O managerském rozvoji a programech MBA

Tomáš Bujna

Po mém předchozím příspěvku o podvodných MBA se nám tu rodí drobný seriál o managerském rozvoji a programech MBA, který by si zasloužil trochu kontextu.

🌟 Manažeři jsou věční studenti

Manažeři, stejně jako všichni ostatní lidé, se potřebují neustále a celý život učit. Svět kolem se neustále mění, organizace se na něj adaptují a manažerům se tak zákonitě mění i jejich role.

Jen relativně málo manažerům se však někde dostalo k formálnímu nebo i méně formálnímu vzdělávání v samotném managementu. Nejčastěji jsou to právě technici (ajťáci, strojaři, finančníci, markeťáři...), kteří na sebe berou manažerské role, což však znamená, že se musí naučit pro ně úplně novou a dosud neznámou profesi.

🎓 Potřebují se učit

Někteří to vezmou přes knížky nebo internet, další si své dílčí kompetenční mezírky snaží doplnit specializovanými krátkými kurzy nebo debatami s podobně postihnutými.

Manageři, kteří ale přijdou na to, že potřebují něco komplexnějšího (podle mne jsou to samozřejmě všichni😊), hledají delší a obecnější vzdělávací programy. A často končí právě u MBA – postgraduálního studia pro manažery s praxí ve vedení lidí a/nebo firem.

💼 Stav nabídky MBA programů se změnil

No a tady se nám za posledních asi 15 let stala taková nepěkná věc. Někdy před rokem 2010 byl výběr, kam si pro MBA skočit, vcelku přehledný – v ČR působilo cca 10-15 škol, které nabízely poctivé, v zahraničí akreditované programy. Reálné programy MBA svým rozsahem odpovídají magisterskému (Mgr.) nebo inženýrskému (Ing.) studiu a tím pádem je v režimu „dálkového studia“ při zaměstnání samozřejmě nelze vystudovat za méně než dva roky. Některé z těchto škol to z různých důvodů vzdaly, jiné v ČR nadále působí (i naše TC Business School). Při našem loňském průzkumu jsme jich našli necelých deset, jejich srovnání najdete na mém profilu: https://lnkd.in/dP7W_jGv

Po roce 2010 se však postupně, ale velmi rychle začaly vynořovat početné divotvorné subjekty nabízející pod značkou MBA téměř cokoli od kratších kurzů, které se alespoň snaží něco naučit, po potištěné kusy papíru. Žádný z těchto pokusů přiživit se na značce MBA však nenaplňuje (a ani naplnit nemůže) základní cíl programů MBA – zvýšit celkovou kompetentnost manažerů ve vedení lidí a firem. Takový cíl totiž vyžaduje delší čas, více péče od lektorů a větší úsilí samotných studentů. Na ověření, že studium MBA tento cíl naplňuje, slouží ona „akreditace programu“, jak o ní píšeme i ve výše prolinkovaném dokumentu.