O studiu MBA

MBA je celosvětově nejpopulárnější a nejznámější vysokoškolský titul v oblasti managementu. Firmy a organizace ho oceňují. Absolventům studium umožní získat vliv a schopnost měnit věci správným směrem. Mít titul MBA skutečně je prestižní záležitost i v mezinárodním měřítku, pokud ho tedy vydala skutečná univerzita. A právě tady je Achillova pata MBA vzdělávání v ČR. Prouzkoumejte proto společně s námi, co je to studium MBA, proč je důležitá akreditace a jak se vyznat v džungli, která nám v ČR posledních 15 let nekontrolovaně bují.

Co je studium a titul MBA?

Jednoduše? Titul Master of Business Administration (MBA) získá absolvent magisterského studia managementu na regulérní vysoké škole, která je nejčastěji akreditovaná v západní Evropě nebo USA (viz níže). V ČR obvykle jde o výsledek postgraduálního programu pro manažery, kteří původně vystudovali něco jiného, ale pro svou práci se potřebují naučit i management. Kvalitní program MBA (třeba náš) zvyšuje profesní kompetence absolventů a zároveň startuje jejich celoživotní osobní rozvoj v situacích a prostředí, ve kterém sami působí.

Studium MBA u TC Business School je programem našeho holandského partnera Business School Netherlands řádně akreditovaným pro výuku v České Republice.

Tradiční obrázek z promoce BSN za účasti absolventů a lektorů programu MBA TC Business School

Co to znamená „mít akreditaci“

Akreditace programu MBA potvrzuje, že absolvent získá znalosti, dovednosti a schopnosti, které odpovídají standardům magisterského studia managementu. Pokud student nastoupí do neakreditovaného programu, nemá nezávisle ověřenou záruku, že výsledkem studia budou kompetence, kvůli kterým do něj nastoupil.

Akreditace programů MBA vydávají nezávislé akreditační instituce, které jsou součástí školského systému států obvykle na západ od ČR (NL, D, GB, USA apod.). Některé z nich pracují jenom na domácí půdě, jiné působí i mezinárodně (např. ACBSP, FIBAA, AACSB nebo AMBA).

Česká legislativa zatím neumožňuje domácí akreditaci studia MBA. Žádný program MBA tak není součástí našeho školského systému. Proto všechny seriózní školy, které studium MBA v ČR poskytují, buď udělují tituly MBA jménem zahraničního partnera akreditovaného u relevantních národních, nebo mezinárodních akreditačních autorit, nebo svůj program MBA nechaly u takových zahraničních autorit samy akreditovat.

Džungle v prostoru MBA vzdělávání

Není to hezký příběh. Za posledních patnáct let se z otevřeného prostoru, na kterém si konkurovalo zhruba 14 poctivě akreditovaných škol, stala nepřehledná džungle, kde se zorientuje jen málokdo. Jako houby po dešti vyrostly desítky subjektů, které pod hlavičkou MBA poskytují téměř cokoli: prodej diplomu s třemi písmeny, nejrůznější manažerské kurzy s pochybnou pseudo-akreditací a spíše výjimečně i poctivé programy MBA akreditované v zahraničí. Prostě chaos, který umožnilo chybějící uznání MBA jako akademického titulu v ČR (na rozdíl od zemí západní Evropy, USA i jinde).

Nenecháme vás v džungli o samotě. Připravili jsme pro vás krátký e-book, který vás džunglí provede. Napište nám svou emailovú adresu a obratem ho najdete ve své schránce.