GMP 75

Pavel Fiala

Minulý týden proběhlo GMP 75 na téma Tvořivost a Interspersonální dovednosti. Máme radost, že tento trénink naši studenti hodnotili jako velmi přinosný pro jejich pracovní praxi a zároveň dali vynikající zpětnou vazbu našim lektorům.