Proč jsou v managementu některé principy prostě železné?

Sláva Kubátová

Management má podobné principy v různých lidských společenstvích.
 
Definice managementu se v našich kurzech TC Business School postupně – za přispění studentů – ustálila na tomto tvaru: je to dosahování výsledků s laskavou pomocí dalších lidí. Tento cíl se zdá být společným jmenovatelem úsilí všech managerů, ať pracují s jakýmikoli lidmi v jakémkoli prostředí.
 
Převážně se soustředíme na malé a střední komerční firmy z různých oborů, ale často a rádi ve skupinách přivítáme i studenty z neziskového sektoru. Jednak je chceme podporovat, protože mnozí z nich se upřímně snaží zlepšovat svět, v němž žijeme. Současně je ale také cenná jejich zkušenost: pomáhají ostatním studentům porovnávat jejich postupy a výsledky se snahami ovlivňovat, rozvíjet a motivovat lidi v jiných podmínkách. Společným porovnáváním úspěchů i neúspěchů pak v kurzu vzniká přesnější pochopení principů, které jsou pro dosahování výsledků skutečně účinné – a které jsou naopak pouhou módou nebo jiným přeludem, který pomine nebo dokonce výkonnosti organizace uškodí.
 
Proto jsme rádi za neziskovky. Kdykoli si totiž někdo z nás myslí, že jeho práce, starosti, prostředí, organizace, situace… jsou naprosto jedinečné, většinou se blíží k omylu. I v managementu jsou některé principy prostě železné.