Kurzy TC Business School
Místo, kde můžete opravit firmu

Proč se přihlásit? 

Ponoříte se do světa reálných byznysových problémů a společného hledání řešení ve skupině podobně naladěných lidí.  

 Co získáte? 

Cenné nástroje a zkušenosti, které můžete okamžitě začít aplikovat ve své firmě. 

Pro koho? 

Těm, kteří potřebují rozvíjet své dovednosti v oblasti řešení problémů, rozhodování, komunikace, spolupráce atd. 

Nabídka našich jednodenních kurzů

Kurzy probíhají v rámci reálních studijních programů (GMP)

Marketing: Rozumíte svým zakazníkům? 

Máte odvahu hledat, proč vaše marketingové aktivity nepřináší firmě kýžené ovoce?

Na kurzu pochopíte marketingovou strategii a získané poznatky uplatníte ke zlepšení marketingu ve firmě.

Co si z kurzu odnesete? 

 • K čemu je marketing - Čeho lze marketingem dosáhnout? Jaký přístup k marketingu zvolit? Na jakém trhu vlastně působíme (B2B, B2C a jiné trhy)?
 • Marketingový proces, kultura a lidé ve firmě - Jak vlastně marketing ve firmě probíhá? Kdo ho ve firmě dělá a koho se týká? A jak ho lidé ve firmě vnímají?
 • Marketingové koncepce - Jak se stavíme k trhu? Chceme se zákazníkům natlačit? Nebo začneme od jeho potřeb?
 • Strategický marketing - Konkurenční výhoda, segmentace, targeting, pozicování a značka
 • Taktický marketing - Produkt, cena, prostor, marketingová komunikace a také jiné modely taktického marketingu

Naši lektoři: Tomáš Bujna, Jan Bloudek
Kdy: 12.7.2023 nebo 13.12.2023
Kde: Váňův statek u Pelhřimova
Cena: 6800 Kč (vč.DPH)


* Absolventi a studenti TCBS (a jejich hosté) uhradí jen jídlo, případně ubytování
** V případě, že se účastník jednodenního workshopu rozhodne pro nástup do studia GMP, bude mu cena Kč 6800,- odečtena z celkové ceny kurzu GMP.

Rezervace místa 

V jednom dnu společně probereme marketing v jeho celku od porozumění zákazníka a jeho potřeb až po plánování konkrétních kroků marketingové komunikace.

Jan Bloudek lektor TCBS, předseda Českého horolezeckého svazu

Strategie v nejistých dobách

Jak zajistit dlouhodobou existenci firmy v jejím prostředí? Strategií. A patrně to vždy bude v tom nejlepším slova smyslu dobrodružným bojem o život. Den plný úvah, naučení i směru řešení v oblasti strategie společně naplníme obsahem ve třech hlavních balících:

 • Prostředí firmy, příležitosti a potřeba najít svou vlastní konkurenční výhodu
 • Strategický proces, jeho různé modely a nástroje - jak do strategie natáhnout lidi ve firmě
 • Vztah strategie a firemní kultury - podporují se navzájem nebo si vzájemně kladou stolky? 

Naši lektoři: Sláva Kubátová, Jan Bloudek
Kdy: 13.7.2023 nebo 14.12.2023
Kde: Váňův statek u Pelhřimova
Cena: 6800 Kč (vč.DPH)


* Absolventi a studenti TCBS (a jejich hosté) uhradí jen jídlo, případně ubytování
** V případě, že se účastník jednodenního workshopu rozhodne pro nástup do studia GMP, bude mu cena Kč 6800,- odečtena z celkové ceny kurzu GMP.

Rezervace místa

Svět se mění pod rukama a my se pomocí našich naučených zvyků, znalostí a schopností s touto situací neumíme vyrovnávat – svým konáním vlastně stále bojujeme v minulých bitvách.

Sláva Kubátová lektorka TCBS, coach Action Learning

Finance: K čemu jsou manažerům čísla?

Odkud se berou a co vlastně znamenají? Samy o sobě jsou smysluprázdná, význam jim dává jenom jejich interpretace manažery, kteří je sami mohou ovlivnit.

Program workshopu:

 • Smysl řízení financí -  Jsou finance ultimátním cílem podnikání?
 • Základní finanční principy - Na co se zaměřit, aby organizace měla zdravé a udržitelné finance?
 • Principy účetnictví - K čemu slouží účetnictví? A proč jsou účetní tak trochu "divní"?  
 • Finanční výkazy a finanční analýza - Jak poznat, zda se firmě daří?
 • Financování a platební schopnost - Kde vzít peníze na rozvoj (nebo alespoň na přežití)?
 • Kalkulace nákladů - Jak spočítat náklady, aby firma na zakázkách dostatečně vydělala?
 • Plánování, rozpočtování a controlling - Jak naplánovat a řídit postup k firemním cílům?
 • Investice - Jak zjistit, zda se investice dlouhodobě vyplatí?

Naši lektoři: Tomáš Bujna, Michal Bugár
Kdy: 23.8.2023 nebo 10.1. 2024
Kde: Váňův statek u Pelhřimova
Cena: 6800 Kč (vč.DPH)


* Absolventi a studenti TCBS (a jejich hosté) uhradí jen jídlo, případně ubytování
** V případě, že se účastník jednodenního workshopu rozhodne pro nástup do studia GMP, bude mu cena Kč 6800,- odečtena z celkové ceny kurzu GMP.

Rezervace místa

Za jeden den se nestanete finančním expertem, ale manažerem, který se dokáže ve spletitém terénu dění v organizaci orientovat více podle změřitelné skutečnosti než podle vlastních subjektivních dojmů.

Tomáš Bujna lektor TCBS

Kultura organizace je cestou ke strategii

Kultura je pramenem strategických výhod i překážek rozvoje organizací. Někteří manažeři se pokouší kulturu ignorovat jako něco nehmotného, nepopsatelného nebo neuchopitelného, nakonec je však stejně dožene - jak totiž prý kdysi řekl Peter Drucker: „Kultura sežere strategii klidně i k snídani (Culture eats strategy for breakfast)“ 

Na kurzu se vybavíme nástroji, které pomohou kulturu popsat, odhadnout její vhodnost vůči strategii, a rozhodnout, kam kulturu organizace dál směrovat. 

Program workshopu:

 • Co je kultura?
 • Vlivy na kulturu - kultury jiných skupin (národů)
 • Kultura organizace - ovlivňující faktory, vztah mezi kulturou a strategií...
 • Změny kultury a řízení procesu změny

Naši lektoři: Sláva Kubátová, Tomáš Bujna
Kdy: 22.-23.11. 2023 nebo 31.1.-1.2. 2024
Kde: Váňův statek u Pelhřimova
Cena: 6800 Kč (vč.DPH)


* Absolventi a studenti TCBS (a jejich hosté) uhradí jen jídlo, případně ubytování
** V případě, že se účastník jednodenního workshopu rozhodne pro nástup do studia GMP, bude mu cena Kč 6800,- odečtena z celkové ceny kurzu GMP.

Rezervace místa

Manažeři se tedy musí ve své práci zabývat silami, které vedou lidi k určitým způsobům chování, a tak v organizaci vytvářejí určitou obecně přijímanou kulturu.

Sláva Kubátová lektorka TCBS

Tajemství spolupráce v týmech I. 

Zdá se, že ve většině případů manažer potřebuje, aby se ostatní lidé (podřízení, kolegové či nadřízení) v organizaci chtěli nechat ovlivnit, aby vyšli jeho ovlivňování vstříc, aby měli vůli s ním spolupracovat. Je samozřejmě také možné ovlivňovat lidi kolem sebe příkazy, zákazy či kontrolou. V současné době však tento způsob ovlivňování ztrácí účinnost. Samostatný a vzdělaný člověk si nerad nechá poroučet.

I proto se zdá, že nejdůležitějším úkolem manažera bude najít vhodné způsoby spolupráce s ostatními. A právě k tomu budou – jak manažer, tak i jeho lidé – potřebovat širokou paletu interpersonálních dovedností.

V jednom dnu se tak podíváme na zoubek čtyřem interpersonálním dovednostem, které naši studenti-manažeři považují za klíčové pro úspěšné vedení lidí:

 • Naslouchání - základ všech ostatních interpersonálních dovedností
 • Stanovování cílů - jak ovlivnit lidi, aby sami pochopili, proč a kam chtějí dojít (a neminuli přitom ze zřetele cíle společné)
 • Zpětná vazba - nástroj učení a koordinace v organizaci
 • Delegování - jak vychovat tým manažersky alespoň stejně kompetentních spolupracovníků, kteří jsou srozuměni s tím, že se musí věnovat úkolům spojeným s vedením organizace

Naši lektoři: Sláva Kubátová, Tomáš Bujna
Kdy: 18.10.2023 nebo 18.12.2023 nebo 13.3. 2024
Kde: Váňův statek u Pelhřimova
Cena: 6800 Kč (vč.DPH)


* Absolventi a studenti TCBS (a jejich hosté) uhradí jen jídlo, případně ubytování
** V případě, že se účastník jednodenního workshopu rozhodne pro nástup do studia GMP, bude mu cena Kč 6800,- odečtena z celkové ceny kurzu GMP.

Rezervace místa

Naším klíčovým potenciálem se stává schopnost adaptace a ta může být stěží opřena o technické dovednosti.

Sláva Kubátová Lektorka TCBS

Tajemství spolupráce v týmech II.

Všechny individuální interpersonální dovednosti je potřeba využívat i při práci ve skupinách, avšak skupinová práce navíc vyžaduje další nástroje k tomu, aby lidé ve skupinách či týmech pracovali efektivně. Při spolupráci ve skupinách působí totiž navíc tzv. skupinové mechanismy – jakési zákonitosti rozložení vlivu a energie, které se v jednání dvou jedinců nemohou objevit. Tento den společně naplníme úvahami, jak se tyto skupinové mechanismy projevují a jak je ovlivnit, aby společná práce přinesla potřebné výsledky. Na cestu si vezmeme zase čtyři dovednosti, které naši studenti-manažeři používají vlastně každodenně:

 • Vedení porad a schůzek - někdy je lidé považují za přehlídku ztraceného času, dobře vedené porady jsou však nezbytné pro účinné organizování lidí a úkolů v organizaci
 • Zvládání konfliktů - konflikty jsou neoblíbené, nevyhnutelné a zároveň prospěšné, vždyť jak by se jinak na stůl dostaly různé myšlenky a nápady
 • Vyjednávání - umožňuje překlenout rozdíly, udržet vzájemnou interakci ve věcné rovině a nenechat původní plodný konflikt různých názorů eskalovat do neproduktivních fází
 • Týmy a vedení týmů - V současnosti potřebujeme týmy ke zvládnutí obsahově složitých úkolů a k pochopení širokých a spletitých souvislostí, v nichž se budou realizovat.

Naši lektoři: Sláva Kubátová, Tomáš Bujna
Kdy: 19.10.2023 nebo 19.12. 2023 nebo 14.3. 2024
Kde: Váňův statek u Pelhřimova
Cena: 6800 Kč (vč.DPH)


* Absolventi a studenti TCBS (a jejich hosté) uhradí jen jídlo, případně ubytování
** V případě, že se účastník jednodenního workshopu rozhodne pro nástup do studia GMP, bude mu cena Kč 6800,- odečtena z celkové ceny kurzu GMP.

Rezervace místa

Synchronizovat myšlení několika lidí tak, aby přineslo potřebný výsledek, je těžší než jakákoli kláda.

Tomáš Bujna lektor TCBS

Organizační struktura: Spojovat, či rozdělovat?

Velké množství lidských činností probíhá nikoli na úrovni jednotlivce, ale v různě velkých společenstvích lidí (na poli managementu jim obvykle říkáme firmy nebo organizace). Všechna tato společenství se nějak potřebují zorganizovat, mimo jiné už jen z toho nejprostšího důvodu, aby si lidé jeden druhému zkrátka vzájemně nepadali pod nohy.

Program workshopu:

 • K čemu organizace potřebuje specifické uspořádání? – souvislosti se strategií
 • Základní princip: Spojovat či rozdělovat? – souvislosti s kulturou
 • Různé modely organizačního uspořádání  - Z jakých základních modelů organizování lze vybírat? Struktury hierarchické, projektové, procesní, jednoduché, volné…
 • Jaké vlivy a prvky zvážit při návrhu organizační struktury – Podle čeho, z čeho a jak poskládat organizační strukturu
 • Organizační uspořádání a řízení provozu – Procesní řízení?Projektové řízení? Nebo nějak úplně jinak?

Jeden den, ve kterém společně prozkoumáme pole organizačních struktur v celku, který pravděpodobně jinde nenajdete. Jeden den, který vám umožní firemní strukturu promyslet v souvislostech a nastartuje její případnou změnu tak, aby lépe podpořila vaší konkurenceschopnost.

Naši lektoři: Sláva Kubátová, Tomáš Bujna
Kdy: 24.8. 2023 nebo 11.1. 2024
Kde: Váňův statek u Pelhřimova
Cena: 6800 Kč (vč.DPH)


* Absolventi a studenti TCBS (a jejich hosté) uhradí jen jídlo, případně ubytování
** V případě, že se účastník jednodenního workshopu rozhodne pro nástup do studia GMP, bude mu cena Kč 6800,- odečtena z celkové ceny kurzu GMP.

Rezervace místa

Dnešní nároky na výkonnost organizací  vyžadují, aby organizace svým uspořádáním podporovala maximální využití potenciálu, který všichni její členové nosí v hlavách – a k tomu je třeba vytvářet mnohem pružnější a otevřenější organizační tvary, než jsou hierarchické struktury - věšáky.

Tomáš Bujna lektor TCBS