Coaching

Sláva Kubátová Google+ Zpět do kategorie Management obecně

04.08.2014 0 komentářů

Coaching jednotlivců i týmů je vysoce individualizovaný postup, jímž lze pomoci lidem i skupinám výrazně zvýšit jejich výkonnost a schopnost se adaptovat a učit novým věcem.

V managementu a v poradenství je téměř u všech problémů k dispozici hned několik různých metod nebo nástrojů k řešení. Coaching však v tomto smyslu vede: v literatuře je popsáno velké množství různých modelů a postupů a rozdíly mezi nimi jsou obrovské. Jedna charakteristika však může tyto odlišnosti postihnout celkem spolehlivě: metody coachingu lze srovnat do poměrně širokého spektra podle stupně jejich instruktivnosti. Na jednom konci spektra coach vymýšlí, co by klient měl udělat, radí mu a klient rady ne/přijímá. Na druhém konci spektra je pak rolí coache podněcovat klienta, aby si nové postupy vymyslel sám a dokonce sám vyhodnotil situaci a poznal, jaký postup v ní může být účinný.

TC Business School - Sláva Kubátoví - CoachingProtože pro lektory TCBS je klíčovým příkazem, že „Kompetence musí zůstat u klienta!“ neboli to, co my umíme, klientům příliš nepomůže, dokud to nebudou umět oni, kloníme se ke stylu coachingu, který není instruktivní, ale spíše poznávací.

Po pár letech zkušeností je pro mne jako coache nejvhodnějším modelem postup Jamese Flahertyho, v němž coach klienta/y vede k tomu, aby sami poznávali skrytá zákoutí svých hlav a souvislosti, jichž si v překotném pracovním životě nedokážou ani všimnout, natož si je uvědomit a domyslet jejich možné dopady. Někdy se mi zdá, že nejdůležitější na coachingu je klienta zastavit a přinutit ho, aby mnohem dále domýšlel dopady svého jednání jak na sebe, na svou práci i na ostatní lidi. Nejpodstatnější otázkou těchto reflexí bývá: jak se mé chování hodí do dané situace a nakolik mi ne/pomůže dosáhnout toho, co potřebuji. Přitom je ale často nutné opustit své zažité vzorce, své navyklé čtení reality – a to je nesmírně těžký úkol. Všichni zkrátka máme tendenci „ekonomizovat“ své jednání, tj. používat navyklý a pohodlný postup co možná nejdéle.  

Patrně nejcennějším přínosem Flahertyho modelu coachingu je, že coach klientovi pomáhá překonat strach a nepohodlí změny a najít a akceptovat jiné způsoby interpretace toho, co se v nás i kolem nás děje. Klíčovou výbavou coache v této situaci je pak empatie a schopnost naslouchat: na něm totiž je, aby pochopil, kdy a kde klient na realitu bolestivě naráží a mohl k těmto bodům obrátit jeho pozornost, otázky i odpovědi. Další potřebnou věcí, kterou klient od coache čerpá, je pak odvaha potřebná ke zpochybnění vlastního vidění světa. Lidé sebestřední nebo bojácní asi nemohou být dobrými coachi. 

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.