Opravdové manažerské studium

Rozvíjejte svůj potenciál v rámci studia GMP a MBA. Unikátní metodou action learning společně a na reálných příkladech hledáme řešení a cesty hodné managementu 21. století. 

30 let

Už více než tři dekády vzděláváme manažery 
v Česku i na Slovensku.

4 700

Tolik úspěšných absolventů již uplatňuje v praxi 
své znalosti. 

350

Více než 300 organizací 
a firem k nám vysílá 
své manažery.

Učíme jinak

Zapomeňte na klasické memorování 
a teoretickou výuku. Od nás si odnesete schopnost vyřešit reálné situace a problémy, klidně přímo z vaší firmy či organizace. 

Unikátní metoda Action Learning využívá cyklického učení, které vede k přirozenému získání nových zkušeností.

Učíme formou otevřených debat. Konfrontace názorů, zkušeností, pocitů i pochybností mají nevyčíslitelnou hodnotu.

Potenciál metody Action Learning využívají malé regionální firmy i velké nadnárodní společnosti. Všem pomáhá dosáhnout stanovených cílů.

Možnosti studia

Studium MBA na TC Business School je rozděleno do dvou kroků – GMP a MBA. První krok zajistí studentům přehled o všech oblastech managementu, druhý jejich znalosti a schopnosti rozvíjí a vede je k praktickým aplikacím. Každý z kroků má jinou hodinovou dotaci i cenu. 

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené vysokoškolské, případně středoškolské vzdělání a minimálně 3 roky praxe v jakékoli manažerské pozici, nebo v pozici, jejíž důležitou součástí je vedení lidí (např. projektový manažer).

1. krok studia – GMP

General Management Programme

Program obecného managementu je složený z 11 různých odborností. Absolvent získá přehled o všech oblastech managementu a jejich vzájemné provázanosti. V rámci GMP zpracuje každý účastník 3 projektová zadání (marketing - firma a její produkty z pohledu zákazníka, organizování a koordinování - pohled dovnitř firmy na její schopnost naplnit konkurenční výhodu, a sebereflexe - úvaha studenta o vlastním učení se). Pokud jsou studie vyhodnoceny jako přínosné a získané poznatky a dovednosti vhodně aplikovány na konkrétních situacích, završí student 1. krok MBA vzdělávání získáním mezinárodně uznávaného certifikátu GMP.

Časová dotace: 150 hodin práce

Skládá z pěti soustředění, z nichž každé trvá tři dny. Intervaly mezi jednotlivými setkáními bývají 4-6 týdnů.

Školné: je 110 tisíc Kč bez DPH

To je přibližně Kč 7.300,- za jeden den výuky. Vedle této částky student zároveň uhradí Kč 27.000,- bez DPH za stravu a ubytování během kurzu. Celková cena za studium prvního kroku GMP je tedy Kč 137.000,- bez DPH. Veškeré studijní materiály jsou v ceně.

Výhody studia GMP

Ukončený GMP program je některými firmami nebo úřady považován za minimální kvalifikaci pro vykonávání manažerských pozic nebo vedení projektů. Současně také studenty skvěle připraví pro pokračování v druhém kroku studia MBA.

2. krok studia – MBA

Master of Business Administration

V druhém kroku studia se manažeři soustředí na prohloubení a aplikaci poznatků a dovedností, které získali v programu GMP. Zpracují reálné projekty (včetně závěrečného Master projektu), jejichž smyslem je zlepšit výkonnost organizace a podpořit její konkurenceschopnost. V průběhu programu se důsledně využívá týmové spolupráce mezi studenty a sdílení zkušeností z různých organizací a oborů. Využitím originální metodiky výuky Action Learning se čas strávený studiem MBA současně stává nástrojem aktuální práce manažera. Během studia je pozornost směrována k reálným strategickým problémům zúčastněných firem, na které v běžném pracovním dni nezbývá čas. Druhý krok MBA vzdělávání zahrnuje 6 základních odborností a zpracování Master projektu.

Časová dotace: 180 hodin společných soustředění

Skládá se ze sedmi plánovaných soustředění, z nichž každé trvá 3 dny. Intervaly mezi jednotlivými setkáními bývají cca 6 týdnů. Další potřebná fyzická nebo online setkání v rozsahu celkem cca 100 hodin si studenti a lektoři organizují v menších týmech sami podle svých časových možností.

Školné činí Kč 205.500,- bez DPH

K této částce je dále připočteno Kč 37.500,- bez DPH za stravu a ubytování během kurzu. Celkem tedy student hradí Kč 243.000,- bez DPH. Veškeré studijní materiály jsou v ceně.

Výhody studia MBA

Absolvent studia MBA se naučí samostatně a účinně řídit procesy, systémy a změny v podniku a reagovat na neustále se měnící vnější i vnitřní podmínky organizace. Titul MBA hraje významnou roli také v přirozeném kariérním postupu, pozitivně ovlivňuje platové zařazení a pomáhá v profesním i osobním růstu.

PRVNÍ KROK KE STUDIU

Máte chuť rozvívej své manažerské schopnosti nebo dát takovou možnost zaměstnancům ve své firmě? Spojte se s námi a probereme možnosti vašeho studia. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.