DEFINICE, HISTORIE, FORMY STUDIA MBA

CO JE MBA

MBA, tedy Master of Business Administration, je zahraniční vysokoškolský studijní program zaměřený na získávání znalostí z oboru managementu. V České republice není podle zákona součástí vysokoškolského studia, patří do takzvaného systému celoživotního vzdělávání, tedy zvyšování profesní kvalifikace. Absolventi v zahraničí akreditovaného programu získávají mezinárodně uznávaný akademický titul MBA.

Studium MBA si klade za cíl přispět k urychlení kvalifikačního růstu a rozvoji kariéry zejména vyšších a středních manažerů. Doplňuje manažerské vzdělání, a to jak formou klasických magisterských či inženýrských programů, tak řešením praktických případových studií.

V zahraničí jsou programy MBA akreditovány. Situace v České republice není vůbec přehledná. Více se dočtete na stránce věnované akreditacím.

HISTORIE STUDIA MBA

Počátky poskytování MBA programů spadají do 20. let 20. století. Sofistikace pracovního trhu a bouřlivá industrializace přinesly požadavky na zkvalitnění praktické manažerské práce. Jejich prvními výstupy byly postgraduální kurzy účetnictví a rozpočetnictví.

První školou, která nabídla studentům titul podobný MBA, byla americká Tuck School of Business na Dartmouth College. Stalo se tak v roce 1900. První skutečný MBA program ale otevřela až o 10 let později Harvard Business School v Bostonu. Následovaly školy při Chicago University a filadelfská Wharton Business School.

Pokud jde o Asii, můžeme za protagonistu manažerského vzdělávání označit šanghajskou Lixin University of Commerce založenou v roce 1921.

V Evropě byl první MBA program otevřen v roce 1957 na pařížském INSEAD The Business School for the World. V České republice drží primát poskytovatele MBA studia zřejmě CMC Graduate School of Business. První studenty přivítal v roce 1991, dnes už ale MBA studium nenabízí.

FORMY STUDIA

Kvalitní zahraniční školy udávají, že průměrný student potřebuje k úspěšnému dokončení studia MBA 1 500-1 800 hodin (ustanovení Boloňského procesu). Studium zahrnuje alespoň 60 ECTS kreditů, z nichž každý předpokládá 25-30 hodin práce studenta.

Klasická denní forma trvá obvykle 2 roky. Existuje ale také roční program accelerated, který vyžaduje denní účast a velmi intenzivní přípravu. Je jedinou možností, jak studium MBA zvládnout během 12 měsíců. Studenti často volí kombinovanou formu, takzvaně part-time.

Nemáte teď dost klidu ke čtení? 

Pošleme vám celý přehled i s bonusovým testem MBA programů rovnou do e-mailu. Můžete se k nim kdykoli vrátit.

POSLÁNÍ MBA PROGRAMŮ, PROFIL ABSOLVENTA

PROFIL ABSOLVENTA PROGRAMU MBA

Absolventi profesního programu MBA jsou připraveni efektivně řešit problémy vlastních firem, předcházet jim a zároveň získat větší uspokojení z práce a mnohdy také vyšší plat. Osvojí si principy, na nichž mohou stavět celoživotní profesní i osobní rozvoj.

Stále více manažerů si vzdělání doplňuje i kvůli takzvaným měkkým dovednostem. Práce v týmu, řešení konfliktů, rozhodování v podmínkách nejistoty, sebereflexe, osobní efektivita stejně jako otevřenost a schopnost se přizpůsobit změnám, jsou pro práci manažera zcela klíčové.

Absolvent MBA programu je:

 • kvalifikovaný v managementu
 • schopný spojit teorii s praxí
 • připravený adaptovat sebe i firmu na složité vnější prostředí
 • ochotný se neustále učit
 • způsobilý se efektivně rozhodovat, a to sám i v týmu
 • schopný budovat vhodnou kulturu organizace

PŘÍNOSY STUDIA

Zlepšení manažerských kompetencí a zisk podnikatelského myšlení i proaktivního přístupu – tak by se daly jednoduše shrnout benefity studia programu MBA.

Absolvent MBA programu dokáže:

 • efektivně řešit firemní problémy
 • podporovat členy týmu a rozvíjením jejich schopností dosahovat stanovených výsledků
 • konstruktivně řešit konflikty
 • kriticky a ekonomicky myslet
 • rozvíjet vlastní interpersonální dovednosti
 • získat (často i nepřímo) vliv na lidi i organizaci jako celek
 • získat a využít sebevědomí, uplatnit ho v kontextu svého byznysu
 • dlouhodobě dosahovat vytyčených cílů
 • vést organizaci k rozvoji

ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI

Jádrem studia MBA jsou strategie a leadership. Absolvování kvalitního programu naučí studenta naslouchat, jednat s lidmi a motivovat svůj tým. Jedině tak lze dlouhodobě dosahovat rozumně stanovených cílů.

Do manažerských pozic se často dostávají odborníci, kteří vynikají ve své technické či jinak specializované profesi, ale nemají zkušenosti s vedením skupiny. Totéž platí pro čerstvé absolventy manažerských oborů vysokých škol. Studiem MBA programu získají kritické a ekonomické myšlení a schopnost pracovat v týmu.

Program MBA volí také lidé, kteří se přirozeným kariérním postupem stávají ze zaměstnanců manažery. Ať už náborem nových pracovníků, nebo odchodem seniornějšího kolegy. Získání manažerských dovedností je pak nutnost. Studium MBA se nabízí jako ideální průprava.