ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako studenti nebo zájemci o studium nám svěřujete své osobní údaje a důvěrné informace. Je to pro nás velká zodpovědnost, a proto vaše osobní údaje a důvěrné informace chráníme a nezneužíváme.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů zjistíte, jaké vaše údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak je můžete aktualizovat či případně vymazat.

Jsme vzdělávací instituce a zakládáme si na tom, že dlouhodobě spolupracujeme jak se samotnými zájemci o studium, tak následně se studenty, absolventy a v neposlední řadě i s jejich organizacemi.

Mezi naše služby patří:

 • Studium MBA
 • Studium DBA
 • Program rozvoje managementu ve firmách
 • Poradenské služby v oblasti managementu

JAKÁ DATA A INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?

Informace shromažďujeme proto, abychom mohli všem našim klientům poskytovat lepší služby a abychom mohli zajistit naše studijní programy.

 • Osobní údaje jako jméno, adresu, datum narození, telefon, adresu zaměstnavatele
 • Informace, které jsou obsahem studijních prací a projektů, a to včetně hodnocení těchto projektů
 • E-mailovou adresu

INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME, POUŽÍVÁME K TĚMTO ÚČELŮM:

E-mailovou adresu, používáme, abychom vás mohli přímo kontaktovat. Například vás můžeme informovat o nových kurzech, akcích, termínech. Případně vás můžeme informovat o připravovaných změnách a novinkách, které chystáme. A také, abychom vám mohli rychle pomoci při řešení jakýchkoli případných problémů a dotazů.

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. a na základě vašeho souhlasu, můžeme použít vaši e-mailovou adresu k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými službami poskytovanými TC Business School a to i po ukončení studia. Svůj souhlas s využitím elektronického kontaktu (e-mailu) pro obchodní účely můžete kdykoli odvolat.

Ostatní informace osobního a důvěrného charakteru shromažďujeme a archivujeme v souladu se studijními a akreditačními požadavky. Tyto informace jsou uchovávány a aktualizovány z důvodu zajištění studia a jsou to údaje obsažené jak v přihláškách ke studiu tak i ve studiích a projektech, které studenti v průběhu studia zpracovávají.

Některá data (jako například e-mailovou adresu) můžeme na základě vašeho přání smazat, kdykoliv chcete, ale údaje bezprostředně spjaté se studiem archivujeme v souladu s akreditačními podmínkami.

DALŠÍ UCHOVÁVANÉ INFORMACE:

Určité informace musíme z obchodních a právních důvodů a pro konkrétní účely uchovávat dlouhou dobu. Týká se to například účetních údajů. Uchováme finanční údaje delší dobu pro daňové a účetní potřeby. Mezi důvody uchovávání některých dat po delší dobu patří:

 • Finanční a daňové předpisy,
 • zajištění souladu s právními a regulačními požadavky,
 • zajištění kontinuity našich služeb,

Ke zpracování informací za těmito účely používáme různé technologie a využíváme třetí strany.

KDY TC BUSINESS SCHOOL SDÍLÍ VAŠE INFORMACE?

Osobní údaje nesdílíme se společnostmi, organizacemi ani jednotlivci mimo TC Business School a partnerskou Business School Nederland.

Osobní údaje a důvěrné informace můžeme sdílet jen v těchto případech:

S vaším přímým souhlasem

Osobní údaje budeme sdílet mimo TC Business School, jen když k tomu budeme mít váš přímý souhlas. Například pro účely referencí či pro reklamní účely (fotografie)

Za účelem externího zpracování

Osobní údaje poskytujeme spřízněným subjektům nebo jiným důvěryhodným firmám či osobám, aby je pro nás mohli zpracovat na základě našich pokynů a v souladu s našimi zásadami ochrany soukromí a dalšími příslušnými opatřeními ohledně důvěrnosti a zabezpečení. Například poskytovatele služeb využíváme k zajištění zákaznické podpory, využíváme externí účetní služby a také služby externích lektorů.

Z právních důvodů

Osobní údaje sdílíme mimo TC Business School, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k takovým údajům, jejich použití, uchování nebo zveřejnění jsou rozumně nutné za účelem:

 • Dodržení platných zákonů či nařízení a projednávání soudního řízení nebo vymahatelných žádostí státní správy.
 • Zjištění, zabránění nebo jiného postupu proti podvodu, technickým potížím či bezpečnostním problémům.
 • Ochrany před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti TC Business School, našich klientů nebo veřejnosti tak, jak to vyžadují nebo povolují právní předpisy.

KTERÉ ÚDAJE MŮŽEME SDÍLET VEŘEJNĚ?

Údaje, které neumožňují zjištění totožnosti, můžeme sdílet veřejně i se svými partnery a širší veřejností. Takovéto údaje veřejně sdílíme například za účelem zobrazení trendů v managementu třeba v odborných článcích, knihách, studijních materiálech, nebo je využíváme při výuce.

JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME A DÁLE ZPRACOVÁVÁME?

Pečlivě se snažíme vás i TC Business School chránit před neoprávněným přístupem, pozměňováním, zveřejněním nebo zničením informací, které uchováváme. Zejména:

Procesy shromažďování, ukládání a zpracovávání informací včetně fyzického zabezpečení důkladně kontrolujeme, abychom předešli neoprávněnému přístupu do našich systémů.

Přístup k osobním údajům omezujeme pouze na zaměstnance TC Business School a smluvní partnery, kteří tyto údaje potřebují znát, aby je pro mohli zpracovávat. Osoby s tímto přístupem jsou smluvně vázány zachovávat důvěrnost a v případě porušení tohoto závazku může dojít k jejich potrestání či k ukončení spolupráce.

S vaším souhlasem

Žádáme vás o souhlas se zpracováním vašich údajů pro konkrétní účely a máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Žádáme například, abyste souhlasili se zveřejňováním fotografií a videozáznamů z kurzů, a to pro studijní i reklamní účely.

Když sledujeme oprávněné zájmy

Vaše informace zpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů a zájmů třetích stran a používáme při tom vhodná bezpečnostní opatření, která chrání vaše soukromí. To znamená, že vaše informace zpracováváme například pro tyto účely:

 • Poskytování a zlepšování a inovace našich služeb pro naše klienty.
 • Vývoj nových produktů, které našim studentům či klientům budou pospěšné.
 • Pochopení, jak studenti a organizace naše služby používají, abychom je mohli zajišťovat a zdokonalovat.
 • Marketingová činnost, kterou studenty, absolventy a zájemce o studium informujeme o našich službách.
 • Zjišťování a zabraňování podvodu, zneužití a bezpečnostním či technickým problémům s našimi službami.
 • Ochrana před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti TC Business School, našich klientů nebo veřejnosti tak, jak to vyžadují nebo povolují právní předpisy.
 • Provádění výzkumu, kterým vylepšujeme služby pro studenty i širší veřejnost.
 • Plnění závazků k našemu partnerovi Business School Nederland a plnění akreditačních podmínek, jimiž jsme vázáni.
 • Uplatňování právních nároků, včetně prošetřování potenciálních porušení příslušných smluvních podmínek.

Když poskytujeme službu

Vaše údaje zpracováváme, abychom mohli poskytovat službu, kterou na základě smlouvy požadujete. Například po přijetí přihlášky se studiu, zpracujeme vaše osobní a platební údaje. Při hodnocení projektů či studijních prací zpracováváme důvěrné informace v těchto projektech a studiích obsažené.

Když plníme zákonné povinnosti

Vaše data budeme zpracovávat, když k tomu budeme mít zákonnou povinnost, například v případě, kdy reagujeme na právní řízení nebo vymahatelnou žádost orgánů státní správy.

Používáme cookies a proč

Cookies jsou krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odesílá do prohlížeče. Umožňují webu zaznamenávat informace o vaší návštěvě. Příští návštěva stránek pro vás tak může být snazší. Bez souborů cookies by procházení stránek bylo obtížnější. Na našich stránkách používáme cookies například k výběru relevantních reklam, které vám ukazujeme, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění vaší registrace.

KDY TYTO ZÁSADY PLATÍ?

Tyto zásady ochrany soukromí se vztahují na všechny služby nabízené TC Business School. Tyto zásady ochrany soukromí se nevztahují na služby s vlastními zásadami ochrany soukromí, které tyto zásady nezahrnují.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat. Budete-li mít obavy ohledně svých práv na základě místních právních předpisů, můžete se obrátit na místní úřad na ochranou osobních údajů.