TC CLUB

Pavel Fiala

4. května  proběhl první letošní  TC CLUB

Tématem bylo "Jak by mohl vypadat systém rozvoje manažerů ve firmě". Účastníci si vychutnali skvělou atmosféru a otevřený dialog plný inovativních nápadů i návrhů řešení.

Sešlo se přes 20 účastníků a tak se dařilo na problémy a zkušenosti nahlížet z velké perspektivy a z různých úhlů pohledu, což setkání velmi obohatilo.

Zpětná vazba účastníků:

  • opětovné nakopnutí týmem podobně smýšlejících lidí
  • otevřenost a přátelské jednání všech účastníků
  • fokus na jednu tému a prezentace teorie v souvislostech
  • sdílení zkušeností mezi různými organizacemi
  • aplikování poznatků z praxe širokého spektra firem
  • osvěžení známých věcí a nakopnutí správným směrem
  • připomenutí již probraných věcí z GMP a možnost sdílet zkušenosti s ostatnímia
  • atmosféra, otevřenost a neformální projev fajn lidí
  • získání odstupu, sdílení problému napříč a konfrontace se zkušenostmi jiných firem

Děkujeme všem účastníkům za jejich aktivní přístup a těšíme se na další setkání v TC CLUBU.