BŘEZNOVÝ TC CLUB

Na konci března se uskutečnil další TC CLUB. Vybrali jsme velmi aktuální téma, které firmy v době postcovidové stále řeší -  Týmy – zdroj motivace, inovací a energie pro změnu. 

Na programu bylo: 

- Hodnotové nastavení pro týmy

- Kompetence nutné pro spolupráci

- Týmové komunikační procesy a jejich údržba

- Kreativita a inovace v týmech

- Skupinová práce: spolupráce, kreativita a inovace v týmech

Přikládáme jednu ze zpětných vazeb z TC CLUBU. 

Co na setkání TC Clubu oceňuješ?

Srozumitelnou terminologii, komunikaci. / Výměnou názorů. / Osvěžení si teorie, vytržení zdola, pohled shora. / Osobní setkání, myšlenky bez cenzury. / Rozdílnost pohledů lidí z různých obvětví. / Je to čas pro zamyšlení nad "svoji" firmou a zároveň prostor pro získání informací "jak to dělají jinde". / Široké spektrum profesí - "názory od jinud". / Sdílení zkušeností, jiný pohled na věc. / Sdílení mezi různými firmami. / Praktikčnost, komplexnost, smysluplnost. / Otevřenost, zásluha všech. / Otevřenost / Připravenou strukturu, diskuse k tématu. Možnost potkat se s ostatními absolventy. /