Výzva 47 - podpora investic do rozvoje zaměstnanců

Výzva 47 je dotační program Ministerstva práce a sociálních věcí, který firmám (i OSVČ) pomáhá financovat investice do rozvoje zaměstnanců. 

Zdá se, že jsou k dispozici prostředky na dlouhodobější strategický rozvoj kompetencí ve firmě, který je však potřeba naplánovat. 16.6.2023 je totiž poslední den, kdy lze podat žádost, ve které firma uvede svůj projekt rozvoje zaměstnanců. Finanční objem tohto projektu je pak v rozsahu 1 - 6 milionů Kč, které je lze využít v průběhu dvou let od 1.3.2024.

Proto je potřeba mít co nejdříve alespoň hrubou představu o firemním plánu dlouhodobého rozvoje lidí. Rádi vám s tímto plánem pomůžeme, kontaktujte Slávu či Toma

Kontakt na Tomáše Bujnu - tel: 606 739 055 mail: tomas@tcbs.cz

Kontakt na Slávu Kubátovou – tel: 603 436 366 mail: slava@tcbs.cz 

Časová osa dotační výzvy 47:

Informace z oficiálních zdrojů

Aktuální stav čerpání alokovaných prostředků a další informace včetně Podmínek pro žadatele a příjemce