Případ 1: Máte pocit, že firma stojí jenom na vás?

Někdy se tak věci zkrátka vyvinou. Brodíte se proti proudu, na zádech pořádný batoh úkolů a široko daleko nikde nikdo. Nebo naopak je kolem vás lidí spousta a všichni chodí za vámi, abyste poradil, vyřešil, udělal… Docela dobře rozumíme, že chcete napnout všechny síly a firmu popostrčit zase kus dopředu. Ale upřímně: Jak moc jste zároveň naštvaní nebo zklamaní, že všechno zůstává jen na vás?

Podobnou situaci zažily stovky lidí snažících se zlepšovat své firmy.  Stejně jako Petr Kubíček, manažer a spolumajitel firmy Kubíček Factory. Přečtěte si Petrův příběh, jak se pere se svým individuálním hrdinstvím.

Petr Kubíček
student MBA
u TC Business School,
spolumajitel Kubíček Factory
125 zaměstnanců

"Vždycky jsem chtěl být dobrý v práci, dokazovat svou prospěšnost, být uznávaný. Jakýkoli složitější úkol šel za mnou. Já byl přeci jediný, kdo ho mohl zvládnout. Důležité věci musím dělat sám. Uznání se ale nedostavovalo a pro okolí bylo samozřejmostí jít za Petrem, on to nějak vyřeší, je to koneckonců jeho firma. Měl jsem falešný pocit individuálního hrdiny. Ostatní nejsou důležití, to já všechno zvládám.

Pak náhle a zcela nečekaně odešel z aktivního podnikatelského života můj táta… Úkolů bylo nezvladatelné množství. Individuální hrdina začal dělat z nedostatku zkušeností i času chyby. Najednou jsem si uvědomil nezbytnost pomoci mých spolupracovníků. Fakt, že bez nich se dá zvládnout jen omezené množství práce.

Myslím, že změnu mého postoje způsobila jedna prostinká věta Slávy Kubátové na kurzu MBA: Ty už seš chytrej dost, teď potřebuješ, aby byli chytří i ostatní. Od té chvíle vím, že pokud zastávám funkci děláka, jen jsem někoho připravil o možnost něco se naučit. A radost z toho, že se někdo něco naučil, mnohonásobně převyšuje radost z úkolu, který jsem odedřel sám.

V současné době prošlo studiem u TC Business School už 12 zaměstnanců a s TC Business School dlouhodobě spolupracujeme i na vzdělávání napříč firmou - konkrétně jsou to programy rozvoje managementu a rozvoj firemní kultury."

Příběh firmy Kubíček Factory i plány do budoucnosti popsal i časopis Ekonom v článku z 11.11.2021

Stáhněte si kapitolu Jak zvolit vhodný způsob vedení lidí

Petr Kubíček skutečně není první a ani poslední manažer, který podlehl syndromu individuálního hrdinství. Možná jste ním i Vy... Pravděpodobně nejúčinnějším nástrojem rozvoje lidí ve firmě však není nic jiného než delegování. Tak manažeři skutečně zajistí, aby nebyli chytří jenom oni, a neustále si z lidí  ve firmě  pěstovali spolutvůrce kultury a strategie firmy. Přečtěte si kapitolu o vedení lidí, výsledcích a souvislostech delegování v knížce napsané týmem autorů TC Business School. 

Vyplňte formulář a my vám kapitolu z vyprodané knížky Vedení lidí a strategie v nejistých dobách obratem zašleme.