Dôvera v transakciách

Tomáš Bujna Google+ Zpět do kategorie Management obecně

28.09.2010 0 komentářů

Spravíme transakciu pri nulovej úrovni dôvery? A existuje vôbec dôvera, ak druhú stranu nepoznám? A vieme to zistiť? Jeden pohľad nájdete v nasledujúcom článku.

V našom blogu sme sa už viac krát venovali téme dôvery ako základnému predpokladu managementu. Pozrime sa teraz, čo si o „hospodárskej" dôvere myslia experimentálni ekonómovia.

Môj kamarát Maroš Servátka a ďalší experimentálni behaviorálni ekonómovia sa pokúšajú nájsť spôsoby, ktorými sa dá zistiť, ako vplýva dôvera na celkovú efektivitu transakcií hospodárskych subjektov. Podľa Jamesa C. Coxa hospodársky subjekt preukazuje dôveru, ak jeho činnosť vytvára peňažný zisk, o ktorý sa môže podeliť s ďalším subjektom a vystaví ho riziku straty (peňažnej aj úžitku) v prípade, že si druhá strana privlastní príliš veľkú časť peňažných ziskov. Bez dôvery teda nie je zisku.

Vytvárajú „štylizované prostredia" pripomínajúce transakcie na internete, kde sa strany nepoznajú. Do takéhoto štylizovaného prostredia pozvú skupinu ľudí, dajú im reálne peniaze (v tomto prípade novozélandské doláre) a sledujú ich správanie.

V jednom z experimentov vytvorili dvojice hráčov, ktorí nikdy, ani po experimente, nezistili totožnosť spoluhráča. Každý z dvojice dostal 10 dolárov. Hráč 1 mohol tomu druhému poslať ľubovolnú sumu. Hráč 2 dostal sumu ztrojnásobenú, čo malo predstavovať výnos z transakcie. Následne mohol hráč 2 poslať späť hráčovi 1 ľubovolnú sumu.

Ak sa na takúto transakciu pozrieme z pohľadu klasickej liberálnej teórie, efektivita transakcie by mal byť nulová. Človek, ako homo economicus, sa snaží maximalizovať svoj vlastný prospech. Preto hráč 2 nevráti späť hráčovi 1 ani cent. Keďže hráč 1 to vie, nepošle hráčovi 2 tiež ani centík. Celkový výnos z transakcie je nulový, každý z hráčov si ponechal svojich 10 dolárov.

Čo však zistili naši experimentátori? Aj v prostredí, kde sa strany transakcie vôbec nepoznajú, je určité množstvo dôvery vedúce k uskutočneniu transakcií a tak k vyššej efektivite. V tomto pokuse 25 z 33 hráčov 1 poslalo aspoň nejaké peniaze a tak zvýšilo celkovú výplatu pre oboch hráčov. Navyše veľa hráčov 2 vrátilo rozličné sumy hráčom 1.

Důvěra

Buď sú ľudia altruisti, alebo proste chápu, že bez dôvery sa v turbulenciách dnešného sveta, kde až príliš často čas na vybudovanie vzťahu chýba, nikam nepohnú. Čo im vlastne inak ostáva?


Články weblogu na podobná témata:

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.