužel často i s firmou

Týmy - zdroj motivace, inovací a energie pro změnu

Březen 22 

Téma jubilejního desátého TC Clubu jako obvykle vybrali samotní účastníci – studenti a absolventi programů TC Business School. V čase odeznívání doby covidové  si celkem nepřekvapivě zvolili téma, které má potenciál znovu rozhýbat provozní i strategické procesy: Týmy – zdroj motivace, inovací a energie pro změnu.

O čem se jsme tedy společně uvažovali? O problémech, které omezují kvalitu spolupráce mezi lidmi. Zamýšleli jsme se nad  tím, čím se tyto problémy projevují a jaké mají důsledky. Jak se v týmech rodí motivace, inovace a energie? Jaká hodnotová nastavení jsou potřebná pro kulturu spolupráce? Co zahrnout do týmových komunikačních procesů a jak je udržovat?

Výsledkem úvah byly popisy reálné situace ve firmách klubistů a hlavně návrhy konkrétních kroků, kterými i prostřednictvím týmů nastartují inovace a změny ve firmách. Ty konkrétní kroky naneštěstí tady uvádět nelze, přeci jenom jde o specifické situace jednotlivých firem, stáhněte si však prezentaci, která rozběhly výživné diskuse ve skupinách i plénu.

Listopad 21

Zatím poslední, devátý TC Club se uskutečnil v listopadu 2021 a studenti, absolventi a lektoři diskutovali na téma Věrohodná vize – rozhodnutí o budoucím úspěchu. Pozvánku jsme sice psali již v říjnu, ale i dnes se jeví jako stále platná:

Minulé měsíce byly poznamenány bleskovými, neočekávanými a chaotickými změnami. Pod tlakem jsme činili rychlá rozhodnutí, někdy jsme se ocitli doslova ve vleku událostí, které jsme nebyli schopní ovlivnit. Teď je potřeba začít znovu přemýšlet v dlouhodobých horizontech, uvědomit si poslání a vize společnosti a oživit strategii, jak je naplňovat. Vychází vám to taky tak?

Tradiční obrázek z promoce BSN za účasti absolventů a lektorů programu MBA TC Business School

Věrohodná vize – rozhodnutí o budoucím úspěchu

Zpátky na stromy – potřebujeme strategický nadhled

Červenec 21 

Obsahem červencového, již osmého vydání TC Clubu byl Restart podnikání potřebuje strategii aneb Zpátky na stromy – potřebujeme strategický nadhled. Téma vzniklo po online diskuzích s mnoha studenty - manažery TCBS a nepřekvapivě se věnovalo návratům z krize. To odráží i anotace setkání:

Krize nemohou trvat věčně. Po dlouhém bezčasí jsme se vynořili osamělí, zahnáni do „bezpečných“ koutů, neschopni soustředit se, myslet na budoucnost, s radostí hledat kreativní řešení a tvořit vize. Pojďme společně vymyslet aspoň pár strategických kroků, ať se z toho vyhrabeme.

Únor 21

Sedmé setkání TC Clubu proběhlo v online prostoru. Není divu, osobní setkání se v době pandemie nejevilo jako dobrý nápad. A také obsah se celkem samozřejmě držel podobného tématu: Jak přejít kanál koronakrize a neztratit motivaci lidí? O aktuálních problémech vypovídá i tehdejší pozvánka na setkání: 

Nejraději bychom se s vámi samozřejmě setkali osobně a naživo, ale zatím to pořád ještě nejde. Abychom udrželi naši mnohasethlavou komunitu pohromadě a v nějakém smysluplném směru, snažíme vymýšlet různé workshopy a online setkání. Věříme, že vám snad pomohou udržet si potřebné a vzácné manažerské kompetence a alespoň někdy přemýšlet za horizont nejbližších koronavirových sevření. Výsledky testů nejsou všechno a navíc dlouho nevydrží a strategie, kultura, marketing a další manažerské nástroje stále žijí a potřebují pozornost i údržbu.

Spolupráce - naděje pro firmy v rozkmitaném světě?

Červenec 20

Šesté setkání TC Clubu se vedlo v duchu debat a nacházení konkrétních kroků jak podpořit spolupráci jako naději pro firmy v rozkmitaném světě. A proč je vůbec spolupráce ve firmě (i jinde) nutná?

Pohled z trhu: Prostředí je stále složitější a méně vypočitatelné a lepší už to určitě nebude; jednoduché produkty nejsou konkurenceschopné; potřebujeme najít společnou interpretaci informací z trhu a synergii mezi různými částmi organizace.

Pohled od lidí:  Co ještě člověk zvládne jednou hlavou? Nakolik v práci potřebujeme emocionální podporu ostatních? Potřebujeme se společně učit – učení probíhá ve skupinách a na příbězích... Více v prezentaci z debaty:

Září 19

Na stole se nám od studentů a absolventů sešlo několik témat, kolem kterých by se mohla klubová diskuze točit. O čem se tedy nakonec 26. září v hotelu Modrá růže mluvilo? Téma jsme poeticky nazvali: Na čem lze založit konkurenceschopnost, i když je venku slota, sníh a mráz?

Pod tohle široké označení jsme schovali úvahy studentů-manažerů i lektorů kolem kontrolovatelného růstu firmy, učení, které by jako kulturní hodnota zůstávalo ve firmě, a konečně patří do tohoto tematického balíku i lidé ve firmě a zdroje jejich loajality.

Konkurenceschopnost i ve slotě, sněhu a mrazu?

Změna: Řídit či čekat, co nám spadne na hlavu?

Březen 19

Jako obvykle jsme sondovali u studentů i absolventů, co je aktuálně nejvíc zajímá, co je ve firmách pálí a o čem by chtěli mluvit. Nejčastější odpovědí byly změny. Jak změny ve firmě řídit a nečekat, až nám všechno spadne na hlavu? Jak je ve firmě komunikovat a jak zapojit lidi? Jak přistoupit k jejich realizaci?

Ještě před samotným konáním TC Clubu jsme mezi studenty udělali malý průzkum. Z vyhodnocení vypadnul i jeden (ne)překvapivý závěr: Kritickými body změn jsou lidé, jejich kompetentnost, vedení lidí (motivace a delegování), kultura, struktura a nejasnost cílů nebo směřování organizace

Říjen 18

Na třetím setkání TC Clubu jsme oslavovali. A dokonce dva krát - 20 let od začátku prvního běhu programu MBA v ČR a zároveň 30 let od vzniku naší partnerské školy Business School Netherlands. Ale co by to bylo za oslavu školy bez nějakého toho učení a diskusí o aktuálních manažerských problémech. 

Lektor Tomáš Bujna po skončení setkání říká: “Ukazuje se, že manažeři o možném propadu ekonomiky vážně přemýšlejí. K jeho překonání hledají nejrůznější strategie, často však narážejí na limity. Myšlení lidí je stále více fragmentované, nouze o věrohodné vize stoupá, spolupráce v týmech bývá čím dál náročnější. Jedním z možných nástrojů řešení se tak jeví aktivní zapojení většího množství lidí do tvorby strategií a posouvání hranic odpovědnosti pracovníků směřující k celku firmy.”

Operativa nás požírá, strategie pláče?

Dlouhodobě se vám nedostává kompetentních lidí?

Březen 18

Na druhém setkání TC Clubu se rozpoutala široká a místy i vášnivá debata. Není divu, tehdy i dnes, manažery trápí podobný problém - dlouhodobě se firmám nedostává kompetentních lidí. Lidé prostě na trhu k mání nejsou a nebyli ani v roce 2018: 29 procent firem muselo v roce 2017 kvůli nedostatku zaměstnanců odmítnout nějaké zakázky (IPSOS pro HN, prosinec 2017).

Co s tím? Stáhněte si prezentaci z TC Clubu, najdete v ní myšlenky, které mohou pomoci i vám.

Říjen 17

Úplně první setkání absolventů, studentů a přátel TC Business School se neslo v duchu spolupráce. Ta byla také jedním z dvou stěžejných témat. Druhé téma také vyplynulo z průzkumu mezi účastníky. Velká skupina se chtěla věnovat vedení lidí a systémům řízení lidských zdrojů, zejména tedy systému osobního rozvoje. Zdá se totiž, že právě v této oblasti managementu tkví hlavní rozdíl v produktivitě práce v ČR oproti rozvinutějším zemím EU. 

Podívejte se, o čem debatovali a na co společně přišli účastníci prvního TC Clubu:

Spolupráce v týmech a organizační struktury / Vedení lidí a ŘLZ