Lidé v komunitě TC

Já sama jsem z velké korporace a přesto vidím, že mohu změnit svůj vlastní způsob práce a přispět k většímu propojení lidí a lepší spolupráci ve firmě.

Ivana Gecová
Release Manager T-mobile

Úzká spolupráce se školou přináší výhody pro obě strany. Učíme se vzájemně. Studium na TC Business School mi zásadně změnilo pohled na řízení firmy a na způsob, jak dosáhnout trvalého růstu. Za zmínku stojí, že prakticky tři roky za sebou, dosahujeme navýšení výkonu firmy o 40 % 

Lubomír Dvořák
Majitel Spider, Dvořák - svahové sekačky s.r.o.

Do MBA jsem šel proto, abych věci, které jsem v posledních pěti letech dělal s nadšením amatéra, dělal lépe - minimálně jako poučený amatér. Všechny oblasti managementu se mi v průběhu studia postupně skládají dohromady jako nějaké puzzle a dává mi to mnohem větší smysl.

Tomáš Hruška
Ředitel Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Studium s TC Business School mohu doporučit všem, kteří se nebojí, že budou muset opustit své návyky, své pravdy a občas přijmout řešení, se kterým ne vždy plně souhlasí. K takovému či podobnému zjištění se však musí prokousat každý sám a překonat vlastní hloupost. Na studiu oceňuji to, že jsem našel víc, než jsem hledal.

Jiří Kotrba
Výkonný ředitel Strojírny Podzimek s.r.o.

Studium mi dodalo větší sebevědomí, podporu pro moje rozhodování, vedení lidí… Získala jsem více informaci z ostatních firem i z jiných oborů, kde řeší obdobné problémy, a větší nadhled. Více svých povinností jsem delegovala na kolegy a získala čas na provádění postupných změn ve firmě.

Miluše Pfaffová
Obchodní ředitelka Farmet a.s.

Chcete se zeptat absolventa?

Vyplňte formulář, napište otázku a komu ji chcete položit. Zprostředkujeme Vám kontakt přímo na absolventa.

Pořád říkám, že TCčko mi změnilo život. Jsou to silná slova, vím. Představte si pod nimi, že jsem došla k mnoha naučením. Jsem výkonnější, vyklidněnější.

Alena Weisskopfová
finanční manažerka REUS s.r.o.

Všem, kdo o své práci a nejenom o ní přemýšlíte jako o komunikaci a spolupráci mezi lidmi, doporučuji se s toto skupinou lidí seznámit. Pomůžou vám stejně jako mně přemýšlet a uvažovat v duchu H2H ... human to human.

Václav Bradáč
CEO Sapeli, a.s.

Co jsem se naučil, mohl jsem hned použít ve firmě. Něco jsem změnil a teď už vidím výsledky. A to je to největší zadostiučinění. To je to, co mne baví.

Antonín Smrček
Majitel Labeta, a.s.

Ráda bych firmu stabilizovala, řídila ji co nejlépe a nejefektivněji. Připravuji se nastavit změny ve firmě, které mi umožní více se do řídícího procesu zapojovat a praktikovat vše užitečné, co jsem získala během studia. 

Lenka Kašpaříková
Majitelka Clinical s.r.o.

Velký přínos při zpracování projektů ALP shledávám v možnosti detailního rozboru a zamyšlení se nad danou problematikou a v kontaktu s lidmi z jiných firem, kteří řeší obdobné problémy. V týmu je řešení projektů velice tvůrčí a poznatky jsou dobře přenositelné do naší firmy.

Daniela Švédová
Finanční ředitelka Beznoska s.r.o.

Trvalo roky, než jsem si přiznal, že být dobrým vědcem a manažerem zároveň zkrátka není možné. Studium v TC Business School mi rozhodně a zásadně pomohlo v přerodu z vědce v manažera. 

Petr Bouška
ředitel pro informatiku ČHMÚ

 Úspěch mojí práce bude nejvíce záviset na tom, nakolik se ve firmě podaří vybudovat kvalitní manažerský tým. Brzy jsem si uvědomil, že na řízení firmy nebudu sám stačit a že proces vzdělávání nových manažerů nikdy nekončí. 

Přemysl Špalek
Spolumajitel Alpina cestovní kancelář s.r.o.

TC Business School je dlouhodobým partnerem společnosti ZAT. Spolupráce započala před více než deseti lety. Díky této spolupráci jsme mohli rozvíjet kompetence více než 160 zaměstnanců v oblasti interpersonálních dovedností, firemní kultury, základů marketingu, vedení lidí a firemních procesů.

Blanka Vítovcová
Personální manažer ZAT a.s.

Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium Action Learning MBA mě „donutilo“ od základu přehodnotit můj pohled na management a na mě jako na manažera. Svět už nikdy nebude jako před MBA. A to je dobře!

Milan Hodovský
Head of Project Department Anect, a.s.

Action Learning je od klasickej vysokoškolskej formy vzdelávania vzdialený na míle. Jednotlivé ALP projekty posunuli nielen naše firemné procesy, ale aj mňa osobne. Čo si však na kurzoch najviac cením sú názory a stretnutia s ľuďmi z rôznych odvetví, ktorých pohľad na problematiku mi neuveriteľne rozšíril obzory.

Vladislav Janota
Obchodní ředitel Vertical a.s.

 Úspěch mojí práce bude nejvíce záviset na tom, nakolik se ve firmě podaří vybudovat kvalitní manažerský tým. Brzy jsem si uvědomil, že na řízení firmy nebudu sám stačit a že proces vzdělávání nových manažerů nikdy nekončí. 

Aleš Krieg
SAP ISU konzultant a partner Free Bees

Podobně komplexní manažerské vzdělávání jsem jinde nenalezl. Jeden z nejdůležitějších přínosů studia spatřuji v tom, že jsem poznal, jak se management dělá jinde. Mohl jsem si vyměňovat zkušenosti s dalšími manažery z různých firem z různých oborů a získal ohromné množství informací, zpětné vazby i inspirace.

Martin Bígl
Ředitel HBPO Czech s.r.o.