Cíle mají být chytré (SMART) - M

Michal Henych Zpět do kategorie Procesy a organizační struktura

01.02.2012 0 komentářů

Ve volném seriálu o cílích pokročíme a podíváme se na druhé písmeno chytrých cílů – tedy na M. Ani zde není zcela jasné, co konkrétně toto písmeno ve zkratce SMART znamená. Zajímavé ale je, že všechny významy mají při definování cílů své opodstatnění a smysl.

Při vysvětlování toho, co znamenají jednotlivá písmena ve zkratce SMART vždy narazíme na motivaci. Ano, jeden z významů písmene M je, že cíl musí motivovat (Motivational). Jenže to, co lidi motivuje je další obrovské téma, které dnes nemám ambici vyřešit :). Snad jen, že peníze to většinou nebývají. Hlavním hybatelem bývá něco úplně jiného.

Cíle SMART
Nejčastěji se významu M přisuzuje měřitelnost (Measurable). Tedy, že cíl mám být jasně určen minimálně ve 3 parametrech - kolik, v jaké kvalitě a kdy. Z toho pak vznikla anglická zkratka QQT (quantity, quality, time), popř. její český ekvivalent MJČ (množství, jakost, čas).

Z výše uvedené trojice bývá nejzapeklitější kvalita. Už to slovo je totiž hodně zavádějící. Asociuje něco jako „špičkovou kvalitu". Ale přesnější asi bude něco jako další upřesňující parametry. Zkusím jednoduchý příklad: pokud by cílem bylo zvýšení obratu z 5 na 7 mil. CZK a časem období od 1.1.2012 do 31.12.2012, pak kvalitou může být třeba něco z následujícího:

  • Při nezměněném množství reklamací
  • Alespoň 20% zakázek s větším objemem než xxx
  • Z 90% u nových zákazníků
  • ...

M ve slově SMART může znamenat i uřiditelnost (Manageable). Příliš složité cíle, popř. cíle, na jejichž splnění nemá pracovník přímý vliv, také nejsou příliš dobré, resp. nejsou smysluplné (Meaningful)...což je další z možných výkladů významu písmene M.


Články weblogu ze seriálu Stanovování cílů:

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.