Co je podstatou důvěry?

Michal Henych Zpět do kategorie Rozvoj osobnosti manažéra

19.01.2009 0 komentářů

Existují 4 faktory, které ovlivňují důvěryhodnost každého člověka - integrita, úmysly, způsobilost a výsledky. Co znamenají a jak je lze ovlivňovat? Podívejte se na celý příspěvek.

Slíbil jsem, že se vrátím k tématu důvěry. Myslím si totiž, že důvěra je základním předpokladem managementu a důvěryhodnost je u každého manažera nezbytná pro dosahování výsledků. To se samozřejmě snadno řekne, co to ale znamená konkrétně?

Inspirovat se půjdeme znovu do knihy Stephena M.R. Coveyho „Důvěra, jediná věc, které dokáže změnit vše". Ten popisuje, že důvěryhodnost každého z nás, je kombinací následujících 4 faktorů:

  • Integrita - neznamená jen čestné jednání, ale hlavně, že to co si myslíme, co říkáme a co skutečně děláme, se nerozchází. Důvěřujete těm lidem, kteří něco říkají a něco jiného dělají?
  • Úmysly - neboli co jsou motivy a cíle, jimiž řídíte své každodenní jednání. Snižuje vaši důvěru v člověka to, když jasně a zřetelně nerozumíte tomu, co a s jakým cílem chce udělat?
  • Způsobilost - vlohy, dovednosti, znalosti, styl jednání, prostě vše, co v nás vyvolává důvěru, že člověk, se kterým spolupracujeme je schopen dosáhnout výsledků. Důvěřovali byste právníkovi, že vás zbaví nemoci?
  • Výsledky - čeho člověk již dosáhnul, jaký výkon skutečně podává. Znalosti a dovednosti jsou důležité, ale abychom byli důvěryhodní, musíme být také schopni výsledků skutečně dosáhnout. Kolikrát ještě půjdete do obchodu, kde jste již několikrát reklamovali zboží?

Tyto 4 faktory ovlivňují libovolnou situaci - zda nám lidé důvěřují, nebo ne. Je ale pravda, že první dva závisí na charakteru každého z nás. Ty druhé dva jsou pak mnohem více závislé na konkrétním oboru, ve kterém působíme.

Pokud opravdu chceme s důvěrou svojí i ostatních něco dělat, myslím, že nezbývá, než začít u sebe. Neboli jak říká Tom Peters: „Zeptejte se sami sebe...budím důvěru? Šířím kolem sebe pocit důvěry? Přemýšlejte o tom. Pečlivě a důkladně". Jeden, ze způsobů jak to můžete zjistit je třeba tady, ale věřím, že vás napadne mnoho dalších.

A ještě jedno zamyšlení. V minulém příspěvku jsem uváděl vzorec, který pro důvěru platí. Je zajímavé se znova zamyslet nad jeho platností, když se vám vybavují konkrétní příklady pro výše uvedené 4 faktory. Jaký vliv na čas a náklady má jejich (ne)naplnění.

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.