Čím měřit výkonost managementu

Honza Bloudek Google+ Zpět do kategorie Řízení financí

12.01.2016 0 komentářů

Způsob, jakým firma stanoví hlavní prémiové ukazatele managerům, často ovlivní, jak se bude celá firma chovat, na co se zaměří, případně jaké chyby díky tomu bude dělat. Pokusím se rozebrat čtyři nejčastější způsoby finančního měření výkonu a jejich výhody a nevýhody.

Ještě pořád potkáváme dost firem, kde hlavním ukazatelem je výše tržeb. Zaměření jen na tržby může být nebezpečné. Obchodníci dávají velké slevy, nabízejí pro firmu nevýhodné podmínky, jen aby splnili stanovený objem. Výsledkem může být, že firma sice zvýší tržby, ale spadne přitom do červených čísel.

Asi většina firem sleduje, jak se jim daří vytvářet zisk. Výhodou je, že výsledovka a hlídání nákladů je poměrně srozumitelné, dá se dobře rozdělit na části a stanovit za ně dílčí odpovědnosti. Jenže zisk je příliš teoretická veličina, která nezohlední, jak velká část pohledávek je po splatnosti, jestli nemá firma zbytečně velké zásoby a nemusí si kvůli tomu půjčovat příliš mnoho peněz na financování provozu. Problémy nastanou, když se pohledávky stanou nedobytnými, nebo když firma nemůže sehnat provozní půjčky za rozumných podmínek.

Čím měřit výkonnost managementu

Bezpečnější je, když se management hodnotí podle toho, jak se mu daří získávat Cash. Toho může dosáhnout i rychlejším získáváním peněz z pohledávek nebo snižováním zásob. V tomto případě je ale obtížnější, rozdělit odpovědnost tak, aby každý odpovídal za položky, které může přímo ovlivnit.

Ještě přesnější je, když firma hodnotí managery podle toho, jak se jim daří zvyšovat hodnotu firmy. Nejčastěji se porovnává čistý zisk na jedné straně a proti němu náklady na půjčení peněz plus požadované zhodnocení kapitálu vloženého investory.

Zjednodušeně se dá říci, že když investoři získají vyšší zhodnocení svých peněz než požadovali, firma zvýšila svoji hodnotu. Pokud získali méně, hodnota firmy klesla.

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.