Nabízíme učení se. Je poptávka?

Sláva Kubátová

Za 30 let našich managerských kurzů v TC Business School jsme zjistili, že nejcennější kompetencí, kterou studentům můžeme předat je schopnost neustále se učit.

Je cenná hlavně proto, že prostředí, v němž manageři pracují, se mění tak rychle, že předávat lidem hotové universální  včerejší i dnešní „pravdy“ je nejen pošetilé, ale i dost škodlivé. Vaše firma přece není stejná jako Netflix před 10 lety, nebo Toyota kdo ví kdy a kde nebo jiný objekt příkladů z učebnic. A navíc učením se neboli adaptacemi musí procházet každá celá firma, a to stále.

V poslední době se nám však staví do cesty překážka: poptávka po „pravdách“ (návodech, quick fixech, universálních radách…), která v minulosti značně opadla, zase stoupá. Zvláštní – když je zjevné, že realita se hýbe rychleji a méně předvídatelně než dřív. Také se vám zdá, že ty dva pohyby jdou proti sobě? Jako by se stále víc lidí bálo riskovat použití vlastní hlavy pro vymýšlení nových řešení. Nebo se bojí měnit vlastní jednání nebo zažité firemní postupy? Tak se snažíme k tomu dát lidem odvahu…