Buďte s námi,
staňte se součástí komunity TC. 

Přijďte na TC Club

Několikrát ročně organizujeme TC Club, setkání absolventů, studentů a přátel TC, kteří společně vytvářejí společenství lidí, kteří si navzájem důvěřují. Vytvářejí tak bezpečný prostor, kde můžou debatovat a hledat řešení problémů, jež je aktuálně trápí. Účastníků se totiž předem ptáme, jaké téma potřebují řešit právě teď, a až podle toho lektoři TCBS sestavují program – přesně podle principů Action Learning. A samozřejmě se účastníci lépe mezi sebou poznají, naváží osobní kontakty i obchodní partnerství.

Více o obsahu všech TC Clubů včetně závěrů, ke kterým jsme společně došli, se dovíte na následující stránce.

Lidé v komunitě TC

Komunita lidí spojených svých studiem v TC Business School se za tři desítky let rozrostla na téměř tisíc manažerů a podnikatelů z necelých pěti stovek firem a organizací. Mnoho z nich se při nejrůznějších příležitostech setkává, společně otevřeně uvažuje a navzájem se ochytřuje, protože vědí, že jejich učení se nekončí diplomem a svět neustále pádí dál. Vytvářejí si síť – někdy záchrannou, jindy houpací, nejčastěji však navzájem podporující a pomáhající. Poznejte, o koho se můžete opřít.

Všem, kdo o své práci a nejenom o ní přemýšlíte jako o komunikaci a spolupráci mezi lidmi, doporučuji se s toto skupinou lidí seznámit. Pomůžou vám stejně jako mně přemýšlet a uvažovat v duchu H2H ... human to human.
Václav Bradáč CEO Sapeli, a.s.
Pořád říkám, že TCčko mi změnilo život. Jsou to silná slova, vím. Představte si pod nimi, že jsem došla k mnoha naučením. Jsem výkonnější, vyklidněnější.
Alena Weisskopfová finanční manažerka REUS s.r.o.
Co jsem se naučil, mohl jsem hned použít ve firmě. Něco jsem změnil a teď už vidím výsledky. A to je to největší zadostiučinění. To je to, co mne baví.
Antonín Smrček majitel Labeta, a.s.

Autentické příběhy studentů-manažerů

Podívejte se na krátké rozhovory se studenty-manažery. Proč se rozhodli studovat? Co pro ně důležitého se naučili? A jak to používají ve své praxi?

NAŠLA JSEM MANAŽERY S PODOBNÝM SMÝŠLENÍM

Kateřina Snětivá, CEO & Project Manager
Inwerken.cz s.r.o.
LinkedIn

CHCI PŘEDEJÍT RIZIKŮM VE FIRMĚ

Tomáš Hruška, ředitel
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
LinkedIn

Naše studenty najdete v mnoha organizacích