Případ 3: Rozvíjet sebe? Nebo firmu?

Taky vnímáte to dilema? Svět se mění, trhy uhánějí ostošest, jako manažer se tedy učit potřebujete neustále. Věnujete čtení, kurzům, studiu tuny energie, trávíte u toho spoustu času – a mezitím práce na rozvoji firmy stojí. Ale skutečně stát musí? Nevytvořili jsme si v hlavě falešné dilema tím, že my sami jsme si mezi vzdělávání a pracovní výkon postavili pomyslný vysoký plot, přes který praxe a učení se nekomunikují?

Mnoho manažerů nám řeklo, že své vlastní vzdělávání a rozvoj vnímá úplně odděleně od vlastní práce na rozvoji firmy. Je to škoda, protože mnoho jiných manažerů si své falešné dilema rozbouralo a svůj vlastní rozvoj používá pro rozvoj firmy a vice versa. Jako například Helena Rösslerová, ředitelka Lundbeck Česká republika s.r.o.

Helena Rösslerová
absolventka MBA,
ředitelka Lundbeck Česká republika s.r.o.

18 zaměstnanců v ČR

CO MI STUDIUM PŘINESLO?

Jelikož jsem do studia nevstupovala jako praxí kovaný manažer, bylo prvním velkým přínosem studia potvrzení, že mé názory a pohledy na management v základu ladí s tím, co slyším od lektorů i dalších manažerů ve skupině. Získala jsem mnohem větší sebevědomí. Do té doby jsem často měla pocit, že mé názory nejsou dostatečně dobré, protože jsem díky nedostatku zkušeností, nedokázala reagovat na kritiku.

Jsem tak trochu workholik, baví mě věci pořádně a do hloubky, ale současně jsem ráda, když to „odsejpá“. Velmi mi proto vyhovovalo, že výuka měla svižné tempo, byli jsme doslova v neustálém poklusu. Ačkoli kurzy probíhaly od rána až do pozdních večerních hodin a jen s kratičkými přestávkami, jejich obsah byl natolik strhující, že dokázaly udržet mou pozornost a každý studijní den jsem končila nabitá energií.

Studium jsem nevnímala jen jako přípravu na pozici marketingové manažerky. Cítila jsem, že ne se vším, co se ve firmě i mé práci děje, si vím rady. Měla jsem problémy v týmové spolupráci, nevěděla jsem si rady s konflikty, vnímala jsem rezervy v komunikaci. Chtěla jsem se zažitými stereotypy něco dělat, ale nevěděla, jak na to.

Při studiu jsem realizovala množství projektů, do kterých bylo vždy nutno vtáhnout i ostatní. S každým dalším projektem jsem na sobě pozorovala posun. A co bylo lepší, vnímali ho i mí kolegové. Tím se mi splnilo to, co jsem od studia očekávala: zdravý a cílený růst mých dovedností. Naučila jsem se dívat na věci s nadhledem, hledat skutečné příčiny problémů, odlišovat činnosti od cílů a účelů, neztrácet čas s nepodstatnými detaily a domýšlet vše do důsledků.

Studium mě také naučilo šikovně používat literaturu. Přestala jsem se trápit tím, že nestíhám knihy číst od začátku do konce. Naučila jsem se vybírat pouze ty informace, které se týkají mého problému, důkladně je analyzovat, ptát se na názor kolegů ve firmě i mimo ni. A pak z to poskládat vlastní řešení, které pro mě má smysl a které je pevně ukotveno v realitě, protože ty knížky stárnou a život se pořád vyvíjí.

CO JSEM DOKÁZALA A JAK TO ZMĚNILO NAŠI FIRMU?

Za necelý rok od zahájení studia, tedy ještě v jeho průběhu, jsem byla povýšena do pozice marketingové manažerky. Jako jediná žena ve vrcholovém managementu, navíc bez výraznějších manažerských zkušeností, jsem to zpočátku neměla úplně jednoduché. Ale jak jsem studovala, postupně jsem si budovala silnější pozici, kolegové mě začali více respektovat a vnímat jako partnera.

Všechny ALP projekty, které jsem v rámci studia zpracovala, se v naší firmě zrealizovaly, byť některé ne v plném rozsahu. Nejvýraznějším úspěchem byl ALP zaměřený na marketing. Měli jsme informaci, že na český trh vstoupí levná kopie přímo konkurující našemu léku. Opatření, která jsem navrhla, fungují, protože i po 4 letech od příchodu konkurence, je náš lék stále jedničkou na trhu. Dále byl ve firmě zaveden i můj ALP projekt zaměřený na ekonomiku a finance, který výrazně zjednodušil manažerského účetnictví.

Studium mě naučilo k jakémukoli problému přistupovat jako k projektu a nyní jsem schopna uřídit více věcí. Nedotýká se mě to, co mi dříve vadilo, více chápu ostatní a místo toho, abych jim říkala, že to dělají špatně, přemýšlím o tom, jak bych se já mohla chovat jinak. Také vidím a zkouším více alternativ řešení než dříve.

Chcete se o rozvoji lidí a firmy v Lundbecku dovědět více?

Položte otázku přímo Heleně Rösslerové. My se postaráme, aby vám odpověděla v co nejkratší  době.