TC CLUB

Pavel Fiala

4. května  proběhl první letošní  TC CLUB

Tématem bylo "Jak by mohl vypadat systém rozvoje manažerů ve firmě". Účastníci si vychutnali skvělou atmosféru a otevřený dialog plný inovativních nápadů i návrhů řešení.

Sešlo se přes 20 účastníků a tak se dařilo na problémy a zkušenosti nahlížet z velké perspektivy a z různých úhlů pohledu, což setkání velmi obohatilo.

Zpětná vazba účastníků:

Opětovné nakopnutí týmem podobně smýšlejících lidí

Otevřenost a přátelské jednání všech účastníků

Fokus na jednu tému a prezentace teorie v souvislostech

Sdílení zkušeností mezi různými organizacemi

Aplikování poznatků z praxe širokého spektra firem

Osvěžení známých věcí a nakopnutí správným směrem

Připomenutí již probraných věcí z GMP a možnost sdílet zkušenosti s ostatními

Atmosféra, otevřenost a neformální projev fajn lidí

Získání odstupu, sdílení problému napříč a konfrontace se zkušenostmi jiných firem

Děkujeme všem účastníkům za jejich aktivní přístup a těšíme se na další setkání v TC CLUBU.